vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

15°C

dážď

Výberové konanie na pozíciu odborný referent

                    Trenčín región

krajská organizácia cestovného ruchu

         vyhlasuje výberové konanie 

     na obsadenie pracovnej pozície:

                odborný referent
Miesto výkonu práce:

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Druh pracovného pomeru:

Na dobu určitú, zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Základná zložka mzdy (brutto):

700 EUR

Predpokladaný termín nástupu:

1.7.2018

Kvalifikačné predpoklady:

• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa – Bc. (výhodou je vzdelanie so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing, ekonómiu) 

Ďalšie požiadavky:

• vedomosti a zručnosti v oblasti marketingu a propagácie cestovného ruchu,

• základné vedomosti o legislatíve relevantnej pre cestovný ruch,

• základné vedomosti o procesoch verejného obstarávania,

• skúsenosti v oblasti projektového riadenia (príprava a manažment projektov) výhodou,

• výborná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, vítaná je znalosť aj ďalšieho cudzieho jazyka 

• práca s počítačom na užívateľskej úrovni (MS Office: Word, Excel, Power Point,…),

• práca so sociálnymi sieťami na pokročilej úrovni (facebook, instagram...)

• vodičský preukaz skupiny B výhodou

• samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť

Požadované doklady:

1. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní

2. Štruktúrovaný životopis

3. Motivačný list

4. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)

5. Doklad o jazykovej spôsobilosti


Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi poštou na adresu:

Trenčín región

krajská organizácia cestovného ruchu

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

alebo e-mailom na:

info@trencinregion.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 31.05.2018. 

Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.


V Trenčíne dňa 15.5.2018Mgr. Juraj Gerlici, v.r.

predseda

KOCR Trenčín regiónDokumenty

Výberové konanie_15052018