Aplikácia ZOOM

15°C

felhős

30. 03. 2021

08:30 - 12:30

Dátum és idő

kedd 30. március 2021
08:30 - 12:30

hely

On-line
 Aplikácia ZOOM
Szlovák Köztársaság

Lifecomp: Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

érintkezés

Mgr. Monika Bartušová vzdelavanie@rkcpd.sk

0901 918 819

cím On-line
 Aplikácia ZOOM
Szlovák Köztársaság