vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

25°C

slabý dážď

Konferencia uzatvorila aktivity medzinárodného projektu, spolupráca však nekončí

Susediace kraje, Trenčiansky a Zlínsky, spojil medzinárodný projekt „Kultúrne a historické dedičstvo ako základný atribút národného povedomia“. Bodku za plnením aktivít napísala záverečná konferencia, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 5. decembra 2019 v historickom Hoteli Gino Park Palace**** v Orlovom pod taktovkou krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.

Romantické priestory kaštieľa v Orlovom, s nádychom prichádzajúcich vianočných sviatkov, naplnili prezentácie na tému „Naša história, naše dedičstvo“. Prednášajúci sa venovali rôznym problematikám, ktoré však spája spoločný menovateľ – turistický potenciál a jeho využitie. Odbornú konferenciu cestovného ruchu pripravila KOCR Trenčín región. „Okrem výstupov projektu, sme sa zamerali na širšie spektrum tém. Od rôznych možností financovania obnovy pamiatok či projektov až po otázku „Čo dnes zaujíma návštevníka nášho kraja?““, povedal projektový manažér KOCR Trenčín región, Pavol Štefčík.

Príjemné s užitočným

Výber miesta, kde sa konferencia uskutoční nebol náhodný. Jeho podstatu zdôraznila výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu, Eva Frývaldská: „Kaštieľ v Orlovom je národnou kultúrnou pamiatkou z roku 1612 a je zároveň súčasťou 100 historických objektov, ktoré sme spojili v prehľadnej brožúre. Pútavý materiál sprevádza návštevníka Trenčianskeho a Zlínskeho kraja najlákavejšími miestami s bohatým historickým odkazom.“ 

Spolupráca až za hranice

O dvojročné fungovanie projektu a plnenie jeho aktivít sa postarala Centrála cestovného ruchu Východnej Moravy (CCRVM) spolu s KOCR Trenčín región. O podstate a cieľoch medzinárodnej spolupráce hovoril marketingový špecialista CCRVM, Zdeněk Urbanovský: „Na území Východnej Moravy a Trenčianskeho kraja máme rozdielne, ale zároveň rovnaké pamiatky. Rozdielom je ich lokalita. Téma, architektúra, autori, pôvod či kultúra je naopak rovnaká.“ Urbanovský tiež upozornil, že podstatou projektu nebolo vytvoriť turistického sprievodcu, ale ucelený produkt cestovného ruchu na území dvoch krajov. „Návštevník nemusí za krásou prírody či histórie cestovať ďaleko. Náučné chodníky, skalné previsy, kaštiele, parky, hrady, zámky a mnoho ďalších pokladov nájde u nás v Zlínskom kraji, alebo „za rohom“ v trenčianskom regióne,“ doplnil Urbanovský.

Za Štefánikom, na kopanice, Považský hrad alebo ako podporiť projekt

Účastníci konferencie si vypočuli mnoho pútavých príspevkov. Dozvedeli sa aj niečo o projektoch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, a to priamo od riaditeľa Trenčianskej regionálnej komory, Jána Václava. Okrem projektu ARTISTIC venoval pozornosť rôznym formám podpory v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva jeho propagácie či zdrojov financovania. Na návštevu Myjavských kopaníc pozývala zástupkyňa Centra tradičnej kultúry v Myjave, ktorá upriamila pozornosť na dôležitosť zachovania zvykov a tradícií, ktoré návštevník vyhľadáva čoraz viac. Aké úskalia sprevádzajú prácu ľudí zapojených do obnovy zrúcaniny Považského hradu priblížil podpredseda Združenia hradu Bystrica, Miroslav Tichý. Neľahkú cestu dobrovoľníkov zodpovedných za zachovanie monumentálnej stavby demonštroval prostredníctvom autentických fotografií a poznatkov priamo z terénu. Či anketa „Najväčší Slovák“ a jeho výsledky ovplyvnili návštevnosť Múzea M. R. Štefánika v Košariskách okrem iného ozrejmil kustód múzea, Marián Imriška. Opis rodného domu generála Milana Rastislava Štefánika a aktivity múzea „rozobral“ dopodrobna.

Čo ďalej?

Medzinárodný projekt bol súčasťou aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región od začiatku roka 2018. Okrem tejto spolupráce však organizácia bojuje na viacerých frontoch. „Novinkou, ktorú sa nám podarilo spustiť, je predaj elektronických lístkov priamo na stránke www.trencinregion.sk. Turisti túto možnosť vítajú. Týmto krokom sa snažíme uľahčiť prácu kupujúcemu, ale naopak aj predávajúcemu, taktiež zabezpečiť vyššiu návštevnosť zariadení v Trenčianskom kraji, ktoré túto možnosť doteraz nevyužívali. Prvým podujatím, kde sme predaj elektronických lístkov spustili, bolo Čaro adventu na Čachtickom hrade,“ ozrejmila vo svojej prezentácii výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región, Eva Frývaldská. Okrem prehľadu roku 2019 sa venovala aj plánom do budúcnosti. „Projekt z programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 nie je prvou ani poslednou spoluprácou medzi KOCR Trenčín región a CCRVM. Vítame partnerstvo s našim skúseným susedným regiónom, ktoré bude pokračovať i naďalej aj v budúcich rokoch,“ uzatvorila Frývaldská.


PŠ, Trenčín 6.12.2019

Mohlo by vás zaujímať

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…

Čachtické podzemie

Temnota, vlhkosť a pach podzemia, hrobové ticho, ktoré podchvíľou pretne ako blesk nočnú…