Vitajte Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Myjava

-0°C

oblačno

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Kategória: Osvetové stredisko

Myjava, Slovensko

5 / SKUTOČNE VÝNIMOČNÉ!
1 hodnotenie

Myjavský región sa stal počas svojho vývoja výrazným kultúrno-historickým centrom. Kopaničiarske osídlenie, výrazné osobnosti, ako aj významné historické medzníky v živote slovenského národa ovplyvnili kultúru a spôsob života obyvateľstva Myjavskej pahorkatiny. 

A práve toto kultúrne dedičstvo je v hlavnej pozornosti špecializovanej inštitúcie pod názvom Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

CTK v Myjave sa orientuje na tradičnú ľudovú kultúru. Vychýrené sú podujatia, ktoré pravidelne organizuje a ich záberom často prekračuje hranice nielen svojho regiónu, ale i Slovenska. Okrem toho centrum vyhľadáva, archivuje a sprístupňuje rôzne dokumenty, funguje ako odborno-poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné centrum. Ponúka tvorivé aktivity a príjemne strávený čas priamo pri zdroji miestnej kultúry.

Podujatia CTK v Myjave

Jednou z jeho hlavných priorít je organizácia Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA. Usporadúva však množstvo podujatí pre verejnosť, zameraných na rôzne oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Obľúbené sú výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ, ZŠ a SŠ v Gazdovskom dvore v Turej Lúke, ako aj vzdelávacie semináre, kurzy, hudobno-tanečné dielne a tábory.

Centrum ako vydavateľstvo

Počas niekoľkých rokov existencie zozbieralo CTK v Myjave množstvo materiálov a informácií. A tak nečudo, že má na svojom konte aj vydavateľskú činnosť. Z jeho dielne vzišlo zopár skutočne krásnych knižných kúskov, či už kuchárka, kniha o slivovici, alebo rôzne zborníky a odborné publikácie v oblasti hudobného a tanečného folklóru. Pozitívny postoj ku kultúre buduje od útleho detstva a pre malých i veľkých pripravilo vystrihovačku s maľovánkou s tématikou krojov, či hravé pexeso. Vo vydavateľskej tvorbe nájdete i DVD či CD nosiče s ľudovými tancami a piesňami.

Príďte zažiť skutočné kopaničiarske tradície a kultúru medzi miestnych umeleckých nadšencov na niektorom z podujatí. Pred návštevou si pozorne prezrite harmonogram akcií, možno budete mať šťastie a narazíte na farmárske trhy. Za zmienku určite stoja aj kurzy miestnej kuchyne, či tradičných remesiel.


Poslanie CTK v Myjave

Centrum tradičnej kultúry v Myjave (CTK) je kultúrno-osvetovým zariadením so špecializovaným zameraním na tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré aktívne napomáha cieľavedomému rozvoju týchto oblastí na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí.

CTK v Myjave určením a vymedzením špecializovaného zamerania — ochrany a rozvoja tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva — zabezpečuje a plní úlohy a činnosti v územnej pôsobnosti miest a obcí regiónu Myjava.

V rámci svojho poslania plní najmä tieto úlohy:

a) vyhradáva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje, dokumentuje, inventarizuje a tvorivo využíva tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo,

b) pôsobí ako odborno-poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné centrum v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva a poskytuje poradenské služby realizátorom kultúrno-osvetovej činnosti,

c) organizuje tvorivé aktivity a podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva,

d) rozvíja kultúrny potenciál obcí a regiónov a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí,

e) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami s podobným zameraním v Slovenskej republike i v zahraničí,

f) zabezpečuje a organizuje kultúrne aktivity miestneho a regionálneho charakteru pre špecifické skupiny obyvateľstva,

g) vykonáva reklamné a propagačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom,

h) pripravuje koncepčné, programové a rozvojové projekty v oblasti etnológie a folkloristiky odborne a organizačne pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru v tejto oblasti,

i) archivuje materiály dokumentujúce rôzne formy živej tradičnej ľudovej kultúry a vytvára z nich archív a študijný materiál pre verejnosť, digitalizuje archívne materiály, eviduje kolektívy a jednotlivcov pôsobiacich v rôznych oblastiach folklorizmu a živej tradičnej ľudovej kultúry, dokumentuje a archivuje ich činnosť,

j) šíri databázy cez multimédia.

Mohlo by vás zaujímať

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…

Mapa

Vyhľadajte top atrakcie

Otváracie hodiny

Pondelok07:00-15:00 
Utorok07:00-15:00 
Streda07:00-15:00 
Štvrtok07:00-15:00 
Piatok07:00-15:00 
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ

Kontakt

Adresa Partizánska 290/17
907 01 Myjava
Slovenská republika

Vlastivedné múzeum je opäť otvorené pre verejnosť

15. 07. 2020 08:00 - 17. 12. 2021 15:30

Vlastivedné múzeum je opäť otvorené pre verejnosť

Považská Bystrica, Slovensko


AKCIA

Viac
Pán Váhu a Tatier

13. 08. 2021 09:00 - 13. 08. 2022 19:00

Pán Váhu a Tatier

Trenčín, Slovensko


AKCIA

Viac
Jesenné špeciality v hoteli Elizabeth

24. 09. 2021 00:00 - 30. 11. 2021 23:59

Jesenné špeciality v hoteli Elizabeth

Trenčín, Slovensko


AKCIA

Viac
Večerné prehliadky ZOO

05. 11. 2021 16:00 - 23. 12. 2021 18:00

Večerné prehliadky ZOO

Bojnice, Slovensko


AKCIA

Viac