Vitajte Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Myjava

12°C

jasno

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Kategória: Osvetové stredisko

Myjava, Slovensko

5 / SKUTOČNE VÝNIMOČNÉ!
1 hodnotenie

Myjavský región sa stal počas svojho vývoja výrazným kultúrno-historickým centrom. Kopaničiarske osídlenie, výrazné osobnosti, ako aj významné historické medzníky v živote slovenského národa ovplyvnili kultúru a spôsob života obyvateľstva Myjavskej pahorkatiny. 

A práve toto kultúrne dedičstvo je v hlavnej pozornosti špecializovanej inštitúcie pod názvom Centrum tradičnej kultúry v Myjave.

CTK v Myjave sa orientuje na tradičnú ľudovú kultúru. Vychýrené sú podujatia, ktoré pravidelne organizuje a ich záberom často prekračuje hranice nielen svojho regiónu, ale i Slovenska. Okrem toho centrum vyhľadáva, archivuje a sprístupňuje rôzne dokumenty, funguje ako odborno-poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné centrum. Ponúka tvorivé aktivity a príjemne strávený čas priamo pri zdroji miestnej kultúry.

Podujatia CTK v Myjave

Jednou z jeho hlavných priorít je organizácia Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA. Usporadúva však množstvo podujatí pre verejnosť, zameraných na rôzne oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Obľúbené sú výchovno-vzdelávacie podujatia pre MŠ, ZŠ a SŠ v Gazdovskom dvore v Turej Lúke, ako aj vzdelávacie semináre, kurzy, hudobno-tanečné dielne a tábory.

Centrum ako vydavateľstvo

Počas niekoľkých rokov existencie zozbieralo CTK v Myjave množstvo materiálov a informácií. A tak nečudo, že má na svojom konte aj vydavateľskú činnosť. Z jeho dielne vzišlo zopár skutočne krásnych knižných kúskov, či už kuchárka, kniha o slivovici, alebo rôzne zborníky a odborné publikácie v oblasti hudobného a tanečného folklóru. Pozitívny postoj ku kultúre buduje od útleho detstva a pre malých i veľkých pripravilo vystrihovačku s maľovánkou s tématikou krojov, či hravé pexeso. Vo vydavateľskej tvorbe nájdete i DVD či CD nosiče s ľudovými tancami a piesňami.

Príďte zažiť skutočné kopaničiarske tradície a kultúru medzi miestnych umeleckých nadšencov na niektorom z podujatí. Pred návštevou si pozorne prezrite harmonogram akcií, možno budete mať šťastie a narazíte na farmárske trhy. Za zmienku určite stoja aj kurzy miestnej kuchyne, či tradičných remesiel.


Poslanie CTK v Myjave

Centrum tradičnej kultúry v Myjave (CTK) je kultúrno-osvetovým zariadením so špecializovaným zameraním na tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré aktívne napomáha cieľavedomému rozvoju týchto oblastí na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí.

CTK v Myjave určením a vymedzením špecializovaného zamerania — ochrany a rozvoja tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva — zabezpečuje a plní úlohy a činnosti v územnej pôsobnosti miest a obcí regiónu Myjava.

V rámci svojho poslania plní najmä tieto úlohy:

a) vyhradáva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje, dokumentuje, inventarizuje a tvorivo využíva tradičnú ľudovú kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo,

b) pôsobí ako odborno-poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné centrum v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva a poskytuje poradenské služby realizátorom kultúrno-osvetovej činnosti,

c) organizuje tvorivé aktivity a podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva,

d) rozvíja kultúrny potenciál obcí a regiónov a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí,

e) nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými osobami s podobným zameraním v Slovenskej republike i v zahraničí,

f) zabezpečuje a organizuje kultúrne aktivity miestneho a regionálneho charakteru pre špecifické skupiny obyvateľstva,

g) vykonáva reklamné a propagačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom,

h) pripravuje koncepčné, programové a rozvojové projekty v oblasti etnológie a folkloristiky odborne a organizačne pripravuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru v tejto oblasti,

i) archivuje materiály dokumentujúce rôzne formy živej tradičnej ľudovej kultúry a vytvára z nich archív a študijný materiál pre verejnosť, digitalizuje archívne materiály, eviduje kolektívy a jednotlivcov pôsobiacich v rôznych oblastiach folklorizmu a živej tradičnej ľudovej kultúry, dokumentuje a archivuje ich činnosť,

j) šíri databázy cez multimédia.

Mohlo by vás zaujímať

Manínska tiesňava

Iba najcitlivejšie uši poetických duší tulákov dokážu zachytiť clivú melódiu vzácnej…

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…

Mapa

Vyhľadajte top atrakcie

Otváracie hodiny

Pondelok07:00-15:00 
Utorok07:00-15:00 
Streda07:00-15:00 
Štvrtok07:00-15:00 
Piatok07:00-15:00 
SobotaZATVORENÉ
NedeľaZATVORENÉ

Kontakt

Adresa Partizánska 290/17
907 01 Myjava
Slovenská republika

Poď na hrad a postav si svoj sen - Výstava PLAYMOBIL

25. 02. 2023 00:00 - 30. 09. 2023 23:59

Poď na hrad a postav si svoj sen - Výstava PLAYMOBIL

Trenčín, Slovensko


AKCIA

Viac
Výstava ČVÍKOTÁRI

23. 08. 2023 00:00 - 12. 11. 2023 23:59

Výstava ČVÍKOTÁRI

Dubnica nad Váhom, Slovensko


AKCIA

Viac
Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Hornonitrianskom múzeu

28. 09. 2023 08:00 - 29. 09. 2023 17:00

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Hornonitrianskom múzeu

Prievidza, Slovensko


AKCIA

Viac
Deň architektúry v Galérii M. A. Bazovského

29. 09. 2023 00:00 - 05. 10. 2023 23:59

Deň architektúry v Galérii M. A. Bazovského

Trenčín, Slovensko


AKCIA

Viac