vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

16°C

dážď

Na Trenčiansky hrad novým vchodom už o rok

Južné opevnenie Trenčianskeho hradu malo v minulosti významnú defenzívnu funkciu a Trenčiansky hrad robilo nedobytným. To je však už minulosťou. V rámci rekonštrukcie opevnenia sa práve v priestoroch južných hradieb vybuduje celkom nový vstup na hrad so samostatnou pokladňou. Návštevníkom sprístupní aj tie priestory hradu, do ktorých doteraz nahliadnuť nemohli. Trenčiansky hrad tak bude sprístupnenou rozlohou patriť k najväčším slovenským hradom. Samotnú rekonštrukciu návštevníci nijako nepocítia. Novú pokladnicu by si mohli vyskúšať už o rok.

Približne takto o rok si už verejnosť bude môcť vybrať, ktorú pokladňu pri vstupe na Trenčiansky hrad využije. K dispozícii bude mať rovno dve. Pôvodnú, ktorá na hrade funguje dlhodobo a víta turistov prichádzajúcich priamo z mesta, alebo celkom novú pokladňu, ktorá vznikne v priestoroch južného opevnenia hradu. To je možno návštevníkom menej známe, nakoľko verejnosti v rámci prehliadok hradu nie je sprístupnené. To sa však po rekonštrukcii zmení. K Trenčianskemu hradu sa vybuduje celkom nová prístupová cesta, vedúca cez lesopark Brezina a Čerešňový sad a ľudí pohodlne privedie až k hradbám južného opevnenia. Tu budú môcť využiť nový vstup na hrad so samostatnou pokladnicou. „Týmto krokom hrad určite zatraktívnime, nakoľko nám pribudne ďalší vstup od lesoparku Brezina, cez ktorý k nám ľahšie prídu napríklad aj samotní Trenčania. Funkcia južného opevnenia sa tak akoby obráti, nakoľko v minulosti malo hrad brániť pred dobyvateľmi, naopak, teraz sa otvorí a hrad spraví prístupnejším. Hrad tak bude svojou sprístupnenou plochou patriť k najväčším na Slovensku,“ neskrýval radosť Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktoré má Trenčiansky hrad v správe.

Všetky tieto zmeny čakajú hrad Matúša Čáka a jeho okolie vďaka spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), krajského mesta Trenčín a cezhraničného partnera; mesta Bučovice. Spoločný projekt s názvom TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície, sa stal úspešný v rámci programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 pri žiadosti o financie zo zdrojov Európskej únie vo výške bezmála 3 milióny eur. Projekt bol zároveň vyhodnotený ako najlepší, keď spomedzi všetkých predložených získal najvyššie bodové hodnotenie. V rámci realizácie projektu sa totiž zmeny nedotknú len Trenčianskeho hradu a nového vstupu naň, ale aj prístupovej cesty v lesoparku Brezina a Čerešňového sadu v Trenčíne, ale aj lesoparku a kalvárie v meste Bučovice. „Úlohou projektu je spájať kultúrne tradície a históriu oboch národov, a to prostredníctvom štyroch pamiatok, z ktorých jednou je aj Trenčiansky hrad. Vďaka projektu sa sprístupnená plocha hradu zväčší až takmer o celú jednu tretinu. Sľubujeme si preto zvýšenie návštevnosti hradu, nakoľko si ľudia budú môcť prezrieť ďalšie priestory hradu, ktoré doteraz nemohli. Navyše v prepojení s parkom Brezina tu vznikne naozaj atraktívne miesto na oddych pre rodiny s deťmi,“ komentoval župan Jaroslav Baška, ktorý zároveň obom partnerom projektu poďakoval.

Na Trenčiansky hrad sa po novom bude vchádzať cez Mlynskú vežu. „Tu vybudujeme malý mostík, ktorý bol kedysi padací. Tentokrát bude pevný, no bude korešpondovať so vzhľadom historického padacieho mosta. Cez Mlynskú vežu sa následne dostaneme na novovybudovaný most ponad hradnú priekopu, ktorý sa napojí na spodný portál v hradbovom múre. Ďalej sa prejde vnútornou priekopou a schodiskom až k Jeremiášovej veži, resp. na horný hrad. Vznikne tak úplne nový návštevnícky okruh so samostatným vstupom cez novú pokladňu,“ priblížila ďalšie detaily Martina Lamačková. K predbežným plánom múzea patrí aj zaobstaranie vláčika, ktorý by návštevníkov hradu v letných mesiacoch mohol z Autobusovej stanice v Trenčíne voziť k novému vstupu v rámci južného opevnenia cez lesopark Brezina.

Z celkového rozpočtu projektu TreBuCHET 3 milióny eur je pre TSK určených 1,45 milióna eur. Z toho predstavuje 1,38 milióna eur príspevok z európskych fondov, zvyšok spolufinancovanie TSK. Samotnému naprojektovaniu nového vstupu na hrad predchádzala spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne a niekoľko architektonických výskumov, reštaurátorský i archeologický výskum, ktorých výsledky boli zapracované do projektovej dokumentácie.

Južné opevnenie bolo vybudované na prelome 15. a 16. storočia rodinou Zápoľskovcov, aby bránilo najzraniteľnejšiu časť hradu. Nachádzajú sa v ňom 16 a 20 metrov hlboké priekopy, do ktorých sa dalo dostať len pomocou padacích mostov. Južné opevnenie patrí  k najkrajším častiam Trenčianskeho hradu, pre návštevníkov je však dlhodobo uzatvorené. Sprístupnené bolo len krátkodobo, a to v 90. rokoch.

Návštevníci hradu prebiehajúcu rekonštrukciu nepocítia

Priamo v priestoroch južného opevnenia Trenčianskeho hradu dnes bola slávnostným spôsobom stavba odovzdaná jej zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť Metrostav, a. s. „V najbližších dňoch začnú prípravy staveniska a úprava prístupovej komunikácie, aby sa nepoškodili prípadné archeologické nálezy pod cestou. Samotné stavebné práce začnú v rozmedzí dvoch – troch týždňov,“ informovala vedúca Odboru regionálneho rozvoja na TSK Martina Lamačková. Trvanie prác je odhadované na 364 dní, predĺžiť ho môže najmä počasie v zimných mesiacoch, ale aj potenciálne archeologické nálezy. Návštevníci hradu prebiehajúcu rekonštrukciu nepocítia, prevádzkových hodín hradu by sa nemala nijako dotknúť.

Partneri projektu Trenčín a Bučovice upravia priestory unikátnych lesoparkov

Hlavným cezhraničným partnerom je Trenčianskej župe približne 6,5 tisícové moravské mesto Bučovice. „U nás v meste zrekonštruujeme v rámci projektu kniežací park. Naše dva regióny, Trenčiansky a Juhomoravský kraj, spojí ako symbol spolupráce lávka, ktorá sa vybuduje na Trenčianskom hrade aj u nás v mestskom parku,“ našiel symboliku v budovaní premostení bučovický starosta Jiří Horák. Mesto Bučovice v rámci projektu získalo z európskych fondov bezmála 1 milión eur.

Mesto Trenčín v rámci projektu získalo takmer pol milióna eur. Tie využije na vybudovanie tematického náučného chodníka, vedúceho cez Čerešňový sad, ako prístupovej komunikácie k hradu s príslušným mobiliárom. „Na nás príde krok až na konci na budúci rok, to znamená po tejto prvej fáze, ktorou je rekonštrukcia južného opevnenia,“ povedal počas odovzdávania stavby domáci primátor Richard Rybníček. Snahu TSK a mesta ocenil aj rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, ktorý tlmočil záujem univerzity poskytovať vzdelanie svojim študentom v meste, ktoré praje nielen štúdiu, ale aj kultúrno-spoločenskému životu.

Dva európske projekty v jednom roku

Projekt TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície však nie je jediným projektom, v rámci ktorého bol TSK úspešným žiadateľom o finančné prostriedky v rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR v súvislosti s Trenčianskym hradom. Ďalším úspešným projektom je cykloprojekt s názvom Na bicykli po stopách histórie, ktorý Trenčiansky hrad prepojí novou cyklotrasou s pútnickým miestom Skalka nad Váhom, mestom Nemšová a prihraničným priestorom s Českou republikou. Samotná cyklotrasa by sa mala začať budovať už v priebehu letných prázdnin.

Trenčiansky hrad je už teraz druhou najnavštevovanejšou historickou a kultúrnou pamiatkou v kraji, a to hneď po Bojnickom zámku. Ročne ho navštívi viac ako 128 tisíc návštevníkov. Realizáciou dvoch uvedených projektov (TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície, Na bicykli po stopách histórie) možno očakávať ešte ďalší nárast týchto štatistík. S rovnakým cieľom investuje TSK do Trenčianskeho hradu aj ďalšie finančné prostriedky. „Výlučne z rozpočtu TSK máme tento rok v pláne nanovo vystavať administratívnu budovu, tzv. skleník s novými sociálnymi zariadeniami, kaviarničkou a ďalším zázemím. Začať by sme chceli s prácami už tento mesiac,“ informoval na záver župan Baška.


Zdroj: Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov, TSK

FOTO: Radovan Stoklasa

Mohlo by vás zaujímať

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…