Trasa 7.

Klátova Nová Ves

10km

Brodzany

5km

Šimonovany

15km

Zemianske Kostoľany

1 deň
30 km

Spoznajte zákutia kaštieľov v regióne horná Nitra

Spoznajte kultúrne bohatstvo kaštieľov v regióne horná Nitra a zoznámte sa s pútavou históriou týchto miest. Prvá zástavka je v obci Klátova Nová Ves. Renesančné, barokové a secesné kaštiele prekvapia nielen svojimi príbehmi a zachovanou architektúrou, ale aj krásou svojich priľahlých parkov, v ktorých si môžete oddýchnuť. Ďalšou zastávkou nášho výletu je kaštieľ v centre obce Brodzany. Návšteve by nemal uniknúť tamojší park anglického typu. V blízkosti zámku môžete navštíviť tiež letohrádok Babylon. Treťou zástavkou výletu je vodný zámok v Šimonovanoch, ktorý nájdete vo vilovej štvrti tejto mestskej časti okresného mesta Partizánske. Poslednou zástavkou je obec Zemianske Kostoľany a tamojší kaštieľ. Unikátom je i pôvodná sýpka z konca 16. storočia.

Kaštiele Klátovej Novej Vsi

Len málo obcí na Slovensku sa môže pýšiť hneď niekoľkými skvostnými pamiatkami na svojom území. Ide o tri slohovo odlišné kaštiele, ktoré sa zachovali vo veľmi dobrom stave. Najstarší z nich je zachovaná renesančná pevnosť z druhej polovice 16. storočia. Pevnosť slúžila ako opevnené sídlo na vyberanie mýta, keďže dedinou prechádzala kedysi dôležitá obchodná cesta. Druhou stavbou je barokový kaštieľ, ktorý slúžil ako komfortné rodinné sídlo. Prekvapí predovšetkým bohato členenými a zdobenými novobarokovými fasádami. Tretí kaštieľ je hrdý reprezentant secesného slohu a je obklopený anglickým parkom, lúkami a umelými jazerami. V súčasnosti nie sú interiéry kaštieľov prístupné verejnosti. Historickú atmosféru zachovaných kaštieľov si však môžete pripomenúť prechádzkami exteriérov priľahlých parkov, ktoré sú súčasťou ich areálov.

Kaštieľ v Brodzanoch

Pôvabná renesančno-baroková stavba obklopená nádherným anglickým parkom s potôčikom a vzácnymi cudzokrajnými drevinami je úzko spätá s osobou A. S. Puškina. V 19. storočí bol totiž majiteľom rakúsky diplomat Gustav Friesenhof s manželkou, ktorej sestra bola Puškinova žena Natália. Zašlú slávu niekdajšieho kultúrneho a spoločenského centra, ktorým kaštieľ bezpochyby bol, dnes pripomína expozícia Slovanského múzea A. S. Puškina, ktorá je okrem Moldavska jediným múzeom mimo územia Ruskej federácie venované slávnemu spisovateľovi. V Brodzanoch môžete tiež navštíviť kaplnku Friesenhofovcov či letohrádok Babylon.

Kaštieľ (Vodný hrad) v Šimonovanoch

Honosné šľachtické sídlo, ktoré postupne prečkalo vojny, povodne i požiare sa zachoval ako najstaršia a najkrajšia goticko- renesančná stavba svojho druhu na Slovensku. Spoznajte zákutia dnes už zrekonštruovaného autentického kaštieľa, známeho aj ako Vodný hrad, ktorý spolu s priľahlým parkom patrí na zoznam národných kultúrnych pamiatok. V zrekonštruovanom objekte dvojpodlažného kaštieľa sa v súčasnosti nachádza vysunuté pracovisko mestskej knižnice s čitárňou, študovňou, detským kútikom a expozitúra mestského múzea. Počas návštevy kaštieľa nevynechajte prechádzku alebo piknik v krásne upravenom priľahlom parku, ktorý je súčasťou oploteného areálu. V blízkosti obce Šimonovany sa nachádza tiež kaštieľ a kúria vo Veľkých Uherciach či renesančný zámok Čereňany.

Kaštieľ s múzeom v Zemianskych Kostoľanoch

Milovníci histórie honosných panských sídel spoznajte takmer sedemstoročnú históriu malebnej obce na hornej Nitre. Táto obec dýcha históriou na každom kroku. Dôkazom úspešného hospodárenia tamojších zemianskych rodov sú napríklad zachované múry až piatich kaštieľov. Najväčším a zároveň najpôvabnejším z nich je starší renesančný kaštieľ s múzeom z roku 1600. Postavili ho ako svoje panské sídlo členovia vplyvného šľachtického rodu Kostolányiovcov na starších základoch niekdajšej kúrie. V zrekonštruovanom objekte kaštieľa majú návštevníci možnosť absolvovať prehliadku expozície obecného múzea a dozvedieť sa viac o histórii obce. Oddýchnuť si môžete v upravenom exteriéri okolitého parku. Na potulkách obcou natrafíte, okrem najznámejšieho renesančného kaštieľa, na múry pripomínajúce najstaršiu renesančnú stavbu v obci, sýpku a zároveň obytnú vežu z konca 16. storočia.