Trasa 9.

Valašské muzeum v přírodě

Rožnov pod Radhoštěm

55km

Liové stavby Rymice

45km

Archeoskanzen Modrá

5km

Muzeum Tupeské
keramiky

10km

Staré Město

5km

Park Rochus

Uherské Hradiště

65km

Muzeum vypálených
usedlostí Vařákovy Paseky

Lačnov

5km

Betlém Horní Lideč

2 dny
180 km

Život našich predkov

Vydajte sa na potulky slovensko-moravským pohraničím, kde spoznáte tradí- cie a život predkov. Nespočetné množstvo skanzenov a prírodných pamiatok odkazujúcich na život nie tak dávno minulý, avšak takmer zabudnutý. Na úvod vašej cesty vám odporúčame prekrásny skanzen zachovávajúci remeselné aj ľudové tradície – Valašské múzeum v prírode v Rožnove pod Radhošťom. Ďalšou zastávkou je dedinka Rymice, kde sa môžete ponoriť do atmosféry dáv- nych čias života v hanáckej dedine a pozrieť si ľudové stavby. Potom nasleduje zastávka Archeoskanzen Modrá – známe veľkomoravské sídlisko stredného Po- moravia. Exkurziu do dobovej výroby riadu môžete obdivovať v Múzeu Tupeskej keramiky. Na ceste do Uherského Hradišťa nezabudnite navštíviť Pamätník Veľkej Moravy a súbor pozostatkov Veľkomoravskej ríše v Starom Meste. Park Rochus Uherské Hradiště nájdete na ceste zo Starého Mesta a je odtiaľ najkrajší výhľad na Uherské Hradiště a jeho okolie. Nasledujúcou zastávkou je Múzeum vypále- ných usadlostí Vařákovy Paseky v Lačnove. Poslednou zastávkou je Betlehem v Hornej Lidči, kde okrem iného nájdete aj 40 najzaujímavejších miest Zlínskeho a Trenčianskeho kraja.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Valašské múzeum v prírode je najväčší a najstarší skanzen (1925) v strednej Európe. Múzeum tvoria tri areály – Drevené mestečko, Mlynská dolina a najväčšia Valašská dedina, v ktorých sa spolu nachádza viac než stovka pamiatkových objektov. Pre rozsiahlosť skanzenu si treba rezervovať asi 4 hodiny času. Ide o originálne prenesené domy alebo kópie domov z rôznych častí Beskýd. Múzeum organizuje v priebehu roka okolo 50 rôznych akcií a výstav.

Liové stavby Rymice

Zrekonštruované stavby so slamenými strechami ukazujú, ako sa bývalo a hospodárilo v oblasti východnej Hané na úpätí Hostýnskych hôr. Dedinské stavby rekonštruované v sedemdesiatych rokoch predstavujú spôsob bývania a hospodárenia v tejto časti Moravy v posledných dvoch storočiach. Nájdete tu interiéry domov, dielňu sedlárov, kováčsku dielňu, veterný mlyn a ďalšie. Všetky domy v areáli sú postavené tradičnou technológiou dreveného zrubu s hlinenou omietkou alebo z nepálených tehál.

Archeoskanzen Modrá

V obci Modrá pri Velehrade sa nachádza novovybudovaný areál SKANZEN. Tvorí ho Centrum slováckych tradícií, Archeoskanzen, botanická a sladkovodná expozícia Živá voda, terárium, expozícia praturov, kostolík sv. Jána Krstiteľa, hotel, reštaurácia. Spoločne tvoria významný turistický cieľ turistickej oblasti Slovácko. Archeoskanzen ako slovanské sídlisko predstavuje repliky stavieb a život v období Veľkej Moravy. Expozícia Živá voda ponúka ojedinelú atrakciu – podvodný tunel pod rybníkom so sladkovodnými rybami. Centrum Slováckych tradícií oboznamuje s históriu vinárstva a procesom pálenia ovocia. Vyhľadávaná je vínna a slivovicová ulička spojená s ochutnávkou. Areál sa delí na jednotlivé funkčné celky, je prístupný celoročne a organizujú sa tu rôzne akcie. Areál ponúka tiež možnosť ubytovania. Parkovanie je možné priamo v skanzene.

Muzeum Tupeské keramiky

Múzeum sa nachádza v objekte pôvodnej keramickej dielne v centre obce Tupesy. Je pripomienkou tradície hrnčiarskeho a keramického remesla, najmä majoliky. Zachovaná keramika má charakteristický dekór tzv. Tupeskej ruže, ktorý ovplyvnil dekorovanie keramiky v širokom okolí po mnoho generácií a používa sa dodnes. Expozícia „Obydlie hrnčiara“ ponúka pohľad na spôsob jeho práce a na život na prelome 19. a 20. storočia. Môžete sa tiež prejsť kompletným obydlím hrnčiara a nasať atmosféru. Súčasťou múzea je dielňa aj predajňa keramiky. Vstupné zahŕňa kompletnú prehliadku s výkladom.

Památník Velké Moravy Staré Město

Pamätník Veľkej Moravy v lokalite „Na Valách“ bol postavený na základoch pohrebného kostola z 9. storočia. Cirkevnú stavbu obklopovalo vo veľkomoravskom období rozsiahle pohrebisko šľachticov s bohatou výbavou zbraní a šperkov. Doteraz bolo preskúmaných viac ako 2 000 hrobov a niektoré z nich sú zachované v expozícii na pôvodných miestach. Figuríny historických diorám zobrazujú knieža Mojslava a výjavy zo života Slovanov. Zbierku archeologických nálezov dopĺňa multimediálna expozícia. Pod pamätníkom Veľkej Moravy sa nachádza aj jezuitská pivnica, ktorú jezuiti nazývali „poklad“, keďže sa v nej dalo uskladniť 7 000 litrov vína.

Soubor pozústatkú Velkomoravské říše Staré Město a Uherské Hradiště

V Starom Meste a Uhorskom Hradišti môžete navštíviť tiež niekoľko archeologických lokalít potvrdzujúcich existenciu rozsiahlych sídlisk v okolí rieky Morava. Ide o archeologické lokality Sady, Špitálky, Na Valách a kostol sv. Michala. V rámci vykopávok boli odkryté základy sakrálnych stavieb z 9. storočia, ktoré sú ako prírodné expozície prístupné verejnosti a sú dôkazom osídlenia v období Veľkej Moravy.

Park Rochus
Uherské Hradiště

Park Rochus je prírodný a kultúrno-historický areál s barokovou kaplnkou sv. Rocha na severozápadnom úbočí Čiernej hory v prímestskej časti Uhorského Hradišťa. Opustený areál bývalého vojenského cvičiska bol dlhodobo ponechaný bez údržby, vďaka čomu sa tu vytvoril cenný biotop s rozlohou 60 hektárov. Súčasťou je Múzeum v prírode a ako skanzen ľudovej architektúry prezentuje kultúru a obyčaje s ukážkami tradičného hospodárenia i remesiel. Expozíciu domácich druhov rastlín dopĺňa sad starých odrôd ovocia. Lokalita je chráneným územím Natura 2000.

Muzeum vypálených usedlostí Vařákovy Paseky Lačnov

Prírodný areál Múzeum vypálených usadlostí Vařákovy paseky je pripomienkou a vernou rekonštrukciou pôvodnej pasekárskej osady, ktorá bola 2. 5. 1945 vypálená gestapom ako odplata za podporu partizánov. V pôvodnej osade túto tragickú udalosť pripomína pomník s pamätnou doskou. Vypálených bolo 8 domov a 4 obyvatelia boli odvlečení, mučení a následne zastrelení. Múzeum leží na trase náučných chodníkov „Vařákovy Paseky“ a „Vizovické vrchy“, ktoré prechádzajú územím Vizovických vrchov.

Betlém Horní Lideč

Ručne vyrezávaný betlehem zachytáva zvyky a remeslá na rozhraní Moravy a Slovenska. Betlehem má 230 figúr, z toho 75 pohyblivých a viac ako 100 vyrezávaných stavieb. Súčasťou prehliadky je krátky film, ktorý približuje život v česko-slovenskom pohraničí a opisuje jednotlivé figúrky betlehemu. V betleheme je možné vidieť okrem iného drevorezby štyridsiatich najzaujímavejších miest Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Časť betlehemu je vyhradená taktiež dreveným stavbám z Hornej Lidči.