Vitajte CHKO Kysuce

Čadca

1°C

sneženie

CHKO Kysuce

Kategória: Príroda

Čadca, Slovensko


Zatiaľ nehodnotené


Chránená krajinná oblasť Kysuce je situovaná na severozápade Slovenska, pričom ju tvoria dve samostatné, od seba navzájom oddelené časti. Západná javornícka a východná beskydská. Východnú časť tvoria Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Oravské Beskydy. Územie Chránenej krajinnej oblasti patrí do 6 okresov (Čadca, Žilina, Dolný Kubín, Bytča, Považská Bystrica, Púchov) a 2 krajov (Žilinský, Trenčiansky). Na západe a severozápade má spoločnú hranicu s CHKO Beskydy (Česká republika), na severe so Žywieckim parkom krajobrazowym (Poľsko), na východe s CHKO Horná Orava.


Viac ako polovicu územia pokrývajú lesy. Napriek geologickej monotónnosti flyšového pásma (málo odolné flyšové usadeniny - rytmicky sa striedajúce polohy pieskovcov, ílovcov a ílových bridlíc) má krajina vplyvom valašskej kolonizácie a kopaničiarskeho osídlenia mozaikovitý, parkový ráz so striedaním lesov, lúk, polí a osád so zachovalou ľudovou architektúrou.


Pôvodné zmiešané lesy sú zachované vo vrcholových polohách. Územie má bohatú sieť tokov, množstvo prameňov, prechodných rašelinísk a slatinných lúk s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín - rosičkou okrúhlolistou, perovníkom pštrosím, ľaliou zlatohlavou či orlíčkom obyčajným. V území bolo dosiaľ zistených 205 druhov stavovcov. Predstavuje západnú hranicu rozšírenia všetkých veľkých šeliem Slovenska - vlka, medveďa, rysa. Vyskytuje sa tu i vydra, lesné kury, z glaciálnych reliktov pôtik kapcavý, kuvičok vrabčí, ďubník trojprstý, myšovka vrchovská. Na viacerých miestach prežíva karpatský endemit - mlok karpatský.


Osobitnými prírodnými fenoménmi javorníckej časti územia sú kamenné gule (záhadné prírodné výtvory z pieskovca a zlepenca, ktorých vznik nie je dodnes objasnený). Najväčšia z nich má priemer asi 260 cm. Dve lokality s výskytom kamenných gúľ boli vyhlásené za chránené v kategórii prírodná rezervácia (PR Klokočovské skálie) a prírodná pamiatka (PP Megonky). Ďalším prírodným fenoménom je prírodná pamiatka Korňanský ropný prameň. Ide o ojedinelý prirodzený výver ropy na Slovensku, sprevádzaný nepravidelným výronom zemného plynu - metánu.


Mohlo by vás zaujímať

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…

Mapa

Vyhľadajte top atrakcie

Kontakt

Adresa U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
Slovenská republika

Zimné slávnosti folklóru 2023

04. 02. 2023 18:00 - 04. 02. 2023 20:00

Zimné slávnosti folklóru 2023

Pravenec, Slovensko


AKCIA

Viac
Návrat k tradičným remeslám 2023: Košikárstvo

11. 02. 2023 00:00 - 12. 02. 2023 23:59

Návrat k tradičným remeslám 2023: Košikárstvo

Prievidza, Slovensko


AKCIA

Viac