vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

4°C

oblačno

Počet výsledkov: 757

Kolíska velikánov


Dátum 28. október 1918 je pre náš národ zvlášť významný. Slováci prvýkrát spolu s Čechmi vstúpili do spoločnej samostatnej demokratickej republiky..…

Viac

Stála expozícia M. A. Bazovského je nominovaná na Národnú cenu za dizajn


Národná cena za dizajn je prestížne ocenenie, ktoré od roku 1993 udeľuje Slovenské centrum dizajnu. Ide o najvyššiu formu uznania a prezentácie v…

Viac

Hradné väznice – dávna minulosť či absurdita súčasnosti?


Nikoho neprekvapí fakt, že hrady po celom svete boli v minulosti ideálnym miestom na vybudovanie väzníc. Dôvodom bol fakt, že sa jednalo o silné…

Viac

K jaskyni a zaniknutej nemeckej osade


Pred siedmimi rokmi vybudovali turistickí nadšenci z Veľkých Uheriec 17-kilometrový náučný chodník Ponitrím.. Jeho súčasťou je desať informačných…

Viac

Otvorenie pobočiek Trenčianskeho múzea


Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja otvorilo opäť svoje pobočky pre verejnosť.. Trenčiansky…

Viac

Tajomstvá Trenčianskeho hradu odhalí georadarový prieskum


Georadar alebo GPR (Ground penetrating radar) je univerzálne geofyzikálne zariadenie, ktorým možno nedeštruktívne skúmať a monitorovať podpovrchové…

Viac

Trasa lesnej železničky dnes láka turistov


Medzi Selcom a Trenčínom fungovala v minulosti lesná železnička, ktorá slúžila na zvážanie dreva z hôr Považského Inovca.. Jej prevádzka sa začala v…

Viac

205. výročie narodenia Ľudovíta Štúra


Dňa 28. októbra 2020 sme si pripomenuli 205. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, významného národného zakladateľa spisovnej slovenčiny.. Položením…

Viac