vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

24°C

oblačno

Cyrilo-metodská cesta získala titul Kultúrna trasa Rady Európy

Medzinárodný projekt Cyrilo-metodská cesta, na ktorom participuje i Trenčiansky samosprávny kraj, získal certifikát Kultúrna trasa Rady Európy. Projekt sa tak zapísal medzi certifikované kultúrne trasy a zároveň je prvým svojho druhu so zameraním na slovanské kultúrne dedičstvo. Tento úspech je porovnateľný so zápisom do Svetového dedičstva UNESCO a sľubuje pre všetky partnerské regióny možnosť na rozvoj medzinárodného kultúrneho cestovného ruchu.

O certifikáciu projektu sa združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda (EKCCM) snažilo niekoľko rokov. Podarilo sa to aj vďaka výbornej prezentácii medzinárodného tímu pred komisiou Rady Európy. „Udelené uznanie od európskych inštitúcií je pre nás radostnou správou a zároveň dôkazom, že je naša práca reflektovaná a žiadúca. Je ocenením všetkých generácií, ktoré cyrilo-metodskému odkazu venovali alebo venujú svoju pozornosť a starostlivosť. Je tiež vstupenkou na pole medzinárodného a udržateľného turizmu a je na nás, ako naplno ju využijeme pre šírenie cyrilo-metodských zjednocujúcich ideí, zvýšenia návštevnosti a vlastný územný rozvoj,“ povedala riaditeľka Martina Janochová.

Radosť z certifikácie projektu neskrýval župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška: „Cyrilo-metodská cesta a spolupráca, ktorá sa v rámci danej aktivity rozvinula, má pre Trenčiansku župu veľký význam. Udelenie titulu Kultúrna trasa Rady Európy nie je len obyčajnou pečiatkou na papieri, ale odmenou za dlhoročné snaženie všetkých zapojených aktérov, výsledkom cieľavedomých krokov a efektívnej práce. Trenčiansky samosprávny kraj je členom združenia od roku 2014 a každý rok na podporu aktivít zameraných na zachovanie odkazu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda prispieva čiastkou 5 tis. eur.“ 

Jedným z kultúrnych objektov, ktoré sú súčasťou bohatej siete cyrilo-metodských miest a reprezentuje trenčiansky región je najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka pri Trenčíne. V rámci medzinárodnej spolupráce  sa už dva roky po sebe podarilo úspešne uskutočniť cezhraničné putovanie z tohto pútnického miesta až na Velehrad. „Prvý ročník medzinárodného putovania štartoval v roku 2019, kedy sme zároveň symbolicky otvorili prvú značenú česko-slovenskú trasu, v dĺžke približne 90 km, z čoho 25 km tvorí slovenská časť. O značenie úseku smerujúceho zo Skalky na Velehrad sa postaral Klub českých turistov v spolupráci s Klubom slovenských turistov,“ priblížila riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská.

Podrobnosti o cyrilo-metodskej ceste, združení EKCCM a ostatné dôležité informácie sú dostupné na webových stránkach www.putujmebezhranic.cz alebo www.cyril-methodius.cz.

foto: Jiří Balát

Mohlo by vás zaujímať

Agropenzión Adam

Oddych v prekrásnom prírodnom prostredí myjavských kopaníc. . Strávte víkend v…

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…