Aplikácia ZOOM

15°C

cloudy

30. 03. 2021

08:30 - 12:30

Date nad time

Tuesday 30. March 2021
08:30 - 12:30

Place

On-line
 Aplikácia ZOOM
Slovakia

Lifecomp: Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Contact

Mgr. Monika Bartušová vzdelavanie@rkcpd.sk

0901 918 819

Address On-line
 Aplikácia ZOOM
Slovakia