Trasa 10.

Muzeum řeznictví
ve Valašském Meziříčí

2km

Zámek Kinských
Valašské Meziříčí

5km

Moravská gobelínová
manufaktura Valašské Meziříčí

40km

Sklářské muzeum v Karolince

4km

Karlovské muzeum
Velké Karlovice

50km

Schreiberov kaštieľ
Lednické Rovne

10km

Muzeum regiónu Bílých Karpat
Kaštiel Bohunice

30km

Sklářský skanzen „Sklený sen“
a Múzeum plátna, tkáčstva
a výšivky
Valaská Belá

2 dny
140 km

História remesiel

Česko-slovenské pohraničie sa môže pochváliť množstvom zaujímavých turistických cieľov vhodných pre školské kolektívy. S históriou remesiel, akou je výroba skla, gobelínu, ľanu, plátna, mäsiarstvo a pod. sa môžu študenti zoznámiť počas dvojdňového výletu s názvom „História remesiel“. Výlet sa začína v Múzeu mäsiarstva vo Valašskom Meziříčí. Neďaleko sa nachádza Zámok Kinských s pútavými expozíciami osvetľovacieho skla a gobelínu. Vo Valašskom Meziříčí môžete tiež navštíviť tamojšiu Gobelínku. Pútavú expozíciu výroby skla si môžete pozrieť v Mú- zeu sklárstva v Karolínke. Poslednou zastávkou na Východnej Morave je múzeum Veľké Karlovice. Neďaleko hraníc so Slovenskom sa nachádza obec Lednické Rovne, kde môžete v Schreiberovom kaštieli navštíviť expozíciu sklárskej výroby od praveku až po súčasnosť. Nasleduje dedinka Bohunice, kde sa nachádza Múzeum regiónu Bielych Karpát s pokračovaním expozície skla zo sklární v Lednických Rovniach. Poslednou zastávkou je obec Valaská Belá. Tu si môžete pozrieť sklársky skanzen „Sklený sen“ či Múzeum plátna, tkáčstva a výšivky.

Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí

Múzeum mäsiarstva oboznamuje o histórii i súčasnosti mäsiarskeho remesla, ktoré má vo Valašsku svoju tradíciu už od 16. storočia. Unikátna expozícia predstavuje interaktívnu zbierku starých funkčných mäsiarskych strojov a vybavenia. Súčasťou prehliadky je aj filmová projekcia, ktorá opisuje napríklad pravú zabíjačku. Nechýba ani ochutnávka výrobkov.

Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Zámok Kinských ponúka dve expozície. Prvá je venovaná osvetľovaciemu sklu a gobelínom. Druhá, s názvom „Ako sa žilo na zámku“, ukazuje štýlovo vybavené zámocké izby. Zámocká herňa pre deti a dospelých predstavuje expozíciu „Hračky zo zámku a podzámku“. V parku pri zámku je pristavený Jurkovičov altán. Aktuálne až do roku 2021 je zámok zatvorený z dôvodu rekonštrukcie.

Moravská gobelínová manufaktura Valašské Meziříčí

Gobelínka si zachovala tradičnú ručnú výrobu a za plnej prevádzky ukazuje, ako prácne vzniká klasický gobelín. Prehliadka zahŕňa návštevu kobercovej dielne, gobelínovej reštaurátorskej dielne a prípravovne. Nasleduje Galéria gobelínov, ktorá voľne prechádza do Schlattauerovej kaviarne, vybudovanej v dobe vzniku dielní. Exkurzie pre skupiny si treba vopred dohodnúť.

Sklářské muzeum v Karolince

História sklární v Karolínke predstavovala významný zdroj obživy obyvateľov Valašska. Expozícia predstavuje sklárske nástroje a výrobky a je ukážkou zručnosti a umenia karolínskych sklárov v priebehu rokov až do súčasnosti a približuje ľuďom históriu sklárstva nielen v Karolínke, ale i na Morave. Obsahuje viac ako 2 000 exponátov, okrem iných napríklad historické, ručne kreslené katalógy a pracovné knižky miestnych zamestnancov. Celý proces výroby a zdobenia skla ukazuje audiovizuálna prezentácia s názvom „Tajomstvo skla“.

Karlovské muzeum Velké Karlovice

Karlovské múzeum je umiestnené v objekte obchodného domu v historickom centre Veľkých Karlovíc. V zbierke nájdeme doma vyrábané poľnohospodárske náradie a postupy na spracovanie vlny, ľanu a ovčieho syra. Atmosféru dokresľuje valašská kuchyňa s pôvodným vybavením. Významné miesto v živote Valachov zaujímala drevovýroba a ich ľudovú umeleckú tvorivosť približujú aj súbory rezbárskych prác a originálny betlehem. Ďalšia expozícia približuje výrobu skla v zaniknutých sklárňach. Podkrovné priestory slúžia ako výstavná galéria. Múzeum sa nachádza neďaleko dreveného kostola Panny Márie Snežnej.

Schreiberov kaštieľ Lednické Rovne

Keď sa lednickému hradnému pánovi zunovali chladné kamenné múry jeho pevnosti, dal si v neďalekej dedinke Rovne vystavať nádherný komfortný kaštieľ. V 19. storočí lednické panstvo získal Jozef Schreiber, ktorý tu vybudoval svoju slávnu skláreň – jednu z najmodernejších v celej Európe. Význam lednického sklárstva dnes pripomína Slovenské sklárske múzeum v „rovnianskom kaštieli“ s pútavou expozíciou venovanou dejinám sklárskej výroby od praveku po súčasnosť. Pri kaštieli sa nachádza anglický park s mauzóleom z bieleho mramoru – miesto posledného odpočinku Jozefa Schreibera. V tomto parku, mimochodom, v roku 1910 natočil Eduard Schreiber prvý hraný film na Slovensku.

Muzeum regiónu Bílých Karpat Kaštiel Bohunice

Romantický kaštieľ zo 17. storočia na okraji neveľkej obce Bohunice v Ilavskom okrese pôvodne patril rodu Medňanských. V súčasnosti v kaštieli sídli Múzeum regiónu Bielych Karpát, ktoré vzniklo ako regionálne múzeum s etnografickým zameraním a nájdete tu expozíciu Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej, expozíciu skla zo sklární v Lednických Rovniach, etnografickú expozíciu výroby konopného plátna v regióne, budoár opernej speváčky Boženy Riznerovej-Obrovej. Pre milovníkov umenia je k dispozícii stála expozícia Genius Loci z tvorby bohunického rodáka, akademického maliara Jána Matejku. Na okraji Bohuníc, v areáli niekdajšieho kaštieľskeho parku, stojí nádherná neogotická kaplnka s hrobkou rodiny Medňanských, ktorá je však bohužiaľ v zlom stave.

Sklářský skanzen „Sklený sen“
Múzeum plátna, tkáčstva a výšivky Valaská Belá

Sklársky skanzen „Sklený sen“, jediný svojho druhu na Slovensku, je ideálnym miestom pre tých, ktorí túžia po poznaní, ale aj po zábave. Navštívte toto čarovné miesto, v ktorom akoby zastal čas, a prežite svoj vlastný sen. Živé múzeum výroby skla je pripomienkou bohatej histórie tradičného sklárskeho remesla typického pre región horná Nitra, ktoré sa v ňom traduje už od roku 1747. Novostavba sklárskeho skanzenu s dielňou ponúka návštevníkom živú ukážku výroby, fúkania, tvarovania a zdobenia skla. Náučno- zážitkové prednášky o tradičnom sklárskom remesle, interaktívne ukážky výroby skla pomocou sklárskej píšťaly alebo remeselné dielne vám pomôžu prežiť váš sklársky sen.