Trasa 11.

Zámek Chropyně

9km

Arcibiskupský zámek
Kroměříž

3km

Muzeum Kroměřížska
v Kroměříži

8km

Větrný Mlýn Velké Těšany

17km

Zámek Napajedla

30km

Zámek Vizovice

30km

Hrad Brumov

25km

Dubnický kaštiel Dubnické
múzeum a galéria

15km

Meštianske domy – Katov dom
Trenčín

75m

Trenčiansky hrad

2 dny
140 km

Po stopách hradných pánov

Vydajte sa s nami po stopách hradných pánov, ktorí písali dejiny moravsko-slovenského pohraničia. Prvou zastávkou vašej cesty môže byť malebný renesančný zámok s parkom v Chropyni. Neďaleko sa nachádza mesto Kroměříž, kde si už môžete pozrieť Arcibiskupský zámok spolu s jeho Podzámockou a Kvetnou záhradou, ktoré sú zapísané do zoznamu pamiatok UNESCO. Po prehliadke zámku by ste nemali vynechať návštevu Múzea Kroměříž- ska, ktoré vám poodhalí okrem iného aj tajomnú históriu ukrytú pod dlažbami mesta. Z podzemia vás vietor zavedie do unikátneho dreveného veterného mlynu vo Veľkých Těšanoch, kde spoznáte zaujímavú technickú pamiatku. Ďalšou zastávkou vašej cesty môže byť zámok Napajedla s priľahlým parkom, kde si môžete v príjemnom prostredí od- dýchnuť a zároveň si pozrieť sprístupnené historické časti. Ďalej sa môžete vydať k zámku Vizovice, ktorý bol v roku 2001 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Neďaleko mesta Vizovice sa nachádza zrúcanina stredovekého hradu Brumov, ktorého história siaha až do 13. storočia. Cesta na nasledujúcu zástavku vás zavedie už na územie Slovenska, do mesta Dubnica nad Váhom do Dubnického kaštieľa, kde sa dozviete o rode Ilešháziovcov a ich nasledovníkov. Skôr, ako si pozriete starobylé priestory Trenčianskeho hradu, si urobte zastávku a navštívte Katov dom, nachádzajúci sa na kľukatej kamennej uličke smerom k hradu. Poslednou zastávkou vášho výletu je už z diaľky viditeľný, majestátne sa týčiaci Trenčiansky hrad.

Zámek Chropyně

Renesančný zámok Chropyně zo 17. storočia opradený povesťou o kráľovi Jačmínkovi. V rytierskej sále je vystavená zbierka zbraní z obdobia tridsaťročnej vojny. Točité schody vedú do tzv. Vyhliadky s výstavou dobových fotografií. Pamätník pripomína skladateľa Emila Axmana a rodáka, maliara Emila Fillu. V zámockej galérii sa každoročne konajú výstavy s interaktívnym programom pre deti. Múzeum Kroměřížska a mesto Chropyně organizujú každý nepárny rok v zámockom areáli populárne Hanácke slávnosti s jarmokom a ukážkou remesiel.

Arcibiskupský zámek - Kroměříž

Jedným z najvýznamnejších turistických miest na Morave je bezpochyby mesto Kroměříž. Z množstva pamiatok je zrejme najvýznamnejší Arcibiskupský zámok a jeho priľahlé záhrady. Od roku 1998 sú zapísané na zoznam pamiatok UNESCO. Zámok pôvodne renesančný, neskôr barokovo prestavaný, bol (a doteraz je) majetkom olomouckých biskupov a arcibiskupov, ktorým slúžil ako letná rezidencia. Obdivovať tu môžete množstvo pôvodných artefaktov, obrazov, knižnicu a dokonale zachované pôvodné interiéry. Architektonickým skvostom je priľahlá Podzámocká záhrada. Je to romantický park, ktorý na ploche 64 hektárov ponúka množstvo krajinných prvkov, zaujímavých stavieb, napríklad Čínsky pavilón, Pompejskú kolonádu, Maximiliánov dvor. Svetovo unikátna je tiež baroková Kvetná záhrada nachádzajúca sa cca 1,5 km od zámku. Nájdete tu kvetinové ornamenty, fontány a záhradné bludisko. Môžete obdivovať napríklad rotundu s kyvadlom či kolonádu so sochami antických bohov.

Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

V múzeu na Veľkom námestí zaujme rozsiahly pamätník kroměřížskeho rodáka Maxa Švabinského a jeho najznámejšie dielo „Splynutie duší“. Doslova pod dlažbou mesta zoznamuje tajuplné podzemie návštevníkov s históriou mesta v expozícii „od mamutov až po raný novovek“ . Nechýbajú tu mučiace nástroje a dôkazy útrpného práva. Spoločne s autentickými historickými artefaktmi je využitá i moderná technika. Na dotykových obrazovkách si môžete nalistovať textové i obrazové informácie.

Větrný Mlýn Velké Těšany

Veterný mlyn je národnou kultúrnou pamiatkou, pamiatkou ľudovej architektúry a je súčasťou Múzea Kroměřížska. Celodrevený dvojposchodový mlyn pochádza z 90. rokov 19. storočia. Stojí na štvorcovom pôdoryse a je pokrytý šindľovou strechou. Táto technická pamiatka so zachovaným vnútorným vybavením je prehliadkou dobovej mlynárskej techniky. Unikátne je sedlo z trámu, pomocou ktorého sa celý mlyn otáča podľa smeru vetra. Interiér mlyna je prístupný so sprievodcom. Veterný mlyn prešiel trojročnou rekonštrukciou a od septembra 2018 je opäť v prevádzke.

Zámek Napajedla

Zámok Napajedla je skvostom neskorobarokovej architektúry a jedným z jeho majiteľov bola aj firma Baťa. V súčasnosti zámok slúži ako rodinný hotel a je len čiastočne prístupný verejnosti. Ponúka prehliadky sál, ktoré dokumentujú život na zámku. Okolo zámku je rozsiahly dendrologický park v anglickom štýle. Zámok ponúka ubytovanie, stravovanie aj prenájom priestorov.

Zámek Vizovice

Vizovický zámok z 18. storočia bol postavený v štýle Ľudovíta XVI. Disponuje francúzskou záhradou, ktorá prechádza do prírodno-krajinárskeho parku. Zámok je od mesta oddelený predzámčím a tvorí tak malé nádvorie. Bohato zdobené interiéry sú zachované v barokovom štýle. Nájdete tu zbierky porcelánu a orientálnych predmetov. Najcennejšou zbierkou je rozsiahla kolekcia obrazov zo 16. až 19. storočia so vzácnym súborom diel holandského maliarstva a prácami významných českých autorov.

Hrad Brumov

Pôvodne románsky hrad Brumov zo začiatku 13. storočia, ktorý strážil Vlársky priesmyk, po požiari v roku 1820 už nebol obnovený. Dnes historicky konzervovaná zrúcanina horného hradu ponúka v bývalých pivničných aj nadzemných priestoroch množstvo expozícií, v ktorých sa dozviete mnoho zaujímavých informácií tak o histórii hradu a jeho okolí, ako aj o CHKO Biele Karpaty. V priestoroch hradu môžete obdivovať repliky starých zbraní či erby šľachticov, ktorí vlastnili hrad. Priestor spodného hradu je čiastočne prebudovaný na malý amfiteáter s pódiom a využíva sa na organizovanie rôznych kultúrnych a zábavných akcií, divadiel, koncertov atď.

Dubnický kaštieľ Dubnické múzeum a galéria

Dubnický kaštieľ patrí k najväčším a zároveň k najhod- notnejším historickým stavbám na Slovensku. Pochádza zo 17. storočia a v minulosti predstavoval hlavné sídlo významného uhorského šľachtického rodu Ilešháziovcov. V súčasnosti v kaštieli sídli vlastivedné Dubnické múzeum zamerané predovšetkým na dejiny Dubnice nad Váhom a na rod Ilešháziovcov. V parku sa nachádza tzv. Dubnická grotta (umelá jaskyňa) s vyhliadkovou vežičkou. Stavba vybudovaná z tufového a lomového kameňa pozostáva z umelej jaskyne a vyhliadkovej veže postavenej z dreva.

Meštianske domy
Katov dom Trenčín

Renesančný meštiansky dom postavený v 1. polovici 16. storočia je jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne, neporušenou vo väčšej miere neskoršími prestavbami. V súčasnosti sa v ňom nachádza expozícia Trenčianskeho múzea s názvom „Právo a spravodlivosť v starom Trenčíne“ a expozícia „Zo starého Trenčína“. Katov dom je historicky aj mestskou tradíciou spájaný s výkonom spravodlivosti a väzením. Stojí ako solitér v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Mariánskom námestí.

Trenčiansky hrad

Dominanta mesta Trenčín odpradávna chráni obchodné cesty spájajúce severné Uhorsko a stredoslovenské banské mestá s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V dolnej časti hradu sa nachádzajú kasárne, hladomorňa, delová bašta a 80 m hlboká „Studňa lásky“. Dnes sa v bývalých kasárňach nachádza expozícia stredovekých a novovekých chladných, strelných a palných zbraní, v hladomorni nájdete repliky stredovekých mučiacich nástrojov. Na hrade sa každoročne koná množstvo podujatí ako: Noc na Trenčianskom hrade, Historky z mučiarne a iné. Prístup je len pešo a je nenáročný.