Trasa 4.

Čachtický hrad

60km

Zámek Uherský Ostroh

25km

Archeoskanzen Modrá

1 deň
85 km

Objavujte katakomby, podzemia a pivnice

Objavte tajomstvo a bohatstvo tajných chodieb, ktoré v sebe ukrývajú obce Čachtice, Uhorský Ostroh a Modrá. Východiskový bod výletu je v obci Čachtice, kde na vás čaká Čachtický hrad a priamo v obci čachtické podzemie. Po prehliadke hradu a podzemia sa môžete občerstviť v podhradí. Z Čachtíc sa presuniete do Uhorského Ostrohu, kde navštívite najvýznamnejšiu pamiatku obce, zámok Uhorský Ostroh a hlavne jeho unikátne podzemie. Tu sa môžete opäť občerstviť. Výlet zakončuje obec Modrá. V Modrej objavíte skanzen Pálenice, kde v tehlovej pivnici nájdete súkromie pre ochutnávanie tých najlepších slivovíc a likérov českých liehovarov a váš zážitok môžete doplniť chodníkom vín.

Čachtický hrad

Čachtický hrad sa preslávil predovšetkým vďaka krvavej grófke Alžbete Báthoryovej a jej hrozným činom, ktoré sa stali predlohou pre filmové aj literárne spracovanie. Dnes zrekonštruovaná ná- rodná kultúrna pamiatka bola pôvodne vojenskou pevnosťou. Aj napriek svojmu odolnému opevne- niu však podľahla požiaru v roku 1708. Návštevu hradu je ideálne obohatiť prehliadkou tajomného čachtického podzemia nachádzajúceho sa pri bývalom Nádašdyho kaštieli, kde palatín Juraj Turzo pristihol v roku 1610 Alžbetu Báthoryovú pri mučení dievčat. Podzemie sa rozprestiera ako pavučina pod celými Čachticami. Máte možnosť prechádzať sa tajomnými 200 m dlhými katakombami, ktoré dodnes vyžarujú tajomnú atmosféru. Ochutnať tu môžete aj Báthoryčkinu krv – červené víno z miestnej produk- cie. Pri prechádzke obcou nevynechajte prehliadku zachovaného renesančného Draškovičovského kaštieľa z konca 17. storočia, kde sídli Múzeum Čachtíc. Pozornosti neunikne ani renesančná kúria Drugetovcov zo začiatku 17. storočia so záhradou a parkom, v ktorom môžete obdivovať množstvo chránených cudzokrajných rastlín a drevín.

Zámek - Uherský Ostroh

Pôvodne stredoveký obranný hrad bol v 16. sto- ročí prestavaný na zámok a je v súčasnosti naj- významnejšou pamiatkou Uherského Ostrohu. Na jeho vnútornom nádvorí, ktoré je obklopené arkádami, sa v letných mesiacoch organizujú koncerty, divadlá i iné slávnosti. Vo svojom jadre má zámok zachovanú časť pôvodných hradných múrov. Na zámku sú návštevníkom k dispozícii tri prehliadkové trasy – Zámocká galéria s rôznymi výstavami, Zámocká veža s výstavou historických hračiek a Podzemie zámku, ktoré bolo sprístupne- né v roku 2013. V podzemí zámku môžete nájsť niekoľko interaktívnych prehliadok, ktoré sú uni- kátom na území Českej republiky.

Archeoskanzen - Modrá

V obci Modrá pri Velehrade sa nachádza novo -vybudovaný areál Skanzen. Tvorí ho Centrum slo- váckych tradícií, Archeoskanzen, botanická a slad- kovodná expozícia Živá voda, terárium, expozícia turov, kostolík sv. Jána Krstiteľa, hotel, reštaurácia. Spoločne tvoria významný turistický cieľ turistickej oblasti Slovácko. Archeoskanzen ako slovanské sídlisko predstavuje repliky stavieb a život v ob- dobí Veľkej Moravy. Expozícia Živá voda ponúka ojedinelú atrakciu – podvodný tunel pod rybníkom so sladkovodnými rybami. Centrum Slováckych tradícií oboznamuje s históriou vinárstva a procesom pálenia ovocia. Vyhľadávaná je vínna a slivovicová ulička spojená s ochutnávkou. Areál sa delí na jednotlivé funkčné celky, je prístupný celoročne a organizujú sa tu rôzne akcie. Areál ponúka tiež možnosť ubytovania.