Trasa 8.

Muzeum řeznictví
ve Valašském Meziříčí

2km

Zámek Kinských
Valašské Meziříčí

5km

Moravská gobelínová
manufaktura Valašské Meziříčí

16km

Skanzen Valašské muzeum
v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

20km

Karlovské muzeum
Velké Karlovice

3km

Sklářské muzeum
v Karolince

65km

Malé muzeum kovářství
v Holešově

5km

Lidové stavby Rymice

20km

Muzeum Kroměřížska
v Kroměříži

35km

Muzeum jihovýchodní Moravy
Zlín

2 dny
170 km

Exkurzia múzeami Východnej Moravy

Náš výlet sa začína v Múzeu mäsiarstva vo Valašskom Meziříčí. Neďaleko sa na- chádza Zámok Kinských s pútavými expozíciami osvetľovacieho skla a gobelínu. Vo Valašskom Meziříčí navštívite tiež Moravskú gobelínovú manufaktúru. Ďalej vás čaká rozsiahly skanzen udržujúci remeselné aj ľudové tradície Valašska – Va- lašské múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštěm, na ktorého návštevu si treba rezervovať cca 4 hodiny. Potom sa môžete presunúť do Veľkých Karlovic, kde sa nachádza Karlovské múzeum s pútavými zbierkami doma vyrábaného poľno- hospodárskeho náradia a postupy spracovania vlny, ľanu i ovčieho syra a ďalšie zaujímavé expozície. Vo Veľkých Karloviciach sa prvý deň výletu končí a môžete sa tu ubytovať. Druhý deň vašej cesty sa začína v sklárskom múzeu v Karolínke. Nasleduje Holešov, kde sa nachádza Malé múzeum kováčstva. Navštívite tiež Rymice, kde sa môžete ponoriť do atmosféry dávnych čias života v hanáckej dedine a prezrieť si skanzen Ľudové stavby Rymice. Po absolvovaní prehliadky môžete pokračovať do Kroměříže, kde si pozriete Múzeum Kroměřížska. Poslednou zastávkou dvojdňového výletu je rozsiahle Múzeum juhovýchodnej Moravy v Zlíne.

Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí

Múzeum mäsiarstva oboznamuje o histórii i súčasnosti mäsiarskeho remesla, ktoré má vo Valašsku svoju tradíciu už od 16. storočia. Unikátna expozícia predstavuje interaktívnu zbierku starých funkčných mäsiarskych strojov a vybavenia. Súčasťou prehliadky je aj filmová projekcia, ktorá opisuje napríklad pravú zabíjačku. Nechýba ani ochutnávka výrobkov.

Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Zámok Kinských ponúka dve expozície. Prvá je venovaná osvetľovaciemu sklu a gobelínom. Druhá, s názvom „Ako sa žilo na zámku“, ukazuje štýlovo vybavené zámocké izby. Zámocká herňa pre deti a dospelých predstavuje expozíciu „Hračky zo zámku a podzámku“. V parku pri zámku je pristavený Jurkovičov altán. Aktuálne až do roku 2021 je zámok uzatvorený z dôvodu rekonštrukcie.

Moravská gobelínová manufaktura Valašské Meziříčí

Gobelínka si zachovala tradičnú ručnú výrobu a za plnej prevádzky ukazuje, ako prácne vzniká klasický gobelín. Prehliadka zahŕňa návštevu kobercovej dielne, gobelínovej reštaurátorskej dielne a prípravne. Nasleduje Galéria gobelínov, ktorá voľne prechádza do Schlattauerovej kaviarne, vybudovanej v dobe vzniku dielní. Exkurzie pre skupiny si treba vopred dohodnúť.

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Valašské múzeum v prírode je najväčší a najstarší skanzen (1925) v strednej Európe. Múzeum tvoria tri areály – Drevené mestečko, Mlynská dolina a najväčšia Valašská dedina, v ktorých sa spolu nachádza takmer stovka pamiatkových objektov. Ide o originálne prenesené domy alebo kópie domov z rôznych častí Beskýd. Múzeum organizuje v priebehu roka rôzne akcie a výstavy. V sezóne je možné využiť pri prehliadke i konský povoz.

Karlovské muzeum Velké Karlovice

Karlovské múzeum je umiestnené v objekte obchodného domu v historickom centre Veľkých Karlovíc. V zbierke nájdeme doma vyrábané poľnohospodárske náradie a postupy na spracovanie vlny, ľanu a ovčieho syra. Atmosféru dokresľuje valašská kuchyňa s pôvodným vybavením. Významné miesto v živote Valachov zaujímala drevovýroba a ich ľudovú umeleckú tvorivosť približujú aj súbory rezbárskych prác a originálny betlehem. Ďalšia expozícia približuje výrobu skla v zaniknutých sklárňach. Podkrovné priestory slúžia ako výstavná galéria. Múzeum sa nachádza neďaleko dreveného kostola Panny Márie Snežnej.

Sklářské muzeum v Karolince

História sklární v Karolínke predstavovala významný zdroj obživy obyvateľov Valašska. Expozícia predstavuje sklárske nástroje a výrobky a je ukážkou zručnosti a umenia karolínskych sklárov v priebehu rokov až do súčasnosti. Približuje ľuďom históriu sklárstva nielen v Karolínke, ale aj na Morave. Obsahuje viac ako 2 000 exponátov, nástroje potrebné na výrobu skla, historické, ručne kreslené katalógy a pracovné knižky miestnych zamestnancov. Celý proces výroby a zdobenia skla ukazuje audiovizuálna prezentácia s názvom „Tajomstvo skla“.

Malé muzeum kovářství v Holešově

Expozícia Malého múzea kováčstva je umiestnená v zámockom Zemanovom kováčstve zo 16. storočia neďaleko zámku. Prehliadka sa začína v pôvodnej, stále funkčnej dielni s ukážkou kováčskeho remesla a pokračuje do obydlia kováča z pohraničia Hané a Valašska. V múzeu sa konajú tematické výstavy.

Lidové stavby Rymice

Zrekonštruované stavby so slamenými strechami ukazujú, ako sa bývalo a hospodárilo v oblasti východnej Hané na úpätí Hostýnskych hôr. Dedinské stavby rekonštruované v sedemdesiatych rokoch predstavujú spôsob bývania a hospodárenia v tejto časti Moravy v posledných dvoch storočiach. Nájdete tu interiéry domov, dielňu sedlárov, kováčsku dielňu, veterný mlyn a iné. Všetky domy v areáli sú postavené tradičnou technológiou dreveného zrubu s hlinenou omietkou alebo z nepálených tehál.

Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

V múzeu na Veľkom námestí zaujme rozsiahly pamätník kroměřížskeho rodáka Maxa Švabinského a jeho najznámejšie dielo „Splynutie duší“. Doslova pod dlažbou mesta ukryté tajuplné podzemie oboznamuje návštevníkov o histórii mesta „od mamutov až po raný novovek“. V zaujímavej expozícii nechýbajú mučiace nástroje a dôkazy útrpného práva. Spolu s autentickými historickými artefaktmi je využitá i moderná technika. Na dotykových obrazovkách si môžete vyhľadať textové i obrazové informácie.

Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín

Múzeum sídli v 14. budove v bývalom továrenskom areáli firmy Baťa. Stálu expozíciu „Princíp Baťa – dnes fantázia, zajtra skutočnosť“ dopĺňa expozícia obuvi a história zlínskych filmov. Cestovateľská časť sa venuje legendárnej dvojici Hanzelka a Zikmund. V budove č. 21 je možné si prezrieť pojazdnú kan- celáriu J. A. Baťu. Múzeum je aj kultúrno-vzdelávacím centrom, bývajú tu koncerty, konferencie, interaktívne programy pre deti a dospelých i krátkodobé výstavy.