Trenčín

10°C

slabý dážď

Hravé hrady Trenčianskeho kraja

01. 07. 2017 - 31. 10. 2017

Dátum a čas

Sobota 01. Júl 2017 -
Utorok 31. Október 2017

Miesto


 
Slovenská republika

Hravé hrady Trenčianskeho kraja

Hravé hrady Trenčianskeho kraja

Hravé hrady Trenčianskeho kraja

Po minuloročnej premiére sme opäť na leto pripravili súťaž pre rodiny s deťmi, ktorej cieľom je spoznávať hrady a zrúcaniny v Trenčianskom kraji. 

Podstatou hry je navštíviť čo najviac z 11 hradov v Trenčianskom kraji a získať tak čo najvyšší počet bodov. Súťaž bude prebiehať prostredníctvom mobilnej aplikácie Objavujme, ktorá je voľne dostupná pre operačné systémy Android a iOS a funguje aj v offline režime. Hra zahŕňa tri typy úloh: lokalizačnú, foto úlohu a kvízovú úlohu. Na každom z hradov je možné získať rozdielny počet bodov, ktorý závisí od kombinácie úloh, ktoré je potrebné na danom hrade splniť. Súťažiaci, ktorý získa najvyšší počet bodov za najkratší čas, vyhráva hlavnú cenu - DRON!

Aplikáciu do mobilného telefónu stiahnete na web stránke www.objavujme.sk alebo na linkoch: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pathfinger.gameandquiz

iOS: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1005626618&mt=8 


PODMIENKY SÚŤAŽE:

1. Poznávacia súťaž Hravé hrady Trenčianskeho kraja potrvá od 1. júla 2017 do 31. októbra 2017.

2. Organizátorom súťaže je krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

3. Hrať môže každý, kto ma vo svojom mobile nainštalovanú aplikáciu OBJAVUJME, tá je k dispozícii zdarma pre platformu Android a iOS. Hráč, ktorý sa chce zapojiť do hry, sa v nej musí najskôr registrovať.

4. Hra zahŕňa tri typy úloh:

a) GEO-LOKALIZÁCIA – Úlohou súťažiaceho je navštíviť hrady, zámok a hradné zrúcaniny v Trenčianskom kraji a potvrdiť návštevu miesta v mobilnej aplikácii v uvedenom lokalizačnom okruhu (diametri). Za absolvovanie lokalizačnej úlohy získa súťažiaci 5 bodov, identicky pri každom zadefinovanom mieste. Cieľom súťažiaceho je navštíviť 11 miest v Trenčianskom kraji - hrady, zámok, hradné zrúcaniny. Nahrané body za lokalizáciu sa zobrazia po pripojení sa na internet.

b) GEO-KVÍZ – Úlohou súťažiaceho je odpovedať na súťažnú otázku označením správnej odpovede v definovanom kruhu miesta. Za správnu odpoveď získa súťažiaci 15 bodov. Spolu je v hre 8 kvízových úloh, všetky sú podmienené odpovedaním vo vyznačenom definovanom kruhu miesta. Nahrané body sa zobrazia po pripojení sa na internet.

c) GEO-FOTO – Úlohou súťažiaceho je odfotografovať dané miesto v definovanom kruhu miesta. Spolu je v hre 6 fotografických úloh. Fotografia má zachytávať charakteristickú črtu miesta úlohy. Za fotografiu získa súťažiaci 10 bodov. Fotografia môže mať maximálne rozlíšenie 1500x1000pixelov. Po uložení fotografie v aplikácii bude fotografia odoslaná na server. Nevhodné fotografie (fotografie, z ktorých nie je zrejmé, že ide o súťažné miesto; fotografie s vulgárnym obsahom a pod.) má organizátor právo nezverejniť a nezapočítať súťažiacemu príslušné súťažné body. Nahrané body sa zobrazia po pripojení sa na internet.

5. Mobilná aplikácia je funkčná aj v off-line móde (lokalizovanie sa prostredníctvom GPS, odpoveď na kvízovú úlohu, odfotografovanie miesta vo fotografickej úlohe). Počas hrania nie je nutné, aby bol mobil trvale pripojený na internet. Pripojenie na internet je nutné len pre zapísanie odpovedí do rebríčka, turista to môže urobiť napríklad po návrate z navštíveného hradu. 

6. Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár.

7. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov bude po ukončení súťaže odmenený hlavnou cenou - dron.

8. Pri rovnosti súčtu bodových hodnôt rozhodne o 1. mieste čas ukončenia hry zo strany súťažiaceho, teda čas splnenia poslednej úlohy v súťaži. Ďalší 5 súťažiaci s najvyšším skóre budú odmenení hodnotnými cenami. 

9. Geo-Lokalizačná úloha obsahuje: 

a) popis

b) multimédiá – fotografie, video.

c) GPS súradnice

d) počet získaných bodov do hry

e) diameter (polomer od stredu miesta záujmu) pre splnenie úlohy (definovaný kruh).

10. Geo-Kvízová úloha obsahuje: 

a) súťažnú otázku a tri odpovede, z ktorých len jedna odpoveď je správna

b) počet získaných bodov do hry

c) diameter pre splnenie úlohy

11. Geo-Fotografická úloha obsahuje:

a) popis

b) možnosť odfotografovať miesto, vybrať zvolenú fotografiu, orezať fotografiu a odoslať na server

c) počet získaných bodov do hry

d) diameter pre splnenie úlohy

12. Poradie navštívenia miest a poradie splnenia úloh je ľubovoľné.

13. Za súťažiaceho sa považuje fyzická osoba zaregistrovaná pri stiahnutí mobilnej aplikácie Objavujme do svojho mobilného zariadenia. Registráciou súťažiaci automaticky súhlasí s podmienkami súťaže. 

14. Každý súťažiaci môže mať vytvorené len jedno užívateľské konto.

15. Súťažiaci sa môže lokalizovať na jednom kontrolnom bode len raz počas trvania celej súťaže. Zároveň môže len raz odpovedať na súťažnú otázku a nahrať do aplikácie jednu fotografiu zo zvoleného miesta. 

16. Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže súťažiaceho, ktorý body získava podvodným správaním a nerešpektuje pravidlá súťaže.

17. Kontaktný e-mail zadaný pri registrácii bude použitý len na zasielanie informácií ohľadom súťaže a turistických noviniek v Trenčianskom kraji. 

18. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté tretím osobám.

19. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 10. novembra 2017 o 10:00 stredoeurópskeho zimného času. Do tohto času je potrebné pripojiť sa na internet, aby boli všetky získané body započítané do výsledného rebríčka. Ceny budú víťazom odovzdané v termíne a na mieste, ktoré bude zverejnené na web stránke www.trencinregion.sk. 

20. O vyhodnotení budú súťažiaci informovaní prostredníctvom e-mailu, ktorý zadajú pri registrácii do súťaže.

Mohlo by vás zaujímať

Čachtický hrad

Malebná zrúcanina viditeľná už z diaľky na vápencovo-dolomitickom kopci poskytujúca…

Manínska tiesňava

Iba najcitlivejšie uši poetických duší tulákov dokážu zachytiť clivú melódiu vzácnej…