vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

13°C

oblačno

Vymeň dobrý nápad za nový bicykel od TSK!

Trenčianska župa, ktorá sa čoraz viac zelená, pripravila pre všetkých milovníkov cyklistiky zaujímavú súťaž. Hlavnú úlohu v nej zohráva 100 km dlhá cyklotrasa, s ktorej výstavbou začal Trenčiansky samosprávny kraj v tomto roku. Lákadlom účasti v súťaži je hodnotná a atraktívna cena pre víťaza – nový horský bicykel.

Vážska cyklotrasa, ktorá po kompletnom vybudovaní dosiahne dĺžku 100 km povedie naprieč celým Trenčianskym samosprávnym krajom po ochranných hrádzach starého koryta Váhu. Cyklisti sa vďaka nej bezpečne dostanú od hranice so Žilinským až po hranicu s Trnavským samosprávnym krajom. Stane sa tak adekvátnou alternatívou na dopravu do práce a rozšíri možnosti aktívneho trávenia voľného času v kraji. 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) aktívne pracuje na tom, aby cyklotrasa získala reálne kontúry v čo najkratšom možnom čase. Krátko po podpise zmlúv o výstavbe prvej a druhej časti cyklotrasy (hranica s Trnavským samosprávnym krajom – Nové Mesto nad Váhom, Púchov – Nosická priehrada) župa pristúpila k výstavbe historicky prvých kilometrov unikátnej cyklotrasy. Chýba však jedna dôležitá a podstatná vec, a to názov cyklotrasy. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol do tohto procesu zapojiť aj širokú verejnosť, ktorá môže svoje návrhy na pomenovanie novej cyklotrasy posielať už od stredy 22. novembra 2017 do utorka 22. mája 2018.

Ako sa hovorí, fantázii sa medze nekladú a byť kreatívny sa oplatí. V súťaži TSK je pre autora víťazného návrhu pripravená naozaj atraktívna cena, ktorou nie je nič iné ako úplne nový horský bicykel. Autori súťažných názvov, ktoré sa umiestnia na 2. a 3. mieste, budú ocenení praktickou cyklistickou výbavou. O samotnom pomenovaní cyklotrasy rozhodne verejnosť, ktorá hlasovaním vyberie spomedzi zaslaných návrhov ten najlepší. Hlasovanie bude prebiehať na webovom sídle TSK v termíne od 23. mája 2018 do 15. júna 2018. 

Všetky súťažné príspevky zaradené do súťaže musia spĺňať podmienky uvedené v štatúte uverejnenom na webovom sídle TSK www.tsk.sk. Aby dôležitá cyklistická tepna kraja, na ktorú sa už teší nejeden cyklista, dostala dôstojný názov, súťažné návrhy musia tematicky korešpondovať s Trenčianskym krajom (jeho prírodným bohatstvom, kultúrnymi a historickými pamiatkami, významnými osobnosťami, cestovným ruchom atď.). 

Návrhy je možné posielať písomnou formou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na obálku je potrebné uviesť označenie „Cyklotrasa – súťaž“, e-mailom na adresu sutaze@tsk.sk alebo prostredníctvom správy na facebookovej stránke TSK https://www.facebook.com/trencianskazupa/. Spolu s návrhom je potrebné uviesť stručné zdôvodnenie navrhovaného názvu cyklotrasy, meno a priezvisko súťažiaceho a jeho kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail). V prípade osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje kontakt na zákonného zástupcu. Súťažiacim prajeme veľa šťastia a už teraz sa tešíme na všetky originálne návrhy.


Zdroj: Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK
Mohlo by vás zaujímať

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…