vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

16°C

slabý dážď

Kultúrne a historické dedičstvo ako základný atribút národného povedomia

Hlavným cieľom projektu je zoznámiť obyvateľov a návštevníkov prihraničného regiónu so zaujímavými miestami kultúrneho dedičstva a prírodných atraktivít v Zlínskom a Trenčianskom kraji a motivovať ich k návšteve a poznaniu týchto miest a tým i k prehĺbeniu záujmu o spoločnú históriu. Prostredníctvom výmeny dobrej praxe a študijných návštev si partneri, jednotlivé mestá a obce a ďalší zapojení účastníci budú odovzdávať znalosti a skúsenosti zacielené na zvýšenie povedomia obyvateľov a návštevníkov, a zvýšenie tak ich záujmu a návštevnosti. Projekt prispeje k podpore cezhraničného cestovného ruchu a posilneniu konkurencieschopnosti prihraničných regiónov – turistickej destinácie Východná Morava a Trenčiansky región. Výstupom projektu bude jeden vytvorený ucelený produkt zhodnocujúci kultúrne a prírodné dedičstvo.


Operačný program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Prioritná os: 2 - Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Dátum predloženia: 26. 10. 2016

Dátum schválenia: 02. 11. 2017

 

Partneri projektu

Vedúci partner: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Hlavný cezhraničný partner: Trenčín región

 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 246 512,53 EUR z toho:

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.: 154 471,04 EUR

Trenčín región: 92 041,49 EUR

 

Spolufinancovanie zo zdroja EÚ: 209 535,64 EUR z toho:

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.: 131 300,38 EUR

Trenčín región: 78 235,26 EUR


Mohlo by vás zaujímať

Čachtický hrad

Malebná zrúcanina viditeľná už z diaľky na vápencovo-dolomitickom kopci poskytujúca…

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…