powitaniew regionie Trenczyn

Odkryć wszystkie ukryte skarby z różnych zakątków
naszego regionu.

18°C

Pochmurny

Dziedzictwo kulturowe i historyczne jako podstawowy atrybut świadomości narodowej

Głównym celem projektu jest zapoznanie mieszkańców i gości regionu przygranicznego z interesującymi miejscami dziedzictwa kulturowego i atrakcji przyrodniczych w województwach zlińskim i trenczyńskim oraz zmotywowanie ich do odwiedzenia i poznania tych miejsc, a tym samym pogłębienia ich zainteresowania wspólną historią. Poprzez wymianę dobrych praktyk i wizyty studyjne partnerzy, miasta i gminy oraz inne zainteresowane strony będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem mającym na celu podnoszenie świadomości mieszkańców i odwiedzających, zwiększając tym samym ich zainteresowanie i frekwencję. Projekt przyczyni się do promowania turystyki transgranicznej i wzmocnienia konkurencyjności regionów przygranicznych - turystycznej miejscowości Moraw Wschodnich i regionu Trenczyn. Rezultatem projektu będzie jeden kompleksowy produkt, który wzmocni dziedzictwo kulturowe i naturalne.


Program operacyjny: 304000 - Interreg VA Republika Słowacka - Republika Czeska

Oś priorytetowa: 2 - Jakość środowiska

Priorytet inwestycyjny: 3. Ochrona, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (6c)

Cel szczegółowy: 2.1 Zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Kod wywoławczy: INTERREG VA SK-CZ / 2016/03

Data złożenia: 26.10.2016

Data zatwierdzenia: 02. 11. 2017

 

Partnerzy projektu

Partner Wiodący: Organ Turystyczny Moraw Wschodnich, op

Główny partner transgraniczny: region Trenczyński

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 246 512,53 EUR, w tym:

Organ turystyczny Moraw Wschodnich, ops: 154 471,04 EUR

Region Trenczyński: 92 041,49 EUR

Współfinansowanie UE: 209 535,64 EUR, w tym:

Organ turystyczny Moraw Wschodnich, ops: 131 300,38 EUR

Region Trenczyński: 78 235,26 EUR


Mohlo by vás zaujímať

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…