powitaniew regionie Trenczyn

Odkryć wszystkie ukryte skarby z różnych zakątków
naszego regionu.

Trenčín

23°C

pochmurny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ("GDPR") oraz zgodnie z art. 19 ustawy nr 18/2018 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych (zwanej dalej "ustawą")

Podobnie jak w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z biuletynem , chcielibyśmy poinformować Cię, jako osobę zainteresowaną o Twoich prawach i warunkach przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że ochrona danych osobowych jest ważna dla naszej organizacji i że ustanowiliśmy środki bezpieczeństwa zgodne z GDPR w tym celu.


DANE IDENTYFIKACYJNE I INFORMACJE O OPERATORZE
Nazwa handlowa: region trenczyński
Siedziba: K dolnou stanici 7282 / 20A
IČO: 42377897
E-mail: eva.fryvaldska@trencinregion.sk

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o różnych wydarzeniach, nowościach, towarach i działaniach operatora (newslettery).

PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych - art. Artykuł 6 ust. 1 a) GDPR (art. 13 ust. 1 lit. a) ustawy)

KATEGORIA ODBIORCÓW
Twoje dane osobowe mogą być dostarczane w następujących kategoriach:

Beneficjent w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej:
Nie jest

Beneficjent w państwie członkowskim (UE i EOG):

- Dostawca usług hostingowych do przechowywania i / tworzenia kopii zapasowych danych
- IT Service / Maintenance Provider (tylko do kontroli)

PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Ona nie jest, a ona nawet nie myśli.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na czas zainteresowania subskrypcjami wiadomości. Jeśli klient chce anulować subskrypcję, przestanie wysyłać mu biuletyny, a jego dane osobowe w bazie danych zostaną usunięte.


UCZENIE SIĘ PRAWA OSOBY W PYTANIEM

Zgodnie z art. 13-21 RBP (sekcja 19-27 ustawy o ochronie danych osobowych), jesteś osobą zainteresowaną:

• prawo do żądania od operatora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz do sprawdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe (art. 15 RB),

• prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 RB),

• prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika w przypadku zakończenia przetwarzania lub w przypadku spełnienia któregokolwiek z warunków art. 17 RBP,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku art. 18 GDPR,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku art. 21 RB,

• prawo do przekazywania danych osobowych zgodnie z art. 20 RB,

• prawo do złożenia skargi do organu nadzoru - prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie § 100 ustawy,

Możesz zastosować swoje prawa w formie pisemnej na adres operatora lub na adres e-mail podany w nagłówku tego dokumentu. Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.


NAUKA PRAWA DO ZROZUMIENIA SIEBIE

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dotyczących subskrypcji wiadomości w dowolnym momencie, poprzez przycisk Anuluj subskrypcję lub w wazzupa@wazzupa.com . Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZAPEWNIENIE WŁASNYCH DANYCH JEST DOBROWOLNE

Jeśli jesteś zainteresowany subskrypcjami wiadomości, będziemy potrzebować Twojego adresu e-mail, abyśmy mogli wysłać Ci elektroniczny biuletyn. Z powodu braku podania adresu e-mail nie będziesz mógł wysyłać elektronicznych biuletynów - biuletynów, inne konsekwencje nie są. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

AUTOMATYCZNA DECYZKA, W TYM PROFILU

Operator nie wykorzystuje zautomatyzowanego indywidualnego procesu decyzyjnego ani profilowania do przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Mohlo by vás zaujímať

Noc v korunách stromov

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice sa pýši novou, jedinečnou atrakciou. Môžete tam…

Agropenzión Adam

Oddych v prekrásnom prírodnom prostredí myjavských kopaníc. . Strávte víkend v…