powitaniew regionie Trenczyn

Odkryć wszystkie ukryte skarby z różnych zakątków
naszego regionu.

Trenčín

15°C

pochmurny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ("GDPR") oraz zgodnie z art. 19 ustawy nr 18/2018 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych (zwanej dalej "ustawą")

Podobnie jak w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnianiem formularza kontaktowego, chcielibyśmy poinformować Cię, jako osobę zainteresowaną o Twoich prawach i warunkach przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że ochrona danych osobowych jest ważna dla naszej organizacji i że ustanowiliśmy środki bezpieczeństwa zgodne z GDPR w tym celu.


DANE IDENTYFIKACYJNE I INFORMACJE O OPERATORZE
Nazwa handlowa: region trenczyński
Siedziba: K dolnou stanici 7282 / 20A
IČO: 42377897
E-mail: eva.fryvaldska@trencinregion.sk

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane w niniejszym formularzu służą do ponownego skontaktowania się z Tobą i przesłania oferty.

PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia oferty - wykonanie środka przedumownego na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z art. Artykuł 6 ust. 1 b) GDPR (§ 13 ust. 1 lit. b) ustawy)

KATEGORIA ODBIORCÓW

Twoje dane osobowe można przekazać następującym kategoriom odbiorców:

Beneficjent w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Nie jest

Beneficjent w państwie członkowskim (UE i EOG)

- IT Service / Maintenance Provider (tylko do kontroli)
- Dostawca hosta internetowego do przechowywania i tworzenia kopii zapasowych danych

PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Ona nie jest, a ona nawet nie myśli.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na czas potrzebny na odpowiedź na wiadomość (około 15 dni).

UCZENIE SIĘ PRAWA OSOBY W PYTANIEM

Zgodnie z art. 13-21 RBP (sekcja 19-27 ustawy o ochronie danych osobowych), jesteś osobą zainteresowaną:

• prawo do żądania od operatora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz do sprawdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe (art. 15 RB),

• prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 RB),

• prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika w przypadku zakończenia przetwarzania lub w przypadku spełnienia któregokolwiek z warunków art. 17 RBP,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku art. 18 GDPR,

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku art. 21 RB,

• prawo do przekazywania danych osobowych zgodnie z art. 20 RB,

• prawo do złożenia skargi do organu nadzoru - prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie § 100 ustawy,

Możesz zastosować swoje prawa w formie pisemnej na adres operatora lub na adres e-mail podany w nagłówku tego dokumentu. Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.


ZAPEWNIENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST

wymóg, który jest potrzebny, aby wykonać i wysłać ofertę. Ze względu na brak podania wymaganych danych osobowych, nie będzie można wysłać żądanej oferty, inne nie są.

AUTOMATYCZNA DECYZKA, W TYM PROFILU


Operator nie wykorzystuje zautomatyzowanego indywidualnego procesu decyzyjnego ani profilowania do przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Mohlo by vás zaujímať

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…