powitaniew regionie Trenczyn

Odkryć wszystkie ukryte skarby z różnych zakątków
naszego regionu.

Trenčín

25°C

pochmurny

Pliki cookie - Informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych

zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ("GDPR") oraz zgodnie z art. 19 ustawy nr 18/2018 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych (zwanej dalej "ustawą")

Ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest przetwarzane w związku z przetwarzaniem plików cookie , chcielibyśmy poinformować Cię, jako osobę zainteresowaną o Twoich prawach i warunkach przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że ochrona danych osobowych jest ważna dla naszej organizacji i że ustanowiliśmy środki bezpieczeństwa zgodne z GDPR w tym celu.

DANE IDENTYFIKACYJNE I INFORMACJE O OPERATORZE
Nazwa handlowa: region trenczyński
Siedziba: K dolnou stanici 7282 / 20A
IČO: 42377897
E-mail: eva.fryvaldska@trencinregion.sk

CO TO JEST COOKIES?

Są to krótkie, zazwyczaj pliki tekstowe generowane przez serwer WWW, które są przechowywane na komputerze użytkownika (odwiedzającego stronę internetową) za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika (jeśli są włączone po stronie przeglądarki). Gdy użytkownik wraca później do tej samej strony internetowej, przeglądarka wysyła te zapisane pliki cookie z powrotem do witryny sieci Web, którą wcześniej zapisywała na komputerze użytkownika. Nazywa. Pliki cookie sesji mają krótki okres istnienia i są usuwane po bieżącej wizycie. po zamknięciu przeglądarki.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pliki cookie pozwalają poprawić i dostosować usługi świadczone przez operatora witryny.

PRAWNA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych - art. Artykuł 6 ust. 1 a) GDPR (art. 13 ust. 1 lit. a) ustawy)

KATEGORIA ODBIORCÓW

Twoje dane osobowe mogą być dostarczane w następujących kategoriach:

Beneficjent w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej:
Nie jest

Beneficjent w państwie członkowskim (UE i EOG)

PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Ona nie jest, a ona nawet nie myśli.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

UCZENIE SIĘ PRAWA OSOBY W PYTANIEM

Możesz zastosować swoje prawa w formie pisemnej na adres operatora lub na adres e-mail podany w nagłówku tego dokumentu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować - Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru - Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania na podstawie sekcji 100 ustawy.
- prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RB,
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku art. 21 RB,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 R GDPR,
- prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli wygasł cel przetwarzania lub spełniony został jeden z warunków określonych w art. 17 RB,
- prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 GDPR),
- prawo do żądania od operatora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby oraz potwierdzenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie (art. 15 RB),
Zgodnie z art. 13-21 RBP (sekcja 19-27 ustawy o ochronie danych osobowych), jesteś osobą zainteresowaną:

NAUKA PRAWA DO ZROZUMIENIA SIEBIE

Tymczasowe pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Istnieje wiele sposobów zarządzania plikami cookie. Przeczytaj instrukcje przeglądarki lub pomocnika, aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania lub modyfikowania ustawień przeglądarki.


W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na stałe pliki cookie za pomocą przycisku "Odwołaj" w celu przyznania trwałych plików cookie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZAPEWNIENIE WŁASNYCH DANYCH JEST DOBROWOLNE

Jeśli nie zgadzasz się ze śledzeniem plików cookie, twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu i nie będą miały dla ciebie żadnych skutków prawnych / konsekwencji. Jednak ograniczenie plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej operatora lub wpływ na prawidłowe wyświetlanie i działanie strony internetowej.

AUTOMATYCZNA DECYZKA, W TYM PROFILU

Operator nie wykorzystuje zautomatyzowanego indywidualnego procesu decyzyjnego ani profilowania do przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Mohlo by vás zaujímať

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…

Čachtický hrad

Malebná zrúcanina viditeľná už z diaľky na vápencovo-dolomitickom kopci poskytujúca…