vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

3°C

oblačno

Hladomorňa na Trenčianskom hrade

Trenčianske múzeum v Trenčíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, otvorilo na Trenčianskom hrade novú stálu expozíciu. Expozícia sa nachádza na dolnom hrade a nesie názov Hladomorňa – Teufelsturm, čo v preklade znamená „Diablova veža“. Slávnostné otvorenie expozície sa konalo 13. mája 2016 a od tohto dňa je priestor Hladomorne sprístupnený návštevníkom v rámci prehliadkového okruhu hradu.

    Objekt v ktorom sa Hladomorňa – Teufelsturm nachádza, je nazývaný aj ako „Kráľovská veža“. Je to obranná valcovitá bašta, ktorú postavil kráľ Žigmund Luxemburský v prvej tretine 15. storočia a až doteraz bol dlhú dobu nevyužívaný. Preto vznikla myšlienka oživiť tento priestor a odhaliť jeho údajnú funkciu v minulosti.

Expozícia je venovaná „Právu meča“, teda mučeniu a popravám v období stredoveku. Návštevník si tak môže obzrieť repliky mučiacich nástrojov, ktoré boli špeciálne zhotovené pre Trenčianske múzeum. Okrem vystavených donucovacích prostriedkov sa v priestoroch Hladomorne nachádza aj skoro 9 m hlboká miestnosť s priemerom  7 m a jediným vstupným otvorom približne 45 x 45 cm. Miestnosť údajne slúžila ako hladomorňa, určená pre ľudí odsúdených na trest smrti umučením hladom. „Neexistujú však žiadne poznatky a záznamy, že by tu naozaj boli niekoho umučili hladom, slúžilo to skôr na zastrašovanie“, priblížil zamestnanec Trenčianskeho múzea Ján Žovinec. Vo vnútri miestnosti sa zachovala kamenná posteľ a nápisy na stenách. Podľa hradológa Martina Bónu, miestnosť nebola vystavená poveternostným vplyvom, a preto je zachovaná v pôvodnom stave bez potrebného zásahu rekonštrukcie.

Návštevník sa v priestoroch expozície môže dočítať o praktikách stredovekej justície a trestoch, ktoré sa v tých časoch vykonávali. Popísané je obesenie, štvrtenie, palicovanie, lámanie v kolese či upálenie.  Vysvetlené je tiež zmiernenie a zostrenie trestu smrti. Pre tých, ktorí chcú mať z návštevy mučiarne autentický zážitok, si môžu vyskúšať, aké to je nechať sa zavrieť do klady, ktorá je sprístupnená pred mučiarňou.

Téme tortúry sa plánujú na Trenčianskom hrade venovať aj počas letného programu. Pripravené sú nočné prehliadky s rozprávaním príbehu o mestskom katovi, pod názvom „Kat Jakub“. Od 28. mája 2016 bude v dolných priestoroch delovej bašty otvorená výstava „Tortúra – stredoveká justícia“.


Pre viac informácií kontaktujte: Ing. Petra Slabá, krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región, K dolnej stanici 7282/20 A, Trenčín, e-mail: petra.slaba@trencinregion.sk; tel.: +421 901 918 855

Petra Slabá / 19. máj 2016

Mohlo by vás zaujímať

Hrad Beckov

Dominantný a majestátny. Taký je hrad Beckov. Vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s…

Čachtický hrad

Malebná zrúcanina viditeľná už z diaľky na vápencovo-dolomitickom kopci poskytujúca…