vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

9°C

dážď

Rozvoj cykloturistiky Východná Morava a Trenčín región

Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región sa stala hlavným cezhraničným partnerom Centrály cestovného ruchu Východnej Moravy, o.p.s., na medzinárodnom projekte s názvom "Rozvoj cykloturistiky Východní Moravy a Trenčín region".

Názov projektu: Rozvoj cykloturistiky Východní Moravy a Trenčín region

Číslo projektu: CZ/FMP/6c/08/101

Hlavným zámerom projektu je motivovať návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov, k aktívnemu pobytu v prírode, poznávaniu kultúrneho a prírodného dedičstva Zlínskeho a Trenčianskeho kraja s cieľom podporiť cestovný ruch. Cieľom je tiež aktivácia verejnosti k pohybu, pobytu v prírode a nadviazanie na eko trendy súčasnej doby a zároveň zvýšenie návštevnosti cezhraničného regiónu. Projekt "Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region" kladie dôraz na predchádzanie kumulácie návštevníkov na preťažených cykloturistických trasách a to prostredníctvom koordinácie pohybu cykloturistov v rámci značených trás. Výstup projektu poskytne návštevníkom produkt s ponukou cyklovýletov, ktoré ich privedú aj menej frekventovaným kultúrnym a turistickým cieľom.

Partneri projektu vnesú do realizácie svoje odborné skúsenosti a znalosti. Všetky plánované aktivity na seba nadväzujú a navzájom sa dopĺňajú. Aktivity projektu sú rozdelené nasledovne:

- Analýza územia

- Tvorba fotografií a videa

- Tvorba produktu

- Marketingová kampaň

Harmonogram realizácie projektu: 2.1. - 30.11.2022

Dokumenty

Cyklotrasy po Východnej Morave a Trenčianskom kraji

Mohlo by vás zaujímať

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…

Manínska tiesňava

Iba najcitlivejšie uši poetických duší tulákov dokážu zachytiť clivú melódiu vzácnej…