TOP v Cestovnom ruchu

Všeobecné informácie

TOP v cestovnom ruchu od roku 2017 udeľuje ceny výnimočným reštauráciám, osobnostiam, ubytovacím zariadeniam či produktom v Trenčianskom kraji. Cieľom udeľovania ocenení je motivovať zariadenia v cestovnom ruchu k neustálemu rastu kvality a podpore tvorby produktov, ktoré zatraktívňujú turistickú ponuku.

TOP ubytovacie zariadenie
TOP ubytovacie zariadenie
Osobnosť cestovného ruchu
Osobnosť cestovného ruchu
TOP inovácia v CR
TOP inovácia v CR
TOP gastro zariadenie
TOP gastro zariadenie
TOP turistický produkt
TOP turistický produkt
Zariadenie prístupné pre Ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP)
Zariadenie prístupné pre Ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP)