vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

Trenčín

12°C

oblačno

Prvé kilometre Vážskej cyklomagistrály sú už realitou

Rok 2017 sa do cyklistických dejín Trenčianskeho samosprávneho kraja zapíše hrubým písmom. Na jeho území vznikajú historicky prvé kilometre megaprojektu Vážskej cyklotrasy, ktorá v dĺžke 100 km povedie naprieč celým samosprávnym krajom. 

November, vonku padá lístie i jesenná hmla, no na ochrannej hrádzi Vážskeho kanála pri Novom Meste nad Váhom pracujú ťažké stroje a mechanizmy. A nielen tam. Od Hornej Stredy až po Nové Mesto nad Váhom budujú počiatočné kilometre prvého úseku Vážskej cyklotrasy. Pre Trenčiansky samosprávny kraj ide o historický moment. 

Prvýkrát s myšlienkou vybudovania hlavnej cyklistickej tepny, spájajúcej južnú hranicu kraja s tou severnou, prišiel v roku 2014 súčasný župan Jaroslav Baška. Príprava projektu 100 km cyklomagistrály si vyžiadala doslova roky prác na dokumentácii či majetko-právnom vyrovnaní. Je rok 2017 a v kraji po 4 rokoch vznikajú jej prvé kilometre. „To, čo sme 4 roky hovorili a proklamovali, sa stáva realitou. Dnes sme sa v Novom Meste nad Váhom stretli na kontrolnom dni výstavby prvého úseku 100 km cyklotrasy. Dosahuje dĺžku takmer 13,5 kilometra, pričom väčšia časť tohto úseku je už zrealizovaná. Tento úsek cyklotrasy od hranice s Trnavským samosprávnym krajom až po Nové Mesto nad Váhom by mal byť dokončený v prípade dobrých klimatických podmienok do konca tohto roka,“ informoval počas kontrolného dňa autor myšlienky; trenčiansky župan Jaroslav Baška s poďakovaním všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príprave výstavby tohto unikátneho diela. „Projekt Vážskej cyklotrasy korešponduje s cieľmi projektu Zelená župa. Myslím si, že životné prostredie sa čiastočne odľahčí od automobilovej dopravy, keď budú ľudia chodiť za prácou alebo aj za inými aktivitami na bicykli,“ dodal župan.

Cyklotrasa je vybudovaná zo špeciálneho povrchu, ktorý vytvára vynikajúce podmienky nielen pre cyklistov, ale aj pre korčuliarov. V zimnom období by dokonca mala byť prístupná aj pre bežkárov. „Cyklotrasa v tomto regióne rozširuje možnosti dochádzky do práce a vytvára základnú komunikačnú os pre cyklistov. Vážska cyklomagistrála vytvorí koridor pozdĺž rieky Váh, ktorý bude mať význam nielen pre Trenčiansky kraj, ale bude napojený aj na susedné regióny, dokonca s prepojením na medzinárodné cyklotrasy. Takže táto cyklotrasa má mimoriadny význam aj z hľadiska medzinárodnej turistiky,“ prezradil Igor Ševčík, vykonávajúci stavebný dozor na stavbe. 

Investorom výstavby prvého úseku magistrály v dĺžke takmer 13,5 km je Trenčiansky samosprávny kraj, pričom náklady na výstavbu sa vyšplhajú na takmer 3,7 mil. €. Na výstavbu ďalších úsekov projektu aj vzhľadom na ich nielen turistický, ale aj cyklodopravný charakter chce TSK využiť možnosť financovania prostredníctvom európskych fondov. Pre obyvateľov regiónu bude totiž táto cyklistická tepna bezpečnou a plnohodnotnou alternatívou k motorovej doprave. Jej vybudovanie si tak okrem samotných cyklistov chvália aj starostovia priľahlých obcí či primátori dotknutých miest. „Cyklotrasa pre našu obec prinesie veľký úžitok v oblasti športového vyžitia. Doteraz boli ľudia nútení využívať obslužnú komunikáciu vedúcu popri Biskupickom kanáli, po ktorej jazdia nielen osobné, ale i nákladné autá, takže tu neboli výnimočné ani kolízie a úrazy. Veľkým pozitívom vznikajúceho diela je jeho segregácia od motorovej dopravy a teda aj vyššia bezpečnosť cyklistov,“ potešil sa starosta obce Potvorice Ľubomír Malo. 

Cyklotrasa, ktorá spojí tri kraje; Trnavský, Trenčiansky a Žilinský

Aj vzhľadom na parametre tohto najväčšieho župného projektu vôbec, je stavba Vážskej cyklotrasy rozdelená na 8 úsekov. Druhým úsekom v poradí, ktorý by sa mal začať v blízkom časovom horizonte budovať, je 4-kilometrový úsek medzi Púchovom a Kúpeľmi Nimnica. Právoplatné územné rozhodnutie už je vydané aj na ďalší úsek cyklotrasy medzi Novým Mestom nad Váhom a krajským mestom Trenčín. Podrobnejšie informácie o cyklomagistrále sú pravidelne aktualizované na webovej adrese www.cyklotrasytsk.sk

Vážska cyklotrasa je len pracovným názvom

Ten skutočný názov pre 100 kilometrové cyklistické veľdielo navrhnú sami obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Môžu tak urobiť v termíne od 22.11.2017 až do 22.5.2018. Spomedzi zaslaných návrhov verejnosť hlasovaním vyberie ten, ktorý sa stane oficiálnym názvom tejto cyklotrasy. Hlavnou cenou za kreatívnu myseľ bude pre autora víťazného názvu horský bicykel. Viac o súťaži si môžete prečítať v tlačovej správe a tiež v štatúte súťaže, ktorú vyhlasuje Trenčiansky samosprávny kraj. 


Zdroj: Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK

Mohlo by vás zaujímať

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…