powitaniew regionie Trenczyn

Odkryć wszystkie ukryte skarby z różnych zakątków
naszego regionu.

Trenčín

24°C

pochmurny

Bata to nie tylko buty

Regionalna Organizacja Turystyczna Region Trenczynski został partnerem transgranicznym Środkowomorawskiej Wspólnoty Turystycznej w projekcie zatytułowanym „Fenomen Baty i jego dziedzictwo kulturowe i historyczne, czyli Bata to nie tylko buty”.

Ikona przemysłu obuwniczego, znana nie tylko w Czechach, ale także na świecie, stworzyła spuściznę, którą trzeba pielęgnować. To jedna z najbardziej znanych marek swoich czasów - Baťa. Rodzina prowadzona przez Tomáša Batę dbała o gospodarczą i technologiczną ekspansję Moraw Wschodnich, poprowadziła swoje kroki na terytorium Trenczyna. Oprócz dużych kompleksów produkcyjnych, handlowych, transportowych i finansowych zaangażował się w rozwój kultury. W celu poinformowania i przybliżenia publiczności miejsc związanych z rodziną Baťów powstał międzynarodowy projekt „Zjawisko Baty i jego dziedzictwo kulturowo-historyczne, czyli Baťa to nie tylko buty”. Regionalna organizacja turystyczna Region Trenczyn współpracuje z Wspólnotą Turystyczną Moraw Wschodnich w zakresie działań projektowych.

Głównym celem projektu jest zapoznanie mieszkańców i gości sąsiednich regionów z ciekawymi miejscami związanymi z ważną rodziną o czesko-słowackiej historii - rodziną Batów, a także z ich dziedzictwem kulturowym i historycznym poprzez zrównoważoną turystykę. Intencją jest zmotywowanie ludzi do odwiedzania i odkrywania ciekawych miejsc, co skutkowałoby pogłębieniem zainteresowania wspólną historią.

Zaplanowane działania projektu, tj. tworzenie publikacji promocyjnych, a następnie promocja wybranych miejscowości, nie tylko zwiększą atrakcyjność obszaru pogranicza, ale także zwiększą świadomość znanych i mniej znanych celów przyrodniczych i kulturowych z nimi związanych. z tematem.

Realizacja projektu stworzy zrównoważony produkt turystyczny, zwiększając atrakcyjność dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kwalifikujących się obszarów. Obaj partnerzy wniosą do projektu doświadczenie zawodowe i wiedzę. Wszystkie działania następują po sobie i uzupełniają się. Obaj partnerzy są zaangażowani w realizację działań. Działania projektowe są podzielone w następujący sposób:

Analiza terytorium i stworzenie bazy miast związanych z rodziną Batów - zakłada się, że spełnionych zostanie co najmniej 20 miejscowości spełniających warunek - związek z rodziną Batów. Obejmie analizę terytorium, zbieranie danych i stworzenie bazy danych tych miast. Działanie będzie podstawą do stworzenia produktu w postaci druków promocyjnych. O trafności wyboru formatu wydruku decyduje ostateczna liczba wybranych lokalizacji.

Stworzenie materiałów promocyjnych - wydano drukowany materiał promocyjny w ilości 10 000 sztuk, który służy jako przewodnik po znanych i mniej znanych miejscach związanych ze spuścizną Tomáša Baty. Materiały promocyjne łączą miejsca i przyciągają odwiedzających te miejsca, a także do poznawania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Druki rozesłano do ośrodków informacyjnych w obu regionach oraz do obiektów, miast lub miejscowości, które są wynikiem analizy.

Kampania marketingowa - w celu wsparcia wzrostu atrakcyjności zostanie zrealizowana kampania marketingowa, której celem będzie przedstawienie dziedzictwa kulturowo-historycznego „batyzmu” z naciskiem na cele związane z rodziną Baťa. Kampania powinna składać się głównie z reklamy w mediach oraz artykułów PR. Kampania online powinna być reprezentowana przez banery reklamowe i artykuły PR w mediach internetowych lub kampanię na Facebooku.

W trakcie realizacji projektu planowane są zamówienia publiczne ze strony partnera wiodącego projektu (Centralne Centrum Turystyki Moraw Wschodnich, ops), które będą realizowane zgodnie z ustawą nr. 134/2016 Dz. w sprawie zamówień publicznych z późniejszymi zmianami oraz warunków Funduszu Małych Projektów. W szczególności zamówienie będzie realizowane: Stworzenie produktu w postaci druków promocyjnych.

- Harmonogram realizacji projektu: 1 września 2020 - 30 czerwca 2021

- Kwota wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 22 115,40 EUR

- Kwota ze środków UE (EFRR): 18 798,09 EUR (85%)

- Kwota wkładu finansowego wnioskodawcy: 3 317,31 EUR (15%)


Publikację "Bata to nie tylko buty" można pobrać TUTAJ


Szczegóły i więcej informacji o projekcie można znaleźć TUTAJ .

Do wglądu dostępne są następujące dokumenty:

- analiza poprzedzająca produkcję i treść publikacji,

- wyniki kampanii marketingowej przeprowadzonej w celu podniesienia świadomości historycznej spuścizny „batyzmu”.

dokumenty

Marketingová kampaň_Fenomén Baťa
Analýza_Fenomén Baťa

Mohlo by vás zaujímať

Manínska tiesňava

Iba najcitlivejšie uši poetických duší tulákov dokážu zachytiť clivú melódiu vzácnej…

Noc v korunách stromov

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice sa pýši novou, jedinečnou atrakciou. Môžete tam…