welcomein Trenčín Region

Discover all hidden treasures
from different corners of our region.

Trenčín

24°C

cloudy

Číslo faktúry

Predmet

Cena s DPH EUR

Dodávateľ

Dátum doručenia

Poznámka

241100052 Inzercia vo formáte 60x60mm Travel Planet 05/2024 - neštandard 1 788,00 Sportmedia, s.r.o.
Na hrebienku 35
811 02 Bratislava
: 43878971
15.5.2024 objednávka
241100051 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 5/2024 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
14.5.2024 zmluva
241100050 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2024 71,24 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.5.2024 zmluva
241100049 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2024 8,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.5.2024 zmluva
241100048 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región 2/2024 13 808,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
10.5.2024 zmluva
241100047 Návrh idei a spracovanie technického scenára - príprava k produkcii "Batoh plný zážitkov" 1 000,00 ARTmat, o.z.
Olbrachtova 898/3
911 01 Trenčín
: 54003652
7.5.2024 zmluva
241100046 Tlač materiálu „Batoh plný zážitkov za 4 dni“ v náklade 250 ks vo formáte A4/DL (skladačka), 4+4, 115g NL, vrátane jazykovej korektúry textov. 200,16 TLAČIARNE PARDON, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
7.5.2024 objednávka
241100045 Materiálno-technické zabezpečenie podujatia „Oceňovanie TOP v CR v TSK za rok 2023“ v priestoroch rytierskej sály západného paláca na hrade Beckov v termíne 18.4.2024 v čase konania od 17.00 h do 19.00 h (30 osôb) 500,00 Hrad Beckov, n.o.,
Beckov 180
91638 Beckov
: 53692055
7.5.2024 objednávka
241100044 Tlač magazínu Trenčín región 2/2024 13 795,92 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
7.5.2024 zmluva
241100043 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
7.5.2024 zmluva
241100042 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 4/2024 18,82 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
7.5.2024 zmluva
241100041 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za54/2024 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
7.5.2024 zmluva
241100040 Inzercia na www.profesia.sk na pozíciu Výkonný riaditeľ pre KOCR Trenčín región na obdobie 30.14.2024-30.5.2024. 118,80 Alma Career Slovakia s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
: 35800861
2.5.2024 objednávka
241100039 Poskytnutie piestoru na prezentáciu na podujatí "Festival cestovania a zážitkov KROKY 2024", ktoré sa uskutoční v termíne 04. a 05. mája 2024 v Košiciach 750,00 Tramtaria Animation, s.r.o.
Uralská 8
040 12 Košice
: 51319233
30.4.2024 objednávka
241100038 Dodanie ROLLUP v1 ks a banner 1 ks. Dodanie do sídla objednávateľa 123,06 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
18.4.2024 objednávka
241100037 Dodanie kytíc (4 ks), určených na oceňovanie TOP v cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji za rok 2023. 100,00 PaedDr. Ľubomír Magut - DOLLAR
Sládkovičova 303/1
019 01 Ilava
: 11978392
18.4.2024 objednávka
241100036 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2024 8,99 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.4.2024 zmluva
241100035 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2024 146,11 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.4.2024 zmluva
241100034 Poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.7.2015 a Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2015 za obdobie od 1.4.2024 do 30.6.2024 - doplatok 33,73 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
12.4.2024 zmluva
241100033 Školenie - Ochrana citlivých aktív u povinných subjektov v termíne 25.4.2024, účastník Ing. Petra Gabrielová 24,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
18.4.2024 objednávka
241100032 Mandátny certifikát - 3 ročný 108,00 Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
: 35975946
18.4.2024 zmluva
241100031 Prenájom výstavnej plochy - interiér, koberec PLAT 4896 SIVÁ s fóliou -4M, pokládku koberca, elektrickú prípojku a registračný poplatok na veľtrh Caravan Bike Travel 2024 1 419,12 MediaZone, s.r.o.
Vozárova 5
040 11 Košice
: 44025696
9.4.2024 objednávka
241100030 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 4/2024 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.4.2024 zmluva
241100029 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 4/2024 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
9.4.2024 zmluva
241100028 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 3/2024 89,47 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
9.4.2024 zmluva
241100027 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
9.4.2024 zmluva
241100026 Dodanie služby BOZP za obdobie od 1.4.2024 do 30.6.2024 133,20 BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
01841 Dubnica nad Váhom
: 47707071
28.3.2024 zmluva
241100025 Alikvótna časť nájomného na rok 2024 36,00 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Martinská 49
821 05 Bratislava
: 36022047
28.3.2024 zmluva
241100024 Dodanie výroby a tlače prop. brožúry o kempoch v Trenčianskom kraji v náklade 1000 ks vrátane grafického spracovania brožúry, úpravy fotografií, jazykovej korektúry, prekladu do angl. a nem. jazyka a dodania do sídla objednávateľa 1 966,92 TLAČIARNE PARDON, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
28.3.2024 objednávka
241100023 Zabezpečenie vystavovateľských preukazov a zapožičanie doplnkového inventáru počas trvania Veľtrhu CARAVAN BIKE TRAVEL, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. - 24.3.2024 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 167,20 Agrokomplex Národné Výstavisko, štátny podnik,
Výstavná 4
949 01 Nitra
: 36855642
22.3.2024 objednávka
241100022 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 7.3.2024-12.3.2024 - adresná distribúcia 13 550 ks a neadresná 94 850 ks v TN kraji 5 256,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
20.3.2024 zmluva
241100021 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 3/2024 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
15.3.2024 zmluva
241100020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-29.2.2024 9,13 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.3.2024 zmluva
241100019 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-29.2.2024 154,66 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.3.2024 zmluva
241100018 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
13.3.2024 zmluva
241100017 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 2/2024 11,90 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
13.3.2024 zmluva
241100016 Tlač magazínu Trenčín región 1/2024 13 795,92 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
6.3.2024 zmluva
241100015 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región 1/2024 13 808,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
6.3.2024 zmluva
241100014 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 3/2024 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
5.3.2024 zmluva
241100013 Prenájom pozemku na základe Dodatku č.1 k nájomnej zmluve PO č. 12/2022-2027 od 1.1.2024 do 31.12.2024 171,18 Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo
Školská 18B
91441 Nemšová
: 34001123
5.3.2024 zmluva
241100012 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2024 118,49 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.2.2024 zmluva
241100011 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2024 8,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.2.2024 zmluva
241100010 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 2/2024 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
12.2.2024 zmluva
241100009 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 1/2024 11,90 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
7.2.2024 zmluva
241100008 Outdoorová kamera DJI Osmo Pocket 35 Creator Combo vrátane dodania na adresu objednávateľa 682,49 Alza.sk, s.r.o
Sliačska 1D
831 02 Bratislava
: 36562939
6.2.2024 objednávka
241100007 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
1.2.2024 zmluva
241100006 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 2/2024 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
1.2.2024 Zmluva
241100005 Predpis poistného 2110044396 - prémiové podnikanie na obdobie 22.2.2024 - 21.2.2025 446,40 PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
: 50659669
31.1.2024 zmluva
241100004 Poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.7.2015 a Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2015 za obdobie od 1.1.2024 do 30.6.2024 642,92 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
17.1.2024 Zmluva
241100003 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 1/2024 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
10.1.2024 Zmluva
241100002 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 1/2024 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
8.1.2024 Zmluva
241100001 Dodanie služby BOZP za obdobie od 1.1.2024 do 31.3.2024 133,20 BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
01841 Dubnica nad Váhom
: 47707071
8.1.2024 Zmluva
231100119 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2023 150,54 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2023 Zmluva
231100118 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2023 9,14 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2023 Zmluva
231100117 Spotreba elektrickej energie k 31.12.2023 INFOKIOSK Nemšová 1 206,50 Verejno-prospešné služby, m.p.o
Mierové námestie 21
914 41 Nemšová
: 35604956
31.12.2023 Zmluva
231100116 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
31.12.2023 Zmluva
231100115 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 12/2023 40,01 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
31.12.2023 Zmluva
231100114 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia Cyklo DIVOčiny na základe zmluvy o zabezpečení podujatia 520,00 DIVO občianske združenie o.z.,
Hodžova 1482/19
911 01 Trenčín
: 42203589
14.12.2023 Zmluva
231100113 Dotlač maľovanky vrátane dopravy do sídla KOCR Náklad: 2150 ks, formát: 206x257 mm, väzba: lepený blok, papier bezdrevný ofset 170g. Obálka: plnofareb. tlač 4/4 CMYK, papier krieda lesklá 170g, zadná strana kniž. lepenka 1 836,12 TLAČIARNE PARDON, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
14.12.2023 Objednávka
231100112 Dodanie propagačných predmetov s potlačou: guľôčkové pero 600ks, podložka pod myš 100ks, terakotový kvetináč 100ks, USB mini 16GB 100ks, poznámkový blok s lepiacimi štítkami 200ks, lekárnička s karabínou 100ks. 2 025,26 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
14.12.2023 objednávka
231100111 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2023 8,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.12.2023 Zmluva
231100110 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2023 129,06 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.12.2023 Zmluva
231100109 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 12/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
5.12.2023 Zmluva
231100108 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 11/2023 11,90 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
5.12.2023 Zmluva
231100107 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
5.12.2023 Zmluva
231100106 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 12/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
30.11.2023 Zmluva
231100105 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia Hradná zabíjačka dňa 11.11.2023 1500 Hrad Beckov, n.o.,
Beckov 180
91638 Beckov
: 53692055
30.11.2023 Zmluva
231100104 Propagáciae aplikácie Hrady 3D a rozšírenej reality na hradoch Trenčín, Čachtice a Beckov prostredníctvnom blogu Lovec hradov a prísp. na soc. sieťach - 3x prísp. na soc. sieťach, séria príbehov(IG+FB) a blog na webe 290 Kamila Malečková
Malá Hradná 153
956 54 Malá Hradná
: 55746071
23.11.2023 objednávka
231100103 Rozšírenie a funkcionalita "Hrady 3D" - doplnenie informácií o Považskom hrade 9 500,00 iMedia, s.r.o.
Námestie SNP 3
917 01 Trnava
: 31487861
21.11.2023 zmluva
231100102 Alikvótna čiastka nájomného za rok 2023 - nájomná zmluva č. 2492/2023-PN 17,33 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Martinská 49
821 05 Bratislava
: 36022047
16.11.2023 zmluva
231100101 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 9.11.2023-14.11.2023 - adresná distribúcia 12 980 ks a neadresná 95 420 ks v TN kraji 4 800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
16.11.2023 zmluva
231100100 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 10/2023 28,97 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
16.11.2023 zmluva
231100099 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 11/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
10.11.2023 zmluva
231100098 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2023 134,31 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.11.2023 zmluva
231100097 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2023 8,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.11.2023 zmluva
231100096 Tlač magazínu Trenčín región 4/2023 9 840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
9.11.2023 zmluva
231100095 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región 4/2023 13 860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
9.11.2023 zmluva
231100094 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
8.11.2023 zmluva
231100093 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 11/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
8.11.2023 zmluva
231100092 Zabezpečenie podujatia Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska uskutočneného 6.9.2023 20 000,00 Slovenský zväz cyklistiky o.z.
Kukuričná 14
831 03 Bratislava
: 00684112
6.11.2023 zmluva
231100091 Zákaznícka podpora - SERVIS 2024 pre PREMIUM 201,60 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
23.10.2023 zmluva
231100090 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2023 143,53 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
16.10.2023 zmluva
231100089 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2023 8,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
16.10.2023 zmluva
231100088 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 9/2023 11,90 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
11.10.2023 zmluva
231100087 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
5.10.2023 zmluva
231100086 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 10/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
5.10.2023 zmluva
231100085 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 10/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
5.10.2023 zmluva
231100084 Organizačné a technické zabezpečenie série 4 cyklistických pretekov s názvom Detská Považská cykloliga 2 000,00 Spektrum SZ OZ
Prosné 172
01801 Udiča
: 50449982
5.10.2023 zmluva
231100083 Propagácia letnej poznávacej súťaže "Po stopách škriatka Trenčanka" na sociálnych sieťach "Cestuj s deťmi" v rozsahu 2x samostatný príspevok na Facebook a Instagram a séria InstaStries o súťaži. 350,00 Marisell, s.r.o.
Halalovka 2345/41
911 08 Trenčín
: 46905316
5.10.2023 objednávka
231100082 Dodanie služby BOZP za obdobie od 1.10.2023 do 31.12.2023 133,20 BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
01841 Dubnica nad Váhom
: 47707071
4.10.2023 zmluva
231100081 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia Trenčiansky polmaratón 2023 2 000,00 Martin Vlnka s.r.o.
Veľké Stankovce 762
913 11 Trenčianske Stankovce
: 45656771
25.9.2023 zmluva
231100080 Vypracovanie dokumentácie BOZP 387,12 BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
01841 Dubnica nad Váhom
: 47707071
25.9.2023 zmluva
231100079 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2023 9,02 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.9.2023 zmluva
231100078 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2023 113,21 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.9.2023 zmluva
231100077 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 9/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
8.9.2023 zmluva
231100076 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 8/2023 11,90 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
7.9.2023 zmluva
231100075 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 9/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
7.9.2023 zmluva
231100074 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
7.9.2023 zmluva
231100073 Dodanie služby BOZP za obdobie od 24.5.2023 do 30.6.2023 55,86 BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
01841 Dubnica nad Váhom
: 47707071
28.9.2023 Zmluva
231100072 Zabezpečenie podujatia Medzinárodné dni cyklistiky uskutočneného v dňoch 14.-16.7.2023 2 000,00 Športový klub cyklistiky
Športovcov 655
018 41 Dubnica nad Váhom
: 36122530
23.8.2023 Zmluva
231100071 Dotlač materiálu k letnej turisticko-poznávacej hre „Po stopách škriatka Trenčanka“ v náklade 400 ks, formát A5, otvorený formát, papier 120 g/m2, skladanie, balenie, dodanie do sídla objednávateľ 183,24 TLAČIARNE PARDON, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
23.8.2023 objednávka
231100070 Inzercia na www.profesia.sk na obdobie 9.8.203-9.9.2023- zverejnenie ponuky Odborný referent 118,80 Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19
81109 Bratislava
: 35800861
23.8.2023 objednávka
231100069 Nákup vysielacieho času za odvysielanie komunikatu v relácii S úsmevom po Slovensku dňa 3.8.2023 24 000,00 Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1
817 55 Bratislava
: 35967871
8.8.2023 Zmluva
231100068 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 7/2023 11,90 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
8.8.2023 Zmluva
231100067 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2023 8,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.8.2023 Zmluva
231100066 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2023 109,09 SLOVAKIA TRAVEL
Lamačská cesta č. 8
83304 Bratislava 37
: 53667506
8.8.2023 Zmluva
231100065 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
7.8.2023 Zmluva
231100064 Splátka leasingovje zmluvy č. 140024881 za 8/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
7.8.2023 Zmluva
231100063 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 8/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
4.8.2023 Zmluva
231100062 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 20.7.2023-25.7.2023 - adresná distribúcia 12 980 ks a neadresná 95 420 ks v TN kraji 4 800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
27.7.2023 Zmluva
231100061 Zabezpečenie podujatia 4. ročník Dohňany - Púchov Trophy maratón uskutočnený 1.7.2023 2 000,00 CK EPIC Dohňany
Dohňany 68
020 51 Dohňany
: 36129437
27.7.2023 Zmluva
231100060 Tlač magazínu Trenčín región 3/2023 9 840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
27.7.2023 Zmluva
231100059 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región 3/2023 13 860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
27.7.2023 Zmluva
231100058 Prenájom prezentačného priestoru na multižánrovom festivale Pohoda, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. – 8. júla 2023 na letisku v Trenčíne 6 000,00 POHODA FESTIVAL, s.r.o.,
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
: 45639043
24.7.2023 objednávka
231100057 Poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.7.2015 a Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2015 za obdobie od 1.7-2023 do 31.12.2023 642,91 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
24.7.2023 Zmluva
231100056 Spotreba elektrickej energie k 30.6.2023 INFOKIOSK Nemšová 763,30 Verejno-prospešné služby, m.p.o
Mierové námestie 21
914 41 Nemšová
: 35604956
24.7.2023 Zmluva
231100055 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 6/2023 21,46 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
11.7.2023 Zmluva
231100054 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
11.7.2023 Zmluva
231100053 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 7/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
11.7.2023 Zmluva
231100052 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 7/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
11.7.2023 Zmluva
231100051 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2023 9,60 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.7.2023 zmluva
231100050 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2023 115,84 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.7.2023 Zmluva
231100049 Dodanie prop predmetov vrátane potlače: plážová lopta - 300ks, ruksak na chrbát- 700 ks, žuvačky- 1000ks, refl.ťaháčik na zips- 400ks, tetovačky- 200ks, balóny- 1000ks, nerezový hrnček - 100ks, slnečné okuliare 200 ks 3 967,26 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
4.7.2023 objednávka
231100048 Dodanie služby BOZP za obdobie od 1.7,.2023 do 30.9.2023 133,20 BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
01841 Dubnica nad Váhom
: 47707071
4.7.2023 Zmluva
231100047 Dodanie tabule plastovej frézovanej s polepom s popisovateľnou lamináciou v rozmere 100x120cm 130,32 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
30.6.2023 objednávka
231100046 Vyhotovenie audiovizuálneho diela "Po stopách škriatka Trenčanka" 2 500,00 LUAN, občianske združenie
Kniežaťa Pribinu 24
911 01 Trenčín
: 42374286
27.6.2023 Zmluva
231100045 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2023 9,94 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.6.2023 Zmluva
231100044 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2023 118,45 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.6.2023 Zmluva
231100043 Dodanie stravovacích služieb pre českých novinárov v termíne 12.6.2023. 167,30 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o
Gen. M.R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
: 36690805
12.6.2023 Objednávka
231100042 Tlač materiálu k letnej turisticko-poznávacej hre „Po stopách škriatka Trenčanka“ v náklade 1000 ks, formát A5, otvorený formát, papier 120 g/m2, skladanie, balenie, dodanie do sídla objednávateľ 226,68 TLAČIARNE PARDON, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
12.6.2023 Objednávka
231100041 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 5/2023 18,56 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
12.6.2023 Zmluva
231100040 Uverejnenie plošnej grafickej inzercie v rozmere 206x132 mm (1/2 strany) v tematickom špeciále denníka Nový čas – Letná sezóna 660,00 FPD Media, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
: 47237601
12.6.2023 Objednávka
231100039 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 6/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
7.6.2023 Zmluva
231100038 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 5/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
6.6.2023 Zmluva
231100037 Kyvadlová doprava účastníkov podujatia Jilemnického 25- tka konaného dňa 16.4.2023a výroba reklamných banerov 1 500,00 KST Manín Považská Teplá
Považská Teplá 5
017 05 Považská Bystrica
: 36120596
6.6.2023 Zmluva
231100036 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
6.6.2023 Zmluva
231100035 Spracovanie propagačného materiálu - letnej turistickej hry s názvom "Po stopách škriatka Trenčanka" vrátane textových podkladov a grafického spracovania. 750,00 Silvia Havelková
Červené Kopanice 690/35
914 51 Trenčianske Teplice
: 35178566
6.6.2023 Objednávka
231100034 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2023 26,95 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
26.5.2023 Zmluva
231100033 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2023 114,08 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
26.5.2023 Zmluva
231100032 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 27.4.2023-2.5.2023 - adresná distribúcia 12 980 ks a neadresná 95 420 ks v TN kraji 4 800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
10.5.2023 Zmluva
231100031 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 5/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.5.2023 Zmluva
231100030 Dodanie kovovej spisovej skrine rozmer 950x1950x400mm a 2x policový regál 1790x900x500mm 538,80 B2B Partner s.r.o.
Šúlekova 2
811 06 Bratislava
: 44413467
9.5.2023 objednávka
231100029 Dobitie elektromobilu Kia e-Niro 150 kW/204 4/2023 14,38 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
9.5.2023 Zmluva
231100028 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 5/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
5.5.2023 Zmluva
231100027 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región 2/2023 13860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
5.5.2023 Zmluva
231100026 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
3.5.2023 Zmluva
231100025 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
28.4.2023 Zmluva
231100024 Tlač magazínu Trenčín región 2/2023 9840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
28.4.2023 Zmluva
231100023 Dodanie občerstvenia na podujatí "Udeľovanie ocenení TOP v CR v Trenčianskom kraji za rok 2022" v rozsahu 40 ks kanapiek 39,89 ZELIREND s.r.o.
E. Bohúňa 19
034 01 Ružomberok
: 48330370
18.4.2023 Objednávka
231100022 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 4/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
13.4.2023 Zmluva
231100021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2023 90,01 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.4.2023 Zmluva
231100020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2023 40,91 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.4.2023 Zmluva
231100019 Splátka leasingovje zmluvy č. 140024881 za 4/2023 783,48 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
11.4.2023 Zmluva
231100018 Poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.7.2015 a Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2015 za obdobie od 1.4.2023-30.6.2023- DOPLATOK 36,46 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
4.4.2023 Zmluva
231100017 Polep služobného vozidla zn. KIA Niro EV v rozsahu 4 pozície ( predná kapota - logo Trenčín región, bočné strany 2x graf podklad, zadné dvere ( sklenená výplň - text www.trencinregion.sk) v striebornej metalickej farbe 248,40 Ing. Stanislav Havlík - IDEA
Bavlnárska 13
91101 Trenčín
: 35179252
30.3.2023 Objednávka
231100016 Nájomné za prenájom priestorov na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2023 160,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
30.3.2023 Zmluva
231100015 Splátka leasingovej zmluvy č. 140024881 za 3/2023 489,06 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
: 47977329
23.3.2023 Zmluva
231100014 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2023 88,00 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.3.2023 Zmluva
231100013 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2023 39,74 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.3.2023 Zmluva
231100012 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
8.3.2023 Zmluva
231100011 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 3/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
6.2.2023 Zmluva
231100010 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región 1/2023 13 860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
6.3.2023 Zmluva
231100009 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 16.2.2023-21.2.2023 - adresná distribúcia 12 980 ks a neadresná 95 420 ks v TN kraji 4800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
6.3.2023 Zmluva
231100008 Dodanie vernostnej licencie na 2 roky ESET Smart Security Premium 119,80 ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
: 31333532
28.2.2023 Objednávka
231100007 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2023 33,62 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
20.2.2023 Zmluva
231100006 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2023 93,50 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
20.2.2023 Zmluva
231100005 Tlač magazínu Trenčín región 1/2023 9 840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
20.2.2023 Zmluva
231100004 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
9.2.2023 Zmluva
231100003 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 2/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
6.2.2023 Zmluva
231100002 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 1/2023 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
6.2.2023 Zmluva
231100001 Poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.7.2015 a Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2015 za obdobie od 1.1.2023-30.6.2023 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
13.1.2023 Zmluva
221100109 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
31.12.2022 zmluva
221100108 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2022 88,27 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2022 zmluva
221100107 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2022 43,10 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2022 zmluva
221100106 Dodanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie prívodu pre infokiosk na parcele č. 1898/1 k.ú. Nemšová, v stupni pre stav pov. s podrobnosťami pre realizáciu stavby v 2x v tlačenej forme 1x v elektr. forme 250,00 REVELS s.r.o.
Pod hájom 952/1
01841 Dubnica nad Váhom
: 36746746
31.12.2022 objednávka
221100105 Predplatné zákazníckej podpory POHODA 2023 Basic 183,60 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
31.12.2022 zmluva
221100104 Dodávka obojstranného dotykového kiosku 24 557,14 QEX, a.s.
Brnianska č.1
91105 Trenčín
: 00587257
30.12.2022 zmluva
221100103 Prenájom pozemku - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve PO č. 12/2022-2027 18,68 Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo
Školská 18B
91441 Nemšová
: 34001123
22.12.2022 zmluva
221100102 Dodanie online inzercie- publicita výstupov projektu Objavujme Trenčiansky a Zlínsky kraj inovatívne so zameraním na cykloturistickú ponuku na území Trenč. a Zlín.kraja-Objavujme Trenčiansky a Zlínsky kraj inovatívne. 990,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
22.12.2022 objednávka
221100101 Dodanie mapových podkladov Trenčianskeho a Zlínskeho kraja v digitálnej forme, určené do navigačnej aplikácie iteraktívneho kiosku za projekt Objavujme Trenčiansky a Zlínsky kraj inovatívne SK/FMP/6c/08/016 3 245,00 SHOCart, spol. s.r.o.
Zádveřice 48
763 12 Vizovice
: 40942040
15.12.2022 objednávka
221100100 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2022 109,68 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.12.2022 zmluva
221100099 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2022 91,02 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.12.2022 zmluva
221100098 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 17.11.2022-22.11.2022 - adresná distribúcia 18 000 ks a neadresná 97 000 ks v TN kraji 4800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
13.12.2022 zmluva
221100097 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
13.12.2022 zmluva
221100096 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 12/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
5.12.2022 zmluva
221100095 Dodanie služieb spojených s konferenciou cestovného ruchu v kongres. priestoroch Hotela Gino Park Palace **** v Orlovom dňa 30.11.2022 - coffee break, obed pre účastníkov a ubytovanie pre prednášajúcich 1 957,90 EUROCOM & Co, s.r.o.
Hotel Gino Park Palace, Orlové 116
017 01 Považská Bystrica
: 35761172
5.12.2022 objednávka
221100094 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región, november-december 2022 13 872,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
27.10.2022 zmluva
221100093 Tlač dvojmesačníka KOCR Trenčín región, november-december 2022 9 840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
18.11.2022 zmluva
221100092 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2022 143,06 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.11.2022 zmluva
221100091 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2022 89,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.11.2022 zmluva
221100090 Dodanie grafickej printovej inzercie v rozmere 179 x 120 mm v denníku Hospodářské noviny – magazín Dovolená v zimě. 1 019,00 Economia, a.s.
Pernerova 673/47, Karlín
186 00 Praha
: 28191226
15.11.2022 objednávka
221100089 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia s názvom 2 kolá GRAND PRIX Dohňany UCI C2 a 2. a 3. kolo Slovenského pohára v Cyklocrose 2022 v dňoch 15.-16.10.2022 v Dohňanoch 2 000,00 CK EPIC Dohňany
Dohňany 68
020 51 Dohňany
: 36129437
4.11.2022 zmluva
221100088 Dodanie zákazkových ponožiek 250 ks á 4,26 eur s DPH 1065,00 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
4.11.2022 objednávka
221100087 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
4.11.2022 zmluva
221100086 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 11/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
2.11.2022 zmluva
221100085 Reklamný priestor v týždenníku Slovenka v rozsahu 6 strán - komunikácie a prezentácie KOCR Trenčín región, Kúpele Nimnica a Trenčianske Teplice 2 000,00 STAR production, s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava
: 35890851
2.11.2022 objednávka
221100084 Zabezpečenie podujatia Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska v dňoch 13.-17.9.2022 v Trenčianskom kraji. 14 500,00 Slovenský zväz cyklistiky, o.z.
Junácka 6
831 04 Bratislava
: 00684112
28.10.2022 zmluva
221100083 Dodanie služby „Praktické ukážky lukostreľby“-podujatie Remeslo nás spája dňa 1.10.2022 v areáli Južného opevnenia Tr.hradu. Služba v čase od 12.00 do 17.00 h bude zahŕňať činnosť animátora (lukostrelca) a inštruktora lukostreľby. 400,00 Vres
A. Hlinku59/85
921 01 Piešťany
: 50103920
21.10.2022 objednávka
221100082 Školenie na tému: Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2023+ ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 108,00 RELIA, s.r.o.
Trnavská 80
821 02 Bratislava
: 31369308
21.10.2022 prihláška
221100081 Spracovania textových podkladov a dodania fotografií 20 bodov turistického záujmu na území Trenčianskeho kraja - projekt "Objavujme Trenčiansky a Zlínsky kraj inovatívne". Kód projektu SK/FMP/6c/08/016 1540,00 Silvia Havelková
Červené Kopanice 690/35
914 51 Trenčianske Teplice
: 35178566
14.10.2022 objednávka
221100080 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2022 69,76 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.10.2022 zmluva
221100079 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2022 96,85 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.10.2022 zmluva
221100078 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
7.10.2022 zmluva
221100077 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 10/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
4.10.2022 zmluva
221100076 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia "Trenčiansky polmaratón" dňa 11.9.2022 2000,00 Martin Vlnka s.r.o.
Veľké Stankovce 762
913 11 Trenčianske Stankovce
: 45656771
30.9.2022 zmluva
221100075 Spracovania textových podkladov a dodania fotografií 20 bodov turistického záujmu na území Zlínskeho kraja - projekt "Objavujme Trenčiansky a Zlínsky kraj inovatívne". Kód projektu SK/FMP/6c/08/016 1540,00 m-ARK Marketing a reklama s.r.o.
Železniční 4
77900 Olomouc
: 27772594
23.9.2022 objednávka
221100074 Dodanie: trojd. sada príborov100 ks, pršiplášť v puzdre 100 ks, šnúrka na krk s karabínkou300 ks, USB Mini 100 ks, eko zápisník A5 300 ks, guľôčkové pero 500 ks, Lepený blok A5–trhací 300 ks, hliníková fľaša 750ml 100ks 3 129,12 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
23.9.2022 objednávka
221100073 Služby „Propagačné jazdy turistickým vláčikom“ v rámci podujatia Remeslo nás spája, ktoré sa uskutoční dňa 1.10.2022 v areáli Južného opevnenia Trenčianskeho hradu. 600 Via Laugaricio s.r.o.
Východná 2337/17
911 08 Trenčín
: 53667212
20.9.2022 objednávka
221100072 Rozširenie funkcionality a doplnenie informácií o hrady Beckov a Čachtice do AR software/aplikácie pre 3D zobrazovanie hradov pre iOS a Android operačné systémy "Hrady 3D" 6500,00 iMedia, s.r.o.
Námestie SNP 3
917 01 Trnava
: 31487861
19.9.2022 zmluva
221100071 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 1.9.2022-6.9.2022 - adresná distribúcia 18 000 ks a neadresná 97 000 ks v TN kraji 4800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
14.9.2022 zmluva
221100070 Propagácia letnej turistickej súťaže "Hojdačková pátračka" na blogu "Cestuj s deťmi" v rozsahu: 3x samostatný príspevok na Facebook, 3x samostatný príspevok na Instagram, séria InstaStories o súťaži 350,00 Marisell, s.r.o.
Halalovka 2345/41
911 08 Trenčín
: 46905316
12.9.2022 objednávka
221100069 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2022 120,88 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.9.2022 zmluva
221100068 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2022 87,58 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.9.2022 zmluva
221100067 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 6-9/2022 248,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
7.9.2022 zmluva
221100066 Služby spojené s prevádzkou a servosom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
6.9.2022 zmluva
221100065 Tlač dvojmesačníka KOCR Trenčín región, september-október 2022 9840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
30.8.2022 zmluva
221100064 Zhotovenie a dodanie audiovizuálneho diela 2000,00 LUAN, občianske združenie
Kniežaťa Pribinu 24
911 01 Trenčín
: 42374286
30.8.2022 zmluva
221100063 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región september-október 2022 13 872,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
30.8.2022 zmluva
221100062 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2022 71,59 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.8.2022 zmluva
221100061 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2022 95,83 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.8.2022 zmluva
221100060 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 978,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
11.8.2022 zmluva
221100059 Dodanie služieb súvisiacich s ozvučením podujatia "Trenčín na korze", ktoré sa uskutočnilo dňa 25.6.2022 275,00 Michal Urban - Shramot
A. Hlinku 55/57
92101 Piešťany
: 36988669
11.8.2022 objednávka
221100058 Dodanie rekl. propag. predmetov s potlačou: Sada na kreslenie (300ks), Reflex. prívesok (250ks), Vak na stiah. (200ks), Ponožky s vlast.dizajnom (210ks), Šnúrky do topánok s potl.(125ks), Bezpeč.LED nár. (200ks), med. lízanka (500ks) 2 877,48 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
9.8.2022 objednávka
221100057 Dodanie propagácie letnej turistickej súťaže "Hojdačková pátračka" na blogu "S deťmi v batohu" v rozsahu: 2 x príspevok na Facebook a séria príbehov. 300,00 Mgr. Lucia Kuková
Banícka 2094/21
902 01 Pezinok
: 54078890
21.7.2022 objednávka
221100056 Tlač hry "Hojdačková pátračka" - formát A2, 50 listov, lepenie do 10 blokov (50 listov / blok) 204,00 Tlačiarne Pardon, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
19.7.2022 Objednávka
221100055 Vystúpenie speváckeho zboru Piarissimo v rámci podujatia "Mladosť-nádej do budúcnosti" v termíne 2.7.2022 na pútnickom mieste na hore Butkov, Ladce 1000,00 Piaristické gymnázium Jozefa Barneckého
Palackého 4
912 50 Trenčín
: 00588024
18.7.2022 Objednávka
221100054 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2022 83,67 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.7.2022 Zmluva
221100053 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2022 97,75 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.7.2022 Zmluva
221100052 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 1.7.2022-4.7.2022 - adresná distribúcia 18 000 ks a neadresná 97 000 ks v TN kraji 4800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
13.7.2022 Zmluva
221100051 Inzercia RELAX 05/2022 - 2/1 PR 1440,00 Sportmedia, s.r.o.
Na hrebienku 35
811 02 Bratislava
: 43878971
13.7.2022 Objednávka
221100050 Inzercia v tlačovej prílohe LETO V KOCKE v týždenníkoch MY – letná turistická hra „Hojdačková pátračka“, formát inzercie A5. 192,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
15.6.2022 Objednávka
221100049 Poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.7.2015 a Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2015 za obdobie od 1.7.2022-31.12.2022 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
6.7.2022 Zmluva
221100048 Tlač dvojmesačníka KOCR Trenčín región, júl-august 2022 9840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
30.6.2022 Zmluva
221100047 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región júl-august 2022 13872,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
30.6.2022 Zmluva
221100046 Výroba dreveného plastického nápisu "Trenčín región" - materiál drevo, hrúbka 20mm, 1112x296,7 mm (šírka x výška) 168,00 Ľubomír Hulík
Chorvátska 479/2
900 82 Blatné
: 14054191
27.6.2022 Objednávka
221100045 Dodanie tlače hry „Hojdačková pátračka“ – formát A2, 50 listov, lepenie do 10 blokov (50 listov / 1 blok) 227,64 Tlačiarne Pardon, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
15.6.2022 Objednávka
221100044 Výroba drevenej exteriérovej hojdačky 1589,00 MALDRE s.r.o.
Mníchova Lehota 309
913 21 Mníchova Lehota
: 46660844
27.6.2022 Zmluva
221100043 Spracovanie propagačného materiálu - letnej turistickej hry s názvom "Hojdačková pátračka", vrátane textových podkladov a ilustrácií. 750,00 Silvia Havelková
Červené Kopanice 690/35
914 51 Trenčianske Teplice
: 35178566
20.6.2022 Objednávka
221100042 Výroba propagačných materiálov a účastníckych listov na Jilemnického jarnú 25- ku dňa 10.4.2022 1500,00 KST Manín Považská Teplá
Považská Teplá 5
017 05 Považská Bystrica
: 36120596
15.6.2022 Zmluva
221100041 Inzercia v titule Meridian č.2/2022 607,17 SPACE 4U s.r.o.
Ortenovo namestí 1524/36
17000 Praha 7
: 26122511
15.6.2022 Objednávka
221100040 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2022 88,13 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.6.2022 Zmluva
221100039 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2022 93,45 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.6.2022 Zmluva
221100038 Služby spojené s prevádzkou a servosom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
6.6.2022 Zmluva
221100037 Dodanie plošnej inzercie v periodiku Nový čas Nedeľa - Leto doma na Slovensku v rozmere 206x132 mm 502,80 FPD Media, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
: 47237601
17.5.2022 objednávka
221100036 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2022 89,10 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.5.2022 zmluva
221100035 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2022 54,09 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.5.2022 zmluva
221100034 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 5/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.5.2022 zmluva
221100033 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 28.4.2022-3.5.2022 - adresná distribúcia 18 000 ks a neadresná 97 000 ks v TN kraji 4 800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
9.5.2022 zmluva
221100032 Zabezpečenie online a offline inzercie zameranej na propagáciu projektu „História včera a dnes“ a jeho výstupov. 1 704,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
20.4.2022 objednávka
221100031 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1 296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
4.5.2022 zmluva
221100030 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región máj-jún 2022 13 872,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
2.5.2022 zmluva
221100029 Tlač dvojmesačníka KOCR Trenčín región, máj-jún 2022 9 840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
20.4.2022 zmluva
221100028 Dodávka stravovacích kreditov v počte 91 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 363,93 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
20.4.2022 zmluva
221100027 Dodanie vernostnej licencie ESET Smart Security Premium pre 3PC na 2 roky 119,60 ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
: 31333532
26.4.2022 objednávka
221100026 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2022 87,03 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.4.2022 zmluva
221100025 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2022 83,58 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.4.2022 zmluva
221100024 Distribúcia publikácie „História včera a dnes“ v náklade 2 000 ks do 11 vybraných zariadení v Trenčianskom a Zlínskom kraji. 1470,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
31.3.2022 objednávka
221100023 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
6.4.2022
221100022 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 23.3.2022- adresná distribúcia 18 000 ks a neadresná 97 000 ks v TN kraji 4800,00 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
6.4.2022 zmluva
221100021 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 4/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
5.4.2022 zmluva
221100020 Osadenie informačných panelov 498,00 ARDSYSTÉM, s.r.o
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina
: 36397563
1.4.2022 objednávka
221100019 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región marec-apríl 2022 13872,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
28.3.2022 zmluva
221100018 Dodávka stravovacích kreditov v počte 80 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 319,94 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
21.3.2022 zmluva
221100017 Tlač dvojmesačníka KOCR Trenčín región, marec-apríl 2022 9840,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
21.3.2022 zmluva
221100016 Spracovanie a tlač publikácie „História včera a dnes“ v náklade 5 000 ks, vrátane dodania do sídla objednávateľa. 9920,00 TLAČIARNE PARDON, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
21.3.2022 objednávka
221100015 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
21.3.2022 zmluva
221100014 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 3/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
11.3.2022 zmluva
221100013 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2022 102,95 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.3.2022 zmluva
221100012 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2022 84,48 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.3.2022 zmluva
221100011 Dodávka stravovacích kreditov v počte 80 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 319,94 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
17.2.2022 zmluva
221100010 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1 296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
17.2.2022 zmluva
221100009 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2022 82,93 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
9.2.2022 zmluva
221100008 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2022 87,79 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
9.2.2022 zmluva
221100007 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 2/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.2.2022 zmluva
221100006 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.3 za mesiac 1/2022 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.2.2022 zmluva
221100005 Servis 2022 pre PREMIUM mPohoda 2022 Basic 165,60 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
27.1.2022 objednávka
221100004 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 2.1.-4.1.2022- adresná distribúcia 18 000 ks a neadresná 97 000 ks v TN kraji 4 010,40 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
18.1.2022 zmluva
221100003 Dodanie odstránenia reklamného polepu na elektromobile 66,00 Ing. Stanislav Havlík - IDEA
Bavlnárska 13
91101 Trenčín
: 35179252
18.1.2022 objednávka
221100002 Dodávka stravovacích kreditov v počte 88 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 351,93 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
10.1.2022 zmluva
221100001 Poskytovanie služieb spojených s užívaním priestorov v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.7.2015 a Dodatkom č. 1 zo dňa 26.11.2015 za obdobie od 1.1.2022-30.6.2022 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
11.1.2022 zmluva
211100141 Nájom motorového vozidla BL047NV 12/2021 215,75 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
31.12.2021 zmluva
211100140 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2021 86,85 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2021 zmluva
211100139 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2021 34,63 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2021 zmluva
211100138 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
31.12.2021 zmluva
211100137 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región január-február 2022 13860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
29.12.2021 zmluva
211100136 Tlač dvojmesačníka Trenčín región január-február 2022 7656,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
29.12.2021 zmluva
211100135 Dodanie tlače propagačných brožúr – 4 druhy v počte 1 900 ks / druh (spolu 7 600 ks). Objednávka zahŕňa dopravu do sídla objednávateľa. 4890,00 TLAČIARNE PARDON, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36312568
28.12.2021 objednávka
211100134 Výroba 7 ks grafických informačných panelov 6000,00 ARDSYSTÉM, s.r.o
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina
: 36397563
21.12.2021 zmluva
211100133 Dodávka stravovacích kreditov v počte 80 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 319,94 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
10.11.2021 zmluva
211100132 Práce a služby pri realizácií kampane promo kúpele Trenčín región 7960,00 EVERTEC, s.r.o.
Svetlá 10
81102 Bratislava
: 53543190
30.11.2021 zmluva
211100131 Publikovanie inzercie na webovej stránke www.lexikon.sk a sociálnych sieťach s obsahom cieleným na propagáciu Trenčianskeho kraja. 110,00 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
13.12.2021 objednávka
211100130 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2021 89,78 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.12.2021 zmluva
211100129 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2021 42,89 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.12.2021 zmluva
211100128 Dodanie reklamných predmetov s potlačou v rozsahu: papierová taška (500ks), pero v krabičke (100ks), Ponožky na mieru (100ks), USB klúč mini (120ks), medová lízanka (500ks) 2278,80 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
8.12.2021 objednávka
211100127 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
7.12.2021 zmluva
211100126 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 12/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
7.12.2021 zmluva
211100125 Manuálny certifikát 30,40 Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
7.12.2021
211100124 Poplatok za vydanie certifikátu pre elektronický podpis, USB Ahell Token 138,00 Slovenská obchodná a priemyselná komora
Grosslingová 4
81603 Bratislava
: 30842654
7.12.2021
211100123 Dodanie PC 2 ks s príslušenstvom 1369,00 Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23
08001 Prešov
: 41751477
3.12.2021 zmluva
211100122 Prenájom priestorov na základe zmluvy č. 13/2021 100,00 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
911 01 Trenčín
: 34059202
25.11.2021 zmluva
211100121 Publikovanie inzercie na webovej stránke www.lexikon.sk a sociálnych sieťach s obsahom cieleným na propagáciu Trenčianskeho kraja. 110,00 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
24.11.2021 objednávka
211100120 Vytvorenie líniových kresieb rekonštrukcií 10 hradov a hradných zrúcanín na území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. 4900,00 ProMonument s.r.o.
Štefánikova 563/14
953 01 Zlaté Moravce
: 47354305
23.11.2021 objednávka
211100119 Mandátny certifikát QESi Pack 171,60 Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
19.11.2021 objednávka
211100118 Nájom motorového vozidla BL047NV 11/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
19.11.2021 zmluva
211100117 Nájom motorového vozidla BL047NV 10/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
19.11.2021 zmluva
211100116 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2021 42,55 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.11.2021 zmluva
211100115 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2021 87,63 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.11.2021 zmluva
211100114 Dodávka stravovacích kreditov v počte 83 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 331,93 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
10.11.2021 zmluva
211100113 Nájom motorového vozidla BL047NV 9/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
10.11.2021 zmluva
211100112 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 11/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
4.11.2021 zmluva
211100111 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 29.10.-2.11.2021 4010,40 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
4.11.2021 zmluva
211100110 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
4.11.2021 zmluva
211100109 Tlač dvojmesačníka Trenčín región november-december 2021 7656,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
28.10.2021 zmluva
211100108 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 11,89 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
28.10.2021 zmluva
211100107 Publikovanie inzercie na webovej stránke www.lexikon.sk a sociálnych sieťach s obsahom cieleným na propagáciu Trenčianskeho kraja. 110,00 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
28.10.2021 objednávka
211100106 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región november-december 2021 13860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
28.10.2021 zmluva
211100105 Vyhotovenie textových podkladov o vybraných hradoch a hradných zrúcaninách Trenčianskeho a Zlínskeho kraja, vrátane jazykovej korektúry a prekladu textov do českého jazyka. 640,00 CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o.
Námestie SNP 7
911 01 Trenčín
: 47094494
22.10.2021 objednávka
211100104 Dodávka stravovacích kreditov v počte 80 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 319,94 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
18.10.2021 zmluva
211100103 Vytvorenie 3 fotografických záberov (rozličné pohľady) 10 vybraných hradov a hradných zrúcanín na území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. 800,00 StaKart s.r.o.
Sibírska 694/8
91101 Trenčín
: 51469227
18.10.2021 objednávka
211100102 Výroba video spotu Kúpele v Trenčianskom regióne 2500,00 Lets MOVE, s.r.o.
Hrádzová 111/6
91105 Trenčín
: 51230038
18.10.2021 zmluva
211100101 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2021 82,63 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
30.9.2021 zmluva
211100100 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2021 95,54 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
30.9.2021 zmluva
211100099 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 10/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
7.10.2021 zmluva
211100098 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia s názvom Trenčiansky polmaratón konaný dňa 19.9.2021 2000,00 Martin Vlnka s.r.o.
Veľké Stankovce 762
913 11 Trenčianske Stankovce
: 45656771
6.10.2021 zmluva
211100097 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
6.10.2021 zmluva
211100096 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska v dˇboch 18.-19.9.2021 20000,00 Slovenský zväz cyklistiky, o.z.
Junácka 6
831 04 Bratislava
: 00684112
6.10.2021 zmluva
211100095 Inzercia o rozmere 1/2 strany, šírka 200 x výška 125 mm + spadavka 5 mmm s dátumom uverejnenia 7.8.2021 780,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
5.10.2021 objednávka
211100094 Výroba propag. brožúry o kúpeľoch v Trenčianskom kraji vrátane grafického spracovania brožúry, jazykovej korektúry, prekladu do anglického a nemeckého jazyka a tlače v náklade 8 000 ks. Doprava do sídla objednávateľa. 5114,50 Tlačiarne Pardon, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 36 312 568
4.10.2021 objednávka
211100093 Publikovanie inzercie na webovej stránke www.lexikon.sk a sociálnych sieťach s obsahom cieleným na propagáciu Trenčianskeho kraja. 110,00 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
30.9.2021 objednávka
211100092 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2021 106,48 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
30.8.2021 zmluva
211100091 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2021 93,50 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
30.8.2021 zmluva
211100090 Dodávka stravovacích kreditov v počte 66 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 263,95 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
14.9.2021 zmluva
211100089 Spracovania dát a práce na spravovaní sociálnych sietí – Facebook a Instagram za jednotkovú cenu 7,- eur/ hod. Počet odpracovaných hodín bude uvedený vo výkaze prác. 112,00 Marcel Veľký
Trenčianska 78/14
018 51 Nová Dubnica
: 47905514
9.9.2021 objednávka
211100088 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
8.9.2021 zmluva
211100087 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 27.-31.8.2021 4010,40 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
8.9.2021 zmluva
211100086 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 9/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
8.9.2021 zmluva
211100085 Výroba propagačných materiálov a preprava osôb na podujatí Jilemnického jarná 25 -ka, konaná dňa 25.7.2021 2000,00 KST Manín Považská Teplá
Považská Teplá 5
017 05 Považská Bystrica
: 36120596
26.8.2021 zmluva
211100084 Publikovanie inzercie na webovej stránke www.lexikon.sk a sociálnych sieťach s obsahom cieleným na propagáciu Trenčianskeho kraja. 110,00 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
26.8.2021 objednávka
211100083 Tlač dvojmesačníka Trenčín región september-október 2021 7656,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
26.8.2021 zmluva
211100082 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región september-október 2021 13860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
26.8.2021 zmluva
211100081 Nájom motorového vozidla BL047NV 8/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
26.8.2021 zmluva
211100080 Propagácia letnej turisticko-poznávacej súťaže „Matúšova zem“ v rozsahu: 1 článok na blogu Nie je túra bez Štúra, 1 post na Instagrame, 1 príspevok na Facebooku, séria InstaStories o súťaži. 450,00 Mgr. Radoslav Hoppej
Kluknava 297
053 51 Kluknava
: 47955732
18.8.2021 objednávka
211100079 Odvysielanie propagačného videa (1:56 min) v rozsahu min. 1 x za deň v termíne od 1.8. do 10.8.2021. 500,00 MEDIA centrum spol. s r.o.
M.R.Štefánika 149
017 01 Považská Bystrica
: 45388318
17.8.2021 objednávka
211100078 Dodanie mediálnej kampane letnej turisticko-poznávacej hry „Matúšova zem“ v rozsahu: 1x natívny článok, 1x sponzoring propagačného video spotu s celkovým dosahom 100 tis. impresií. Kampaň bude rozložená na 7 dní (28.7.-3.8.21) - doplatok 514,28 OUR MEDIA SR a.s
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
: 51257055
17.8.2021 objednávka
211100077 Dodávka stravovacích kreditov v počte 66 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 263,95 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
12.8.2021 zmluva
211100076 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 8,41 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
10.8.2021 zmluva
211100075 Spracovania dát a práce na spravovaní sociálnych sietí – Facebook a Instagram za jednotkovú cenu 7,- eur/ hod. Počet odpracovaných hodín bude uvedený vo výkaze prác. 175,00 Marcel Veľký
Trenčianska 78/14
018 51 Nová Dubnica
: 47905514
10.8.2021 objednávka
211100074 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2021 62,19 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.8.2021 zmluva
211100073 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2021 95,28 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.8.2021 zmluva
211100072 Mediálna kampaň letnej turisticko-poznávacej hry „Matúšova zem“ v rozsahu: 1x natívny článok, 1x sponzoring propagačného video spotu s celkovým dosahom 100 tis. impresií. Kampaň bude rozložená na 7 dní (28.7.-4.8.21) 1405,72 OUR MEDIA SR a.s
Trnavská cesta 39/A
831 04 Bratislava
: 51257055
9.8.2021 objednávka
211100071 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 7/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
4.8.2021 zmluva
211100070 Služby spojené s prevádzkou a servosom webového sídla www.trencinregion.sk 1296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
4.8.2021 zmluva
211100069 Odvysielanie propagačného video spotu v termíne od 1.7.2021 do 31.7.2021 v periodicite 1x denne. 500,00 Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
917 01 Trnava
: 36219681
4.8.2021 objednávka
211100068 Odvysielanie reklamného video spotu Matúšova zem v dĺžke 1 min 57 s v termíne od 22.7.2021 do 10.8.2021. 500,00 NTVS, s.r.o.
Klčové 2088
915 01 Nové Mesto n.V.
: 36323900
27.7.2021 objednávka
211100067 Propagácia letnej turisticko-poznávacej súťaže „Matúšova zem“ v rozsahu: 1 PR článok na web stránke www.cestujstedmi.sk, 1 post na Instagrame, 1 príspevok na Facebooku, séria InstaStories o súťaži (15x). 300,00 Marisell, s.r.o.
Halalovka 2345/41
911 08 Trenčín
: 46905316
27.7.2021 objednávka
211100066 Organizačné a technické zabezpečenie podujatia s názvom Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike v termíne od 17.-20.6.2021 2000,00 OZ xRoad
Cibislávska 1025/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
: 42280478
22.7.2021 zmluva
211100065 Dodávka stravovacích kreditov v počte 83 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 331,93 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
20.7.2021 zmluva
211100064 Nájom motorového vozidla BL047NV 7/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
15.7.2021 zmluva
211100063 Prenájom priestorov na obdobie od 1.7.2021 do 31.12.2021 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
12.7.2021 zmluva
211100062 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 6/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
12.7.2021 zmluva
211100061 Inzerciau Balik MY Trenčiansky - 1/2 šírka pf o rozmere 258x171 mm a videoprezentácia Regiony Online dňa 30.6.2021 1 302,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
12.7.2021 objednávka
211100060 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2021 55,18 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.7.2021 zmluva
211100059 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2021 99,66 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.7.2021 zmluva
211100058 Služby spojené s prevádzkou a servisom webového sídla www.trencinregion.sk 1 296,00 VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
: 52820661
8.7.2021 zmluva
211100057 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 25.-29.6.2021 4 010,40 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
1.7.2021 zmluva
211100056 Výroba videospotu Matúšova zem 3 000,00 Lets MOVE, s.r.o.
Hrádzová 111/6
91105 Trenčín
: 51230038
29.6.2021 zmluva
211100055 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región júl-august 2021 13 860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
29.6.2021 zmluva
211100054 Inzercia v prvom čísle časopisu Hikemates s rozmermi inzerátu 180x255mm+5mm spadavka 600,00 Hikemates s.r.o.
Dunajská 8
81108 Bratislava
: 52468208
24.6.2021 objednávka
211100053 AR aplikácia 3D Hrady Trenčianskeho kraja 3D modelovanie objektov ( steny, podlaha, strop, okná) 1 000,00 Yahart, s.r.o.
Hurbanova 586/19
920 01 Hlohovec
: 50470647
24.6.2021 zmluva
211100052 Tlač dvojmesačníka Trenčín región júl-august 2021 7 656,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
24.6.2021 zmluva
211100051 Inzercia v komerčnej prílohe Nového času 780,00 FPD Media, a.s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
: 47237601
18.6.2021 objednávka
211100050 Výoba reklamných predmetov s potlačou: eko zápisník-500ks, odznak-500ks, tričko čierne-200ks, PVC nálepka-1000ks, sada pasteliek-500ks, svietiace vrtuľky-200ks, hlin.zvonček-250ks, zápästník s vreckom-500ks 4 090,20 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
18.6.2021 objednávka
211100049 Nájom motorového vozidla BL047NV 6/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
18.6.2021 zmluva
211100048 Dodanie odbornej asistencie pre prácu s koňmi za účelom natáčania propagačného videa. 300,00 Jazdecký klub
Trenčianske Mitice č. 152
913 22 Trenčianske Mitice
: 51464985
18.6.2021 objednávka
211100047 Dodávka stravovacích kreditov v počte 84 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 335,93 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
17.6.2021 zmluva
211100046 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2021 49,23 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.6.2021 zmluva
211100045 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2021 92,65 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.6.2021 zmluva
211100044 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 3,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
8.6.2021 zmluva
211100043 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 5/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
8.6.2021 zmluva
211100042 Výroba turistických čeleniek s farebnou potlačou v počte 1 000 ks, vrátane dopravy do sídla objednávateľa. 1 788,00 PBT PRINT, s.r.o.
Jána Nováka 37
08001 Prešov
: 36507164
2.6.2021 objednávka
211100041 Doplnenie textu do nahrávok o hradoch a pamiatkach v Trenčianskom kraji, preklad do AJ, NJ, HU, PL a rovnako aj dabing vo všetkých 4 jazykoch 715,20 Specta, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
: 36355399
26.5.2021 objednávka
211100040 Poplatok za vydanie a aktiváciu nabíjacej karty 5,00 ejoin, s.r.o.
Štúrova 1
01841 Dubnica nad Váhom
: 51900821
26.5.2021 poplatok
211100039 Nájom motorového vozidla BL047NV 5/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
19.5.2021 zmluva
211100038 Tvorba obsahu dvojmesačníka Trenčín región máj-jún 2021 13 860,00 Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
: 37191705
19.5.2021 zmluva
211100037 Distribúcia novín Trenčín región v termíne 14.-18.5.2021 4 010,40 KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
: 31393039
19.5.2021 zmluva
211100036 Dodávka stravovacích kreditov v počte 80 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 319,94 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
17.5.2021 zmluva
211100035 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
17.5.2021 zmluva
211100034 Tlač dvojmesačníka Trenčín región máj-jún 2021 7 656,00 FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
: 50469894
17.5.2021 zmluva
211100033 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2021 87,31 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.5.2021 zmluva
211100032 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2021 24,44 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.5.2021 zmluva
211100031 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 4/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
7.5.2021 zmluva
211100030 Nájom motorového vozidla BL047NV 4/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
20.4.2021 zmluva
211100029 Dodávka stravovacích kreditov v počte 92 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane zľavy 367,93 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
9.4.2021 zmluva
211100028 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2021 94,11 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
9.4.2021 zmluva
211100027 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2021 26,38 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
9.4.2021 zmluva
211100026 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.4.2021 zmluva
211100025 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 3/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
7.4.2021 zmluva
211100024 Dodanie 9 listovej omaľovánky s farebnou obálkou a zadnou podložkou (20,6 cm šírka, 25,7 cm dĺžka) na recyklovanom EKO papieri s vyobrazením dominánt a pamiatok v Trenčianskom kraji. V cene je zahrnutá tlač 300 ks, graf. návrh. 2 861,00 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
30.3.2021 objednávka
211100023 Tlač propagačných brožúr - 4 druhy v počte 2 000 ks/ druh - spolu 8 000 ks. Objednávaka zahŕňa dopravu predmetu zákazky do sídla obstarávateľa. 4 319,76 Tlačiarne Pardon, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 00685313
30.3.2021 objednávka
211100022 Nájom motorového vozidla BL047NV 3/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.3.2021 zmluva
211100021 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 7,99 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
18.3.2021 zmluva
211100020 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2021 21,10 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.3.2021 zmluva
211100019 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2021 90,75 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.3.2021 zmluva
211100018 Dodanie bielych pošt. krabíc RAJAPOST 250x200x100mm 50 ks. 47,40 RAJAPACK s.r.o.
Lazaretská 6
81108 Bratislava
: 50398385
12.3.2021 objednávka
211100017 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
10.3.2021 zmluva
211100016 Dvojmesačník Trenčín región č.II/2021, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
10.3.2021 zmluva
211100015 Rozšírenie k EAV-0275799367 z 2 PC na 3PC na dva roky 55,14 ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
: 31333532
10.3.2021 objednávka
211100014 Dodávka stravovacích kreditov v počte 80 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 320,54 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
8.3.2021 zmluva
211100013 Dodanie reklamných predmetov s potlačou: keramický hrnček (100ks), pláštenka v klúčenke (200ks), šiltovka (50ks modrá, 50 ks červená), ochranné rúško čierne (100ks), vrátane prepravy predmetu zákazky do sídla objednávateľa. 1 309,04 Sketch, s.r.o.
Tomášikova 26
821011 Bratislava
: 47024071
8.3.2021 objednávka
211100012 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 2/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
2.3.2021 zmluva
211100011 Nájom motorového vozidla BL047NV 2/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
2.3.2021 zmluva
211100010 Nájom motorového vozidla BL047NV 1/2021 198,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
1.3.2021 zmluva
211100009 Dodávka toneru v počte 4 ks - yellow, black, cyan, magenta. 741,42 Ledum Kamara SK, s.r.o.
Zámocká 30
81101 Bratislava
: 48158836
1.3.2021 objednávka
211100008 Dodávka stravovacích kreditov v počte 76 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 304,52 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
12.2.2021 zmluva
211100007 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 2/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
12.2.2021 zmluva
211100006 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2021 109,68 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.2.2021 zmluva
211100005 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2021 19,49 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.2.2021 zmluva
211100004 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
12.2.2021 zmluva
211100003 Prenájom priestorov na obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
15.1.2021 zmluva
211100002 Dvojmesačník Trenčín región č.1/2021, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
7.1.2021 zmluva
211100001 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.2/2020 za mesiac 1/2021 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
11.1.2021 zmluva
201100126 Dodávka stravovacích kreditov v počte 84 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 336,56 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
31.12.2020 zmluva
201100125 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
31.12.2020 zmluva
201100124 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2020 86,78 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2020 zmluva
201100123 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2020 30,38 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2020 zmluva
201100122 Dodanie AR aplikácie 3D Hrady Trenčianskeho kraja 3 360,00 Yahart, s.r.o.
Hurbanova 586/19
920 01 Hlohovec
: 50470647
29.12.2020 zmluva
201100121 Vypracovanie analytického dokumentu o vplyve a dopade pandémie COVID-19 na cestovný ruch na území Trenčianskeho kraja. 1 980,00 Ekonómia
Tajovského 413/10
974 01 Banská Bystrica
22.12.2020 objednávka
201100120 Výučba anglického jazyka v rozsahu 10 hod. á 18,50 EUR. 185,00 MACON s.r.o.
Brezová 488/4
031 04 Liptovský Mikuláš
: 47603267
22.12.2020 zmluva
201100119 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
17.12.2020 zmluva
201100118 Dodávka stravovacích kreditov v počte 77 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 308,52 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
15.12.2020 zmluva
201100117 Nájom motorového vozidla BL047NV 11/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
15.12.2020 zmluva
201100116 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 6,28 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
15.12.2020 zmluva
201100115 Výučba anglického jazyka v rozsahu 8 hod. á 18,50 EUR. 148,00 MACON s.r.o.
Brezová 488/4
031 04 Liptovský Mikuláš
: 47603267
10.12.2020 zmluva
201100114 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2020 90,37 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.12.2020 zmluva
201100113 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2020 23,36 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.12.2020 zmluva
201100112 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 12/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
8.12.2020 zmluva
201100111 Servis 2021 pre PREMIUM 153,60 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
1.12.2020 zmluva
201100110 Vytvorenie a osadenie drevených ECO lavičiek - 7 ks 9 588,00 Octopus online, s.r.o.
Palárikova 3158/6
81105 Bratislava
: 35689871
1.12.2020 zmluva
201100109 Nájom motorového vozidla BL047NV 11/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
20.11.2020 zmluva
201100108 Výučba anglického jazyka v rozsahu 10 hod. á 18,50 EUR. 185,00 MACON s.r.o.
Brezová 488/4
031 04 Liptovský Mikuláš
: 47603267
20.11.2020 zmluva
201100107 Vyhotovenie audiovizuálneho diela - video - spot č.3 2 004,00 UpArt pictures, s.r.o.
Svetlá 3
81102 Bratislava
: 50213423
19.11.2020 zmluva
201100106 Dodávka stravovacích kreditov v počte 88 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 352,59 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
18.11.2020 zmluva
201100105 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2020 27,35 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.11.2020 zmluva
201100104 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2020 88,78 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.11.2020 zmluva
201100103 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.11.2020 zmluva
201100102 Dvojmesačník Trenčín región č.5/2019, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.11.2020 zmluva
201100101 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 11/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.11.2020 zmluva
201100100 Dodanie AR aplikácie 3D Hrady Trenčianskeho kraja 6 600,00 Yahart, s.r.o.
Hurbanova 586/19
920 01 Hlohovec
: 50470647
9.11.2020 zmluva
201100099 Nájom motorového vozidla BL047NV 10/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
27.10.2020 zmluva
201100098 Výučba anglického jazyka v rozsahu 8 hod. á 18,50 EUR. 148,00 MACON s.r.o.
Brezová 488/4
031 04 Liptovský Mikuláš
: 47603267
21.10.2020 zmluva
201100097 Dodávka stravovacích kreditov v počte 76 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 304,52 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
13.10.2020 Zmluva
201100096 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2020 27,29 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.10.2020 Zmluva
201100095 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2020 94,96 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.10.2020 Zmluva
201100094 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 10/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
8.10.2020 Zmluva
201100093 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
8.10.2020 Zmluva
201100092 Nájom motorového vozidla BL047NV 9/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
25.9.2020 zmluva
201100091 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
16.9.2020 zmluva
201100090 Dvojmesačník Trenčín región č.4/2019, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
16.9.2020 zmluva
201100089 Dodávka stravovacích kreditov v počte 84 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 336,56 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
16.9.2020 zmluva
201100088 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 27,24 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
16.9.2020 zmluva
201100087 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2020 44,87 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
16.9.2020 zmluva
201100086 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2020 143,44 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
16.9.2020 zmluva
201100085 Vytvorenie cykloturistických máp Trenčín región v počte 2 000 ks. 3 560,00 SHOCart, spol. s.r.o.
Zádveřice 48
763 12 Vizovice
: 40942040
16.9.2020 zmluva
201100084 Výučba anglického jazyka v rozsahu 4 hod. á 18,50 EUR. 74,00 MACON s.r.o.
Brezová 488/4
031 04 Liptovský Mikuláš
: 47603267
10.9.2020 zmluva
201100083 Dodanie PR článku v sekcii cestovanie.pravda.sk v augustovom vydaní 2020. 360,00 PEREX, a.s.
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 3
: 00685313
9.9.2020 objednávka
201100082 Nájom motorového vozidla BL047NV 8/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
8.9.2020 zmluva
201100081 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 9/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
7.9.2020 zmluva
201100080 Dodanie 24 ks brožúr v Braillovom písme v hrebeňovej väzbe s matnou, natieranou prednou a zadnou stranou s gramážou papiera 300g s informáciou o dominantách Trenčianskeho kraja. Do Brailloveho písma sa preloží 14 normostrán. 223,20 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 672/1
842 50 Bratislava
: 00683876
7.9.2020 objednávka
201100079 Výroba prop. predmetov s potlačou (tričko biele detské 80 ks, tričko biele unisex S 40 ks, eko zápisník A6 115 ks, Guľôčkové pero 200 ks, Eko pap. taštička 200 ks, Sada pasteliek v eko obale 200 ks. Dodanie-sídlo objednávateľa 719,86 Jozef Forgáč - olympia
Vŕbová 1427/3
082 21 Veľký Šariš
: 35275171
28.8.2020 objednávka
201100078 Vyhotovenie audiovizuálneho diela - video - spot č.2 2 004,00 UpArt pictures, s.r.o.
Svetlá 3
81102 Bratislava
: 50213423
20.8.2020 zmluva
201100077 Dodávka stravovacích kreditov v počte 88 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 352,59 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
20.8.2020 objednávka
201100076 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
17.8.2020 zmluva
201100075 Výroba 200 ks multifunkčných šatiek s potlačou (100 ks modrá + 100 ks červená) 669,60 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
17.8.2020 objednávka
201100074 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2020 a nákup mobilu 33,76 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.8.2020 zmluva
201100073 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2020 a nákup mobilu 170,25 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.8.2020 zmluva
201100072 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 8/2020 62 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
5.8.2020 zmluva
201100071 Vyhotovenie audiovizuálneho diela - video - spot č.1 2 004,00 UpArt pictures, s.r.o.
Svetlá 3
81102 Bratislava
: 50213423
30.7.2020 zmluva
201100070 Výroba 180 ks multifunkčných šatiek s farebnou potlačou, v dvoch vyhotoveniach (90 ks modrá + 90 ks červená) 602,64 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
29.7.2020 objednávka
201100069 Reklamná kampaň na podporu letnej turistickej sezóny v rozsahu 2x denne 1 reklamný spot v trvaní 1:12 min/spot od 10.7. do 31.7.2020. 500 Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
917 01 Trnava
: 36219681
27.7.2020 objednávka
201100068 Nájom motorového vozidla BL047NV 7/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
25.6.2020 zmluva
201100067 Preklad slovenských textov o hradoch a pamiatkach v Trenčianskom kraji v rozsahu 6408 slov do AJ, NJ, HU, PL a rovnako aj dabing vo všetkých 4 jazykoch. 2 766,26 Specta, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
: 36355399
20.7.2020 objednávka
201100066 Dodávka stravovacích kreditov v počte 88 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 352,59 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
17.7.2020 objednávka
201100065 Dodanie PR článku v sekcii cestovanie.pravda.sk v julovom vydaní 2020. 360,00 PEREX, a.s.
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 3
: 00685313
30.6.2020 objednávka
201100064 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2020 a nákup mobilu 32,41 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.7.2020 zmluva
201100063 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2020 a nákup mobilu 90,29 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.7.2020 zmluva
201100062 Účasť na online kurzoch v rozsahu 2x60min á 18,50EUR za 60 min. 37 MACON s.r.o.
Brezová 488/4
031 04 Liptovský Mikuláš
: 47603267
13.7.2020 objednávka
201100061 Inzercia v periodiku MY regionálne noviny - príloha Leto na Slovensku v rozmere 1 strana A4 na strane redakčnej, zápis na interaktívnej mape regiony SME.sk+ 10 článkov v priebehu roka 2020-2021. 1 008,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
13.7.2020 objednávka
201100060 Výroba multifunkčných šatiek s plnofarebnou celoplošnou potlačou v počte 300 ks ( 150 ks v modrej farbe a 150 ks v červenej farbe). Predmet zákazky bude dodaný do sídla objednávateľa na akciu ŠTÚR TÚR. 1 004,40 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
9.7.2020 objednávka
201100059 Inzercia - PR článok v magazíne RELAX 5/2020 1440 Sport media, s.r.o.
Na Hrebienku 35
811 02 Bratislava
: 43878971
9.7.2020 objednávka
201100058 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1300 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.7.2020 zmluva
201100057 Dvojmesačník Trenčín región č.3/2019, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.7.2020 zmluva
201100056 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 7/2020 62 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.7.2020 zmluva
201100055 Dodávka tlače 4 druhov brožúr v náklade 4 000 ks- z každého druhu 1000 ks vrátane dodania do sídla objednávateľa. 2 886,60 Media Fresh s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
: 44174128
9.7.2020 objednávka
201100054 Dodanie 3 – mesačného prístupu ku všetkým online kurzom zo stránky www.learn2code.sk pre dve osoby 238,00 Learn2Code
Vajnorská 10645/100A
831 04 Bratislava
: 42346703
9.7.2020 objednávka
201100053 Inzercia v periodiku Sme ženy s rozmerom inzerátu na 1/2 strany, šírka 200x125mm a spadavka 5mm, s dátumom uverejnenia 4.7.2020. 840 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
9.7.2020 objednávka
201100052 Prenájom priestorov na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 570 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
2.7.2020 zmluva
201100051 Dodanie 24 ks brožúr v Braillovom písme v hrebeňovej väzbe s matnou, natieranou prednou a zadnou stranou s gramážou papiera 250g s informáciou o dominantách Trenčianskeho kraja. Do Brailloveho písma sa preloží 14 normostrán. 258,40 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 672/1
842 50 Bratislava
: 00683876
29.6.2020 objednávka
201100050 Nájom motorového vozidla BL047NV 6/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.6.2020 zmluva
201100049 Dodávka stravovacích kreditov v počte 76 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 304,52 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
15.6.2020 objednávka
201100048 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2020 a nákup mobilu 119,05 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.6.2020 zmluva
201100047 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2020 a nákup mobilu 21,56 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.6.2020 zmluva
201100046 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 300,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.6.2020 zmluva
201100045 Nájom motorového vozidla BL047NV 5/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
9.6.2020 zmluva
201100044 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 6/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
9.6.2020 zmluva
201100043 Dodanie propagačného vrecúška s ovocím v počte 100 ks. 132,00 Farmárik, s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
: 36745057
4.6.2020 objednávka
201100042 Dodávka stravovacích kreditov v počte 79 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 316,53 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
25.5.2020 objednávka
201100041 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 66,39 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.5.2020 zmluva
201100040 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 1 666,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
18.5.2020 zmluva
201100039 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2020 a nákup mobilu 15,14 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.5.2020 zmluva
201100038 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2020 a nákup mobilu 90,14 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.5.2020 zmluva
201100037 Nájom motorového vozidla BL047NV 4/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
7.5.2020 zmluva
201100036 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 5/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
5.5.2020 zmluva
201100035 Dodanie zmeny produktu ESET Internet Security k EAV-0157561033 na 3 PC na 2 roky a licenciu na používanie pre 2 PC na 2 roky 167,21 ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
: 31333532
4.5.2020 objednávka
201100034 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 810,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
24.4.2020 zmluva
201100033 Inzercia - PR článok v májovom vydaní magazínu Čarovné Slovensko v rozmere 400mmx275mm. 1 200,00 MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34
83605 Bratislava
: 31333524
24.4.2020 objednávka
201100032 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 2 460,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
22.4.2020 zmluva
201100031 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.3.2020, nákup mobilov 686,68 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
22.4.2020 zmluva
201100030 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.3.2020 a nákup mobilu 17,62 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
22.4.2020 zmluva
201100029 Nájom motorového vozidla BL047NV 3/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
22.4.2020 zmluva
201100028 Dodávka stravovacích kreditov v počte 88 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 352,59 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
22.4.2020 objednávka
201100027 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 4/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
6.4.2020 zmluva
201100026 Inzercia v týždenníku MY Trenčín - dva plošné inzeráty s rozmerom 84x84mm 252,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
31.3.2020 objednávka
201100025 Inzercia - zverejnenie pracovnej ponuky na funkciu výkonného riaditeľa a predsedu KOCR v termíne od 17.3.2020 do 31.3.2020 189,60 Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19
81109 Bratislava
: 35800861
31.3.2020 objednávka
201100024 Dodávka stravovacích kreditov v počte 79 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 317,90 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
11.3.2020 zmluva
201100023 Dvojmesačník Trenčín región č.2/2019, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
11.3.2020 zmluva
201100022 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2020 38,27 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.3.2020 zmluva
201100021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2020 a nákup mobilu 957,80 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.3.2020 zmluva
201100020 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 3/2020 62,00 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
5.3.2020 zmluva
201100019 Nájom motorového vozidla BL047NV 2/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
24.2.2020 zmluva
201100018 Výroba minidezertov s logom (vrátane balného) na podujatie Česko-slovenský ples, ktorý sa bude konať 8.2.2020 v Prahe. 142 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
21.2.2020 objednávka
201100017 Dodanie degustácie regionálnych jedál 500 porcií na podujatí Česko-slovenský ples, ktroý sa uskutoční 8.2.2020 v Prahe (vrátane dopravy a personálu). 1992 Pregast, s.r.o.
Palackého 29
91101 Trenčín
: 51269708
21.2.2020 objednávka
201100016 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2020 20,56 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.2.2020 zmluva
201100015 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2020 98,62 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.2.2020 zmluva
201100014 Dodávka stravovacích kreditov v počte 62 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 249,49 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
14.2.2020 zmluva
201100013 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 18,04 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
14.2.2020 zmluva
201100012 Dodanie služieb v oblasti výstavníctva na akciu ITF Slovakiatour 2020 v termíne od 23.1.2020 do 26.1.2020 8 688,00 INCHEBA a.s.
Viedenská cesta 3-7
Bratislava
: 00211087
6.2.2020 prihláška
201100011 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 3000 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
6.2.2020 zmluva
201100010 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 2 499,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
6.2.2020 zmluva
201100009 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 2/2020 62 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
6.2.2020 zmluva
201100008 Dodanie pečiatky Colop Printer 30, 47x18 mm - červená poduška + grafický návrh a pečiatku Colop Printer 30, 47x18 mm - čierna poduška + grafický návrh 35,18 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
6.2.2020 objednávka
201100007 Dodanie cateringu, inventára a pochutin podľa prílohy vrátane dopravy, pri príležitosti uskutočnenia a zúčastnenia sa medzinárodného veľtrhu v Bratislave, konaného 23.-26.1.2020. 449,09 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
4.2.2020 objednávka
201100006 Služby v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 na základe zmluvy o poskytnutí komplexných služieb a dodatku č.1/2019 za mesiac 1/2020 62 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
31.1.2020 zmluva
201100005 Realizácia výstavnej expozície spolu s poskytnutím všetkých špecifikovaných služieb súvisiacich s jej prevádzkou na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020, konanej 23.-26.1.2020. 14 760,00 SATA service, spol. s.r.o.
Černyševského 26
951 01 Bratislava
: 35682671
30.1.2020 objednávka
201100004 Upgrade softvéru GDPR softwaee GO 24 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
28.1.2020 zmluva
201100003 Dodanie brožúry s názvom "EKO má v Trenčianskom kraji zelenú" vo formáte A5 s 24 stranami+obálka, vrátane grafických návrhov, jazykovej korektúry, finálnych úprav, tlače a dodania 1000 ks. 1 107,12 Tlačiarne Pardon, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 00685313
28.1.2020 objednávka
201100002 Nájom motorového vozidla BL047NV 1/2020 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
28.1.2020 zmluva
201100001 Prenájom priestorov na obdobie od 1.1.2020 do 30.06.2020 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
10.1.2020 zmluva
191100172 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2019 99,42 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2019 zmluva
191100171 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2019 26,78 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2019 zmluva
191100170 Dvojmesačník Trenčín región č.7/2019, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
31.12.2019 zmluva
191100169 Dodávka stravovacích kreditov v počte 74 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 297,78 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
31.12.2019 zmluva
191100168 Nájom motorového vozidla BL047NV 12/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
30.12.2019 zmluva
191100167 Dodávka stravovacích kreditov v počte 66 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 265,58 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
27.12.2019 zmluva
191100166 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 16,42 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
27.12.2019 zmluva
191100165 Vypracovanie strategického dokumentu "Koncepcia rozvoja CR destinácie Trenčín región na obdobie 2020-2024" 11 880,00 MNFORCE, s.r.o.
Einsteinova 11/3677
851 01 Bratislava
: 46118641
27.12.2019 zmluva
191100164 Školenie Coral Draw pre pokročilých pre 1 osobu. 154,80 InSYS spo. S.r.o.
Opatovská 23
911 01 Trenčín
: 30999693
18.12.2019 objednávka
191100163 Večera pre 7 osôb dňa 5.9.2019 o 19:30 hod. V cene je zahrnutá rezervácia miesta pre 7 osôb, polievka, hlavné jedlo a dezert (15EUR/osoba). Večera je určená pre blogerov press tripu zameraných na cestovanie. 36,65 Opportunity Group s.r.o.
Medňanského 104/27
91105 Trenčín
: 50173791
18.12.2019 objednávka
191100162 Starostlivosť o marketingovú kampaň výstupov medzinárodného projektu "Kulturní a historické dedictví jako základní atribut národního uvedomeni" 3 000,00 Mgr. Michal Pavlov
: 52432084
17.12.2019 zmluva
191100161 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2019 22,31 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.12.2019 zmluva
191100160 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2019 84,91 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.12.2019 zmluva
191100159 Objednávka kurzu Internet marketing Copywriting II. - kreatíva a praktrické cvičenia pre 1 osobu. Kurz sa uskutoční v sídle spoločnosti v Bratislave. 114,00 IT LEARNING, s.r.o.
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava
: 43939899
17.12.2019 objednávka
191100158 Dodanie cateringu a obeda pre 35 účastníkov konferencie cestovného ruchu "Naša história, naše dedičstvo-Ako využívme turistický potenciál?", ktorá sa uskutoční 5.12.2019 v priestoroch Hotela Gino Park Palace v Orlovom. 755,00 EUROCOM & Co, s.r.o.
Hotel Gino Park Palace, Orlové 116
017 01 Považská Bystrica
: 35761172
12.12.2019 objednávka
191100157 Vytvorenie online priestoru na implementáciu a propagáciu projektu: "Kultúrne a historické dedičstvo" 3 500,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
12.12.2019 zmluva
191100156 Dodanie 300ks propagačných športových fliaš, 300 ks reflexných pások a 300 ks pasteliek s logom KOCR 781,20 CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5,
917 01 Trnava
: 36691836
4.12.2019 objednávka
191100155 Nájom motorového vozidla BL047NV 11/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
26.11.2019 zmluva
191100154 Kurz anglického jazyka pre dve osoby a francúzskeho jazyka pre jednu osobu v časovom rozmedzí od 20.11.2019 t.j. 8x60 min. v anglickom jazyku a 8x60 min. vo francúzskom jazyku 381,31 Jazyková škola English is Easy, s.r.o.
Liptovská 7369/1A
91108 Trenčín
: 47091916
26.11.2019 objednávka
191100153 Kurz Internet marketing III.-návrh, plánovanie, efektívna tvorba a vyhodnotenie špičkových kampaní pre 2 osoby v termíne 27.11.2019. Kurz sa uskutoční v sídle spoločnosti v Bratislave. 273,60 IT LEARNING, s.r.o.
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava
: 43939899
26.11.2019 objednávka
191100152 Dadanie tlače grafického opláštenia prezentačnej steny POP wall o rozmere 3395x2310 mm. 348,68 QEX, a.s.
Brnianska č.1
91105 Trenčín
: 00587257
26.11.2019 objednávka
191100151 Dodanie štítkov - Ovocné rolky 220 ks, štítky - jedlo 33 ks, menu A4 20 ks a menu A3 5 ks. 154,70 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
26.11.2019 objednávka
191100150 Starostlivosť o marketingovú kampaň výstupov medzinárodného projektu "Kulturní a historické dedictví jako základní atribut národního uvedomeni" 12 000,00 Mgr. Michal Pavlov
: 52432084
19.11.2019 zmluva
191100149 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 3 332,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
18.11.2019 zmluva
191100148 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 1 000,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
18.11.2019 zmluva
191100147 Dvojmesačník Trenčín región č.6/2019, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
18.11.2019 zmluva
191100146 Dodávka stravovacích kreditov v počte 175 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 704,20 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
18.11.2019 objednávka
191100145 Prezentácia zariadenia Gazdovský dvor v Turej Lúke (vstupné), vrátane obeda pre 17 osôb (polievka, hlavné jedlo, nápoj) dňa 21.10.2019 pre účastníkov študijnej cesty "Čaro kopaníc". 130,50 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.
M.R. Štefánika 560/4
Myjava
: 37923277
13.11.2019 objednávka
191100144 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2019 75,57 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.11.2019 zmluva
191100143 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2019 23,46 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.11.2019 zmluva
191100142 Doprava na 21.10.2019 na trase Trenčín- Zlín- Mohyla- Brezová p.B.-Luka-Trenčín - 143 km vrátane čakania. 97,14 EMCAR, s.r.o.
Hodžova 1520/60
91101 Trenčín
: 36346446
30.10.2019 objednávka
191100141 Doprava na 21.10.2019 na trase Trenčín- Zlín- Mohyla- Brezová p.B.-Luka-Zlín-Trenčín - 473 km vrátane čakania. 143,22 EMCAR, s.r.o.
Hodžova 1520/60
91101 Trenčín
: 36346446
30.10.2019 objednávka
191100140 30 minútové vystúpenie vokálneho súboru VOX vrátane hudobného doprovodu na vernisáži výstavy"História ktorá spája" v stredu 23.10.2019 o 17:00 hod. v Dubnickom kaštieli 400 SUSAN SLOVAKIA s.r.o.
Opatovská 45/23
91101 Trenčín
: 36327611
30.10.2019 objednávka
191100139 Doprava účastníkov študijnej cesty (13 osôb), ktorá sa uskutoční dňa 9.10.2019 na trase TN- Zlín – Trenčín – Beckov – Dubnica nad Váhom – Trenčín, 370 km a čakanie 164,88 EMCAR, s.r.o.
Hodžova 1520/60
91101 Trenčín
: 36346446
17.10.2019 objednávka
191100138 Dodanie obedu (polievka, hl. jedlo, dezert, nápoj) pre 16 osôb - účastníkov študijnej cesty v priestoroch Slovenskej pivnice v reštaurácii Lavante. 103,08 Best Gastro s.r.o.
Bratislavská 439/18
01841 Dubnica nad Váhom
: 46663533
17.10.2019 objednávka
191100137 Inzercia na portáli www.dobrenoviny.sk vo forme 2x natívny článok + 1x PR článok +100 x spot 30 sec (vo vysielaní www.dobreradio.sk) 1 829,52 Nearby smart communication s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha 8
: 02590263
17.10.2019 objednávka
191100136 Doprava účastníkov študijnej cesty (13 osôb), ktorá sa uskutoční dňa 9.10.2019 na trase Trenčín – Beckov – Dubnica nad Váhom – Trenčín, 89 km a čakanie 85,56 EMCAR, s.r.o.
Hodžova 1520/60
91101 Trenčín
: 36346446
17.10.2019 objednávka
191100135 Nájom motorového vozidla BL047NV 10/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
30.10.2019 zmluva
191100134 Servis 2020 pre PREMIUM 153,60 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
29.10.2019 zmluva
191100133 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2019 20,85 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
29.10.2019 zmluva
191100132 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2019 180,72 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
29.10.2019 zmluva
191100131 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň. 3 301,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
29.10.2019 zmluva
191100130 Výroba PVC tabuliek (atyp) v počte 10 ks s farebnou potlačou (logo, text, grafika) 22,80 QEX, a.s.
Brnianska č.1
91105 Trenčín
: 00587257
17.10.2019 objednávka
191100129 Príprava a tlač študijného materiálu "Zborník dobrej praxe" v náklade 1000 ks podľa zadanej špecifikácie. Predmet zákazky zahŕňa jazykovú korektúru a grafické práce. 947,40 Agentúra Pardon - TN, s.r.o,.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 34141987
9.10.2019 objednávka
191100128 Inzercia - banner vo veľkosti 300x300, 100 000 zobrazení na web stránke www.pravda.sk. Propagácia projektu "Kultúrne a historické dedičstvo ako základný atribút národného povedomia". 2000,16 PEREX, a.s.
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 3
: 00685313
4.10.2019 objednávka
191100127 Inzercia v magazíne CAFE NEWS 2019 v rozsahu 1/1 strana (205x275mm). 468 BOYANTE, s.r.o.
Sklabinská 6
83106 Bratislava
: 44454287
4.10.2019 objednávka
191100126 Dodanie mediálnych výstupov na sociálnych sieťach facebook, instagram a na webovwj stránke www.travelers.sk. Príspevky budú pridávané počas a po ukončení press tripu, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.a 6.9.2019 100 František Kekely
Ochodnica 612
02335 Ochodnica
3.10.2019 objednávka
191100125 Seminár pre dve osoby na tému: "Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019" konaný v APORES, s.r.o., Dr. VI. Clementisa 10, Bratislava 151,20 Creatio eu. s.r.o.
Drieňová 34
821 01 Bratislava
: 50242032
30.9.2019 prihláška
191100124 Organizačné zabezpečenie podujatia "Milan Rastislav Štefánik", ktoré sa bude konať dňa 23.9.2019 pre stredné školy v Trenčíne vrátane zabezpečenia kultúrneho programu a ozvučenia. 500 SUSAN SLOVAKIA s.r.o.
Opatovská 45/23
91101 Trenčín
: 36327611
30.9.2019 objednávka
191100123 Nájom motorového vozidla BL047NV 9/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.9.2019 zmluva
191100122 Dodávka stravovacích kreditov v počte 84 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 338,02 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
20.9.2019 objednávka
191100121 Dodávka mediálnych výstupov na sociálnych sieťach facebook, instagram a na webovwj stránke www.bezmapy.com. Príspevky budú pridávané počas a po ukončení press tripu, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.a 6.9.2019 450 Ing. Milan Bardúň - Bez mapy
Cyprichova 2482/52
83153 Bratislava
: 50315480
18.9.2019 objednávka
191100120 Preprava mikrobusom na termín 5. a 6.9.2019 pre blogerov press tripu zameraných na cestovanie. Predpokladaný počet km je 262. 238,69 EMCAR, s.r.o.
Hodžova 1520/60
91101 Trenčín
: 36346446
16.9.2019 objednávka
191100119 Obed pre 7 osôb dňa 5.9.2019 o 14:00 hod.. V cene je zahrnutá rezervácia miesta pre 7 osôb, polievka, hlavné jedlo a dezert (15,97EUR/osoba). Obed je určený pre blogerov press tripu zameraných na cestovanie. 136,69 Patrik Kucka
Zámok a okolie 1774/3B
97201 Prievidza
: 35189479
16.9.2019 objednávka
191100118 Ubytovanie pre 4 osoby na 5.9.2019 vrátane mestskej dane. 360 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o
Gen. M.R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
: 36690805
16.9.2019 objednávka
191100117 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 3 301,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
4.9.2019 zmluva
191100116 Dvojmesačník Trenčín región č.5/2019, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
10.9.2019 zmluva
191100115 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 3 301,00 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
10.9.2019 zmluva
191100114 Obed pre 7 osôb dňa 6.9.2019 o 12:30 hod. V cene je zahrnutá rezervácia miesta pre 7 osôb, polievka, hlavné jedlo a dezert. Obed je určený pre blogerov press tripu zameraných na cestovanie. 134,50 PARTY AND EVENT, s.r.o.
Holubyho 2112/6
91501 Nové Mesto nad Váhom
: 51718189
10.9.2019 objednávka
191100113 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2019 40,60 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.9.2019 zmluva
191100112 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2019 128,54 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.9.2019 zmluva
191100111 Obed pre 7 osôb dňa 6.9.2019 o 16:30 hod. V cene je zahrnutá rezervácia miesta pre 7 osôb, hlavné jedlo a dezert. Obed je určený pre blogerov press tripu zameraných na cestovanie. 149,70 D3D, s.r.o.
Kukučinova 474/17
91101 Trenčín
: 36327531
9.9.2019 objednávka
191100110 Inzercia- reklamná kampaň v periodiku TREND 2019 924,00 News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B
932 15 Bratislava
: 47256281
21.8.2019 objednávka
191100109 Dodávka zabezpečenia kultúrneho programu pri príležitosti uskutočnenia kultúrneho podujatia "Noc hradných zrúcanín", ktoré sa udkutoční dňa 17.8.2019 250,00 Ladislav Sekerka - SERVIS-L.L.
Piaristická 266/24,
91101 Trenčín
: 34266127
21.8.2019 objednávka
191100108 Dodávka výroby predmetov s potlačou určených na propagáciu: reklamná vlajka s príslušenstvom (bowflag) 4 ks, reklamná plachta (banner) 1 ks, PVC tabuľa 4ks, roll-up 1 ks. 793,95 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
26.8.2019 objednávka
191100107 Dodávka 500 ks reklamných predmetov s potlačou - vrecko so sťahovacou šnúrkou (250 ks modré s bielou potlačou a 250 ks biele s čiernou potlačou). 972,00 Jozef Forgáč - olympia
Vŕbová 1427/3
082 21 Veľký Šariš
: 35275171
26.8.2019 objednávka
191100106 Nájom motorového vozidla BL047NV 8/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
23.8.2019 zmluva
191100105 Dodávka distribúcie tlačovín (brožúry a mapy) do informačných centier a iných zariadení cestovného ruchu v Trenčianskom kraji. Celkový počet distribuovaných materiálov 3850 ks brožúr a 1650 máp 840,00 Media Fresh, s.r.o.
Seberiniho 1
82103 Bratislava
: 44174128
23.8.2019 objednávka
191100104 Dodávka tlače cyklomáp Trenčianskeho kraja v počte 2 750 ks vrátane dopravy. Predmet zákazky bude doručený do sídla obstarávateľa. Hodnota objednávky je bez DPH. 1 607,50 SHOCart, spol. s.r.o.
Zádveřice 48
763 12 Vizovice
: 40942040
23.8.2019 objednávka
191100103 Dodávka stravovacích kreditov v počte 87 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 350,09 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
19.8.2019 objednávka
191100102 Fakturácia 30 minútového (2x15 min.) hudobného vystúpenia vokálneho súboru VOX vrátane hudobného doprovodu na vernisáži výstavy "História, ktorá spája" v stredu 24.7.2019 o 14:00 hod. na Trenčianskom hrade 400 SUSAN SLOVAKIA s.r.o.
Opatovská 45/23
91101 Trenčín
: 36327611
12.8.2019 objednávka
191100101 Prenájom priestorov a služby v termíne od 24.7.2019 do 8.8.2019 450,00 Trenčianske múzeum v Trenčíne 12.8.2019 zmluva
191100100 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2019 23,10 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.8.2019 zmluva
191100099 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2019 108,96 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.8.2019 zmluva
191100098 Inzercia v ročenke Cestovný lexikón SR 2019/20 v rozsahu 5/1 str.v Sj, Nj, Aj vrátane doručenia 20 ks ročenky na adresu sídla KOCR Trenčín región. 600 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
12.8.2019 objednávka
191100097 Dodanie 1 ks vstupenky na festival POHODA 2019. 98 POHODA FESTIVAL, s.r.o.,
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
: 45639043
1.8.2019 objednávka
191100096 Zabezpečenie cien pre súťažiacich "kurz jazdy v teréne", organizačné poradenstvo a propagáciu KOCR na podujatí PUMPCUP v Novákoch v znamení rýchlej jazdy 500 Juraj Benko
Fraňa Kráľa 866/32
96681 Žarnovica
: 41412354
30.7.2019 objednávka
191100095 Prezentacia na festivale Pohoda, ktorý sa bude konat v Trencine v dnoch 11.-13.7.2019, s priestorom na prezentaciu v rozmeroch 3 x 3m. 5000 POHODA FESTIVAL, s.r.o.,
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
: 45639043
31.7.2019 objednávka
191100094 Dodanie tričiek s krátkym rukávom, biele, unisex s farebnou potlačou na oboch stranách v troch grafikách vo veľkostiach s 10 ks, M 40 ks a L 40 ks. 495,00 Marcel Veľký
Trenčianska 78/14
018 51 Nová Dubnica
: 47905514
29.7.2019 objednávka
191100093 Nájom motorového vozidla BL047NV 7/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.7.2019 zmluva
191100092 Dodávka stravovacích kreditov v počte 75 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 301,80 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
24.7.2019 objednávka
191100091 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 13,12 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
23.7.2019 zmluva
191100090 Dvojmesačník Trenčín región č.4/2019, výroba, distribúcia, tlač 23730 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
22.7.2019 zmluva
191100089 Dodanie nadrozmerného puzzle z plastového materiálu v hrúbke 5 mm. Dĺžka i šírka celého puzzle by mala dosahovať približne 1,5m,vrátane dopravy. 66 REMPrint, s.r.o.
Pezinská 1
831 02 Bratislava
: 43984762
18.7.2019 objednávka
191100088 Objednávka potlače reklamných tričiek KOCR Trenčín región "Rodisko hrdinov" ( 10 pánskych Basic tričiek, 10 dámskych Mantis tričiek) podľa zaslanej grafickej predlohy 135 Marcel Veľký
Trenčianska 78/14
018 51 Nová Dubnica
: 47905514
18.7.2019 objednávka
191100087 Dodanie 320 kusov pánskych tričiek s potlačou(160x veľkosť M, 160x veľkosť L) 1500 Marcel Veľký
Trenčianska 78/14
018 51 Nová Dubnica
: 47905514
18.7.2019 objednávka
191100086 Dodanie propagačných papierových vejárov v počte kusov 200 podľa zaslanej grafickej predlohy. 435,43 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
16.7.2019 objednávka
191100085 Tlač brožúr 2 000 ks podľa predloženej špecifikácie a dodaných podkladov. Predmet zákazky bude doručený do sídla objednávateľa. 1615,32 Tlačiarne Pardon, s.r.o.
Jilemnického 23
91101 Trenčín
: 00685313
16.7.2019 objednávka
191100083 Inzercia - PR článok v magazíne RELAX 5/2019. 1440 Sport media, s.r.o.
Na Hrebienku 35
811 02 Bratislava
: 43878971
15.7.2019 objednávka
191100082 Dodanie BIG XXL lehátka 250x170x10cm, nosnosť 250 kg, váha 50 kg - fullprint vrátane technickej prípravy tlače 576 L´Fabrica s.r.o.
Bratislavská 31
010 01 Žilina
: 50595831
15.7.2019 objednávka
191100081 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2019 32,98 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.7.2019 zmluva
191100081 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2019 32,98 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.7.2019 zmluva
191100080 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2019 102,01 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.7.2019 zmluva
191100079 Večera dňa 29.6.2019 o 19:00 hod. pre dve osoby (zahraničných novinárov), ktorá zahŕňa hlavné jedlo, dezert, džbán s vodou a uvítací nápoj v hodnote 14,70 EUR na osobu. 30 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o
Gen. M.R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
: 36690805
10.7.2019 objednávka
191100078 Tanečné vystúpenie dievčat Aura Dance dňa 17.5.2019 o 13:00 hod. počas otvorenia stánku KOCR Trenčín región na vwľtrhu Region Tour Expo v Trenčíne 50 Tanečný klub AURA DANCE
M.Rázusa 26
91101 Trenčín
: 42022797
3.7.2019 objednávka
191100077 Prenájom priestorov na obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 570 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
3.7.2019 zmluva
191100076 Obed pre 6 osôb dňa 30.6.2019 so začiatkom o 13,00 hod. v hodnote á 12,60EUR na 1 osobu a 2x 1 liter citronády v celkovej čiastke 3,80EUR. 79,40 VJP SK s.r.o.
Ulica J. Siváka 143/4
971 01 Prievidza
: 47503807
3.7.2019 objednávka
191100075 Dodanie 500 ks reklamných predmetov s potlačou - vrecko so sťahovacou šnúrkou (250 ks modré s bielou potačou a 250 ks biele s čiernou polačou). 948 Jozef Forgáč - olympia
Vŕbová 1427/3
082 21 Veľký Šariš
: 35275171
27.6.2019 objednávka
191100074 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 9720 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
26.6.2019 zmluva
191100073 Inzercia v časopise Čarovné Slovensko 7/2019 v rozsahu 1/2 strany. 600 MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34
83605 Bratislava
: 31333524
26.6.2019 objednávka
191100072 Nájom motorového vozidla BL047NV 6/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
26.6.2019 zmluva
191100071 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 17,51 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
26.6.2019 zmluva
191100070 Dodávka stravovacích kreditov v počte 75 v nominálnej hodnote á 4,- EURO vrátane poplatku 301,80 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
20.6.2019 objednávka
191100069 Preprava mikrobusom na dni 17.a 18. júna 2019 pre potreby zúčastnenia sa tlačového brífingu zameraného na podporu turizmu v Trenčianskom kraji, ktorý sa bude konať v Prahe 290 EMCAR, s.r.o.
Hodžova 1520/60
91101 Trenčín
: 36346446
20.6.2019 objednávka
191100068 Hudobné vystúpenie 18. júna 2019, ktoré bude súčasťou tlačového brífingu zameraného na podporu turizmu v Trenčianskom kraji, ktorý sa bude konať v Prahe 100 Matej Beňo
Bolešov 27
018 53 Bolešov
19.6.2019 objednávka
191100067 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2019 39,26 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.6.2019 zmluva
191100066 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2019 125,35 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.6.2019 zmluva
191100065 Dodanie ubytovania s raňajkami na jednu noc pre 3 osoby dňa 30.6.2019 v hodnote 59,00 EUR na 1 osobu vrátane miestného poplatku 180 Roots Hospitality s.r.o.
17. novembra 32
914 51 Trenčianske Teplice
: 48051772
17.6.2019 objednávka
191100064 Inzercia v letnej prílohe denníka PRAVDA "Kam na dovolenku" v rozsahu 1/2 strany 636 PEREX, a.s.
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 3
: 00685313
17.6.2019 objednávka
191100063 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 4002 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
13.6.2019 zmluva
191100062 Dodanie technického zabezpečenia akcie konanej dňa 1.6.2019 v obc Dohňany- pódium 4x3m + konštrukcia, stativy vrátane dopravy. 400 Bc. Anton Šepták - TONAS
Potočná 89/13
911 01 Trenčín
: 22822011
13.6.2019 objednávka
191100061 Dodanie 600 ks Adler Tričko pánske Basic, 160g s potlačou vrátane poštovného a balného 3178,74 Anatex, s.r.o.
Hviezdoslavova 30
97401 Banská Bystrica
: 36650641
29.5.2019 objednávka
191100060 Dodanie 60 ks Adler osušiek 70x140cm s výšivkou vrátane balného 903,59 Anatex, s.r.o.
Hviezdoslavova 30
97401 Banská Bystrica
: 36650641
29.5.2019 objednávka
191100059 Obed (polievka, hlavné jedlo, dezert) pre 5 osôb v reštaurácii Impresia v Kúpeloch Nimnica pri príležitosti natáčania TV spotu pre poľské TV v cene 10,90 EUR/osoba a nápoje v hodnote 10,- EUR. 64,5 Kúpele Nimnica, a.s.
: 31638708
12.6.2019 objednávka
191100058 Nájom motorového vozidla BL047NV 5/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
7.6.2019 zmluva
191100057 Obed pre 4 osoby dňa 2.6.2019 o 13:00 hod. (polievka, hlavné jedlo, dezert) v sume na 1 osobu á 14,90 EUR 59,6 CALYPSO AGENCY SR, s.r.o.
Matúšová 60/6
91101 Trenčín
: 51339811
7.6.2019 objednávka
191100056 Večera pre 5 osôb dňa 30.6.2019 so začiatkom o 19:00 hod. v hodnote á 13,20EUR na 1 osobu. 66 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.
Nádražná 1092/12
91451 Trenčianske Teplice
: 36334227
7.6.2019 objednávka
191100055 Ubytovanie, raňajky a večera pre 3 osoby na deň 30.5.2019 v cene á 93,90 na 1 osobu. 281,7 CITY HOTEL OPERATING COMPANY s.r.o.
Hurbanovo námestie 1581/2
972 01 Bojnice
: 51683148
7.6.2019 objednávka
191100054 Realizácia a produkcia filmového diela " Turystycna Jazda" turisticko-sprievodcovského cyklu o Trenčín región na televízne vysielanie v poľskom kanali TVP 2000 MediaNet - TV Production, Wojciech Lubinski, Grzegorz Skrzypak, spoločnosť občianskeho práva
ul. Przybyszewskiego 17B
30-128 Krakov
: 120833000
4.6.2019 zmluva
191100053 Ubytovanie s raňajkami na jednu noc pre 3 osoby dňa 1.6.2019 v hodnote á 56,00 EUR na 1 osobu vrátane miestnej dane. 168 Panorama Club - EVENTY s.r.o.
Palackého 29
Trenčín
: 44463031
4.6.2019 objednávka
191100052 Vyhotovenie 10 ks komiksov "Milan Rastislav Štefánik, kreslený príbeh rodáka z Košarísk" v cene 10,- EUR/ks. 100 Blue Angel s.r.o.
Riazanská 59
831 03 Bratislava
: 46934375
28.5.2019 objednávka
191100051 Občerstvenia pre 30 osôb vrátane zapožičania inventára na výstavu cestovného ruchu regiónov – Region Tour Expo 2019 dňa 17.5.2019 o 10.00 h 176,40 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
28.5.2019 objednávka
191100050 Fakturácia nákladov na výstave Region Tour Expo, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17.-18.5.2019 2498,04 EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14
911 40 Trenčín
22.5.2019 prihláška
191100049 Obed zahrňujúci polievku, hlavné jedlo a dezert ( 5 osôb á 14,90 €) dňa 16.5.2019 v čase od 11:30 do 12:30 hod. pri príležitosti návštevy rakúskych novinárov. 74,50 CALYPSO AGENCY SR, s.r.o.
Matúšová 60/6
91101 Trenčín
: 51339811
22.5.2019 objednávka
191100048 Tanečné vystúpenie dievčat Aura Dance dňa 17.5.2019 o 13:00 hod. počas otvorenia stánku KOCR Trenčín región na vwľtrhu Region Tour Expo v Trenčíne 50 Tanečný klub AURA DANCE
M.Rázusa 26
91101 Trenčín
: 42022797
22.5.2019 objednávka
191100048 Tanečné vystúpenie dievčat Aura Dance dňa 17.5.2019 o 13:00 hod. počas otvorenia stánku KOCR Trenčín región na vwľtrhu Region Tour Expo v Trenčíne 50 Tanečný klub AURA DANCE
M.Rázusa 26
91101 Trenčín
: 42022797
22.5.2019 objednávka
191100047 Výroba propagačných predmetov "bam bam tyč" s potlačou zadanej grafiky v počte kusov 100. 72 Jozef Forgáč - olympia
Vŕbová 1427/3
082 21 Veľký Šariš
: 35275171
10.5.2019 objednávka
191100046 Prehliadka mesta Trenčín pre rakúskych novinárov v slovenskom jazyku dňa 16.5.2019 v čase od 12:30 do 14:00 hod. 38 Bc. Beáta Mitánková
Novomeského 3
91108 Trenčín
: 41443373
10.5.2019 objednávka
191100045 Dvojmesačník Trenčín región č.3/2019, výroba, distribúcia, tlač 23730 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
15.5.2019 zmluva
191100044 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 9720 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
15.5.2019 zmluva
191100043 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 4002 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
15.5.2019 zmluva
191100042 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2019 166,07 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.5.2019 zmluva
191100041 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2019 129,95 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.5.2019 zmluva
191100040 Vyvorenie cykloturistických máp Trenčianskeho kraja v počte 2 000 ks. Tvorba zahŕňa grafický návrh, fotografie, texty, mapove podklady, tlač, dopravu a licenciu na dotlač. Mapy budú doručené na adresu objednávateľa. 4508 SHOCart, spol. s.r.o.
Zádveřice 48
763 12 Vizovice
: 40942040
9.5.2019 objednávka
191100039 Dodávka stravovacích kreditov v počte 79 v nominálnej hodnote 4,- EURO 317,9 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
9.5.2019 objednávka
191100038 Dodávka odznakov v tvare kruhu - priemer 45 mm vrátane vlastnej grafiky. Tovar bude doručený na adresu objednávateľa. 30 REPRE s.r.o.
Vlčie hrdlo 61
821 07 Bratislava
: 35810122
9.5.2019 objednávka
191100037 Dodávka fotografií vybraných kultúrnych objektov (20 ks) na území Trenčianskeho kraja. Miesto dodania: sídlo objednávateľa. 600 StaKart s.r.o.
Sibírska 694/8
91101 Trenčín
: 51469227
2.5.2019 objednávka
191100036 Nájom motorového vozidla BL047NV 4/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
24.4.2019 zmluva
191100035 Prehliadka Čachtického podzemia s degustáciou pre 11 osôb dňa 27.3.2019 v čase od 10:30 do 12:00 hod. 70 Ing. Miroslav Bitarovský Amos Production
Alexandra Dubčeka 1244/8
95704 Bánovce nad Bebravou
: 33413827
16.4.2019 objednávka
191100034 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 7,96 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
15.4.2019 zmluva
191100033 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2019 117,31 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.4.2019 zmluva
191100032 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2019 65,18 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.4.2019 zmluva
191100031 Celodenná preprava 8 miestnym mikrobusom v dňoch od 24.3.2019 a 27.3.2019 (vrátane) pri príležitosti čínskych touroperátorov. 424 DPP Briatka, s.r.o.,
Šoltésovej 971/36
4712771 Nováky
: 47127716
9.4.2019 objednávka
191100030 Celodenná preprava 8 miestnym mikrobusom v dňoch od 25.3.2019 a 26.3.2019 (vrátane) pri príležitosti čínskych touroperátorov. 156 DPP Briatka, s.r.o.,
Šoltésovej 971/36
4712771 Nováky
: 47127716
9.4.2019 objednávka
191100029 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu. 2004 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.4.2019 zmluva
191100028 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, Mediálna kampaň. 7560 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
9.4.2019 zmluva
191100027 Obed zahrňujúci polievku, hlavné jedlo a dezert pre 11 osôb á 15,60 eur dňa 27.3.2019 v čase od 12:30 do 14:00 hod. 207,60 PARTY AND EVENT, s.r.o.
Holubyho 2112/6
91501 Nové Mesto nad Váhom
: 51718189
9.4.2019 objednávka
191100026 Stravovacie karty pre štyroch zamestnancov kredity v počte 8 v nominálnej hodnote 4,- EUR 32,19 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
9.4.2019 objednávka
191100025 Rezervácia stola pre 11 osôb, degustácie piva, ochutnávky s výkladom a švédskymi stolmi dňa 26.3.2019 v čase od 18:45 do 20:00 hod. 251,50 Alterna Tiff, s.r.o.
Mierové Nám. 20/20
91101 Trenčín
: 45925127
4.4.2019 objednávka
191100024 Ubytovanie v Penzióne Pod hradom 2x 2-lôžkove izby z 26.3.2019 na 27.3.2019 (1 noc) vrátane miestného poplatku a raňajok. 132 CALYPSO AGENCY SR, s.r.o.
Matúšová 60/6
91101 Trenčín
: 51339811
1.4.2019 objednávka
191100023 Dodanie obedu zahrňujúceho polievku, hlavné jedlo a dezert pre 14 osôb á 13,20 eur a 3l citrónovej vody v hodnote 6,60 dňa 26.3.2019 v čase od 13:30 do 14:30 hod. 212,60 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.
Nádražná 1092/12
91451 Trenčianske Teplice
: 36334227
1.4.2019 objednávka
191100022 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 4002 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
1.4.2019 zmluva
191100021 Nájom motorového vozidla BL047NV 3/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
25.3.2019 zmluva
191100020 Vytvorenie návštevných okruhov vo forme špecifických produktov a itinerárov na podporu návštevnosti pre definované cieľové skupiny 7800 Bánovská regionálna rozvojová agentúra
Školská 31/22
95701 Bánovce nad Bebravou
: 45746940
25.3.2019 objednávka
191100019 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2019 138,01 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.3.2019 zmluva
191100018 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2019 25,38 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.3.2019 zmluva
191100017 Dvojmesačník Trenčín región č.2/2019, výroba, distribúcia, tlač 23730 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
7.3.2019 zmluva
191100016 Nájom motorového vozidla BL047NV 2/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
7.3.2019 zmluva
191100015 Spoluvystavovateľský poplatok za výstavu cestovného ruchu Hiliday World Praha 2019 v termíne 21.-24.2.2019 736 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
: 30416094
7.3.2019 poplatok
191100014 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 94,2 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.2.2019 zmluva
191100013 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 20262 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
14.2.2019 zmluva
191100012 Právne služby - úprava zmluvných vzťahov, všeobecných obchodných podmienok pri predaji e-vstupeniek, úprava VOP pri predaji e-vstupeniek 480 A/K/J/K/ s.r.o.
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 50112252
14.2.2019 zmluva
191100011 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2019 35,5 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.2.2019 zmluva
191100010 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2019 119,54 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.2.2019 zmluva
191100009 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, mediálna kampaň 21713,33 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
8.2.2019 zmluva
191100008 Dodanie služieb v oblasti výstavníctva na akciu ITF Slovakiatour 2019 v termíne od 24.1.2019 do 27.1.2019 8598 INCHEBA a.s.
Viedenská cesta 3-7
Bratislava
: 00211087
5.2.2019 objednávka
191100007 Dodanie občerstvenia pre 50 ľudí vrátane inventáru, dopravy a cateringu na veľtrh ITF Slovakiatour 2019 na deň 24.1.2019 podľa priloženej špecifikácie. 377,84 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
5.2.2019 objednávka
191100006 Prenájom stoličiek Flux 4 ks a stolík 1 ks na veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2019 v Bratislave vrátane dopravy zariadenia. 168 L´Fabrica s.r.o.
Bratislavská 31
010 01 Žilina
: 50595831
1.2.2019 objednávka
191100005 Realizácia výstavného stánku na výstave ITF Slovakiatour v Bratislave 9181,2 SATA service, spol. s.r.o.
Černyševského 26
951 01 Bratislava
: 35682671
30.1.2019 objednávka
191100004 Akrobatické vystúpenie v trvaní 5-10 min. počas slávnostného otvorenia expozície KOCR Trenčín región dňa 24.1.2019 od 11:00 hod. na veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave. 500 Lets MOVE, s.r.o.
Hrádzová 111/6
91105 Trenčín
: 51230038
30.1.2019 objednávka
191100003 Nájom motorového vozidla BL047NV 1/2019 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
28.1.2019 zmluva
191100002 Dvojmesačník Trenčín región č.1/2019, výroba, distribúcia, tlač 23730 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
11.1.2019 zmluva
191100001 Prenájom priestorov na obdobie od 1.1.2019 do 30.06.2019 570 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
10.1.2019 zmluva
181100129 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 16,57 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
31.12.2018 zmluva
181100128 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2018 19,79 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2018 zmluva
181100127 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2018 98,91 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2018 zmluva
181100126 Nákup 250 ks stravných lístkov v hodnote á 3,80 Eur na základe zmluvy o poskytnutí služieb pre rok 2018 954,91 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
31.12.2018 objednávka
181100125 Nákup 1 admin licencie na GDPR software GO. 99 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
27.12.2018 objednávka
181100124 Nákup dohľadu zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov podľa §44 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov v období od 1.6.2018 do 31.12.2018 434 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
: 44783990
27.12.2018 objednávka
181100123 Dodanie obedu a cateringu (doprava, inventár, príprava) pre 50 osôb na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 14.12.2018 o 10:00 hod. v kongresových priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 628 Best Gastro s.r.o.
Bratislavská 439/18
01841 Dubnica nad Váhom
: 46663533
27.12.2018 objednávka
181100122 Nákup propagačných materiálov s potlačou 5698,99 DMC, s.r.o.
Riečna 2541/3
94201 Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
: 36777455
27.12.2018 zmluva
181100121 Tlač propagačných brožúr v počte 4 000 ks( Myjava, Trenčín a okolie, Horná Nitra, Horné Považie - po 1 000 ks), cena tlače za ks/0,54 Eur bez DPH 2592 Media Fresh s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
: 44174128
27.12.2018 objednávka
181100120 Nájom motorového vozidla BL047NV 12/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
20.12.2018 zmluva
181100119 Dodanie grafického návrhu - autorskej kresby - obsahujúci 3 monumenty TN kraja aj s licenciou na použitie na propagačných materiáloch KOCR Trenčín región. 200 Mgr. Janka Danková
Za záhradou č. 825
91321 Trenčianska Turná
: 35040830
20.12.2018 objednávka
181100118 Inzercia - PR článok v rozsahu 1/1 CMYK v decembrovom vydaní magazínu Čarovné Slovensko 720 MAFRA Slovakia a.s.
Nobelova 34
83605 Bratislava
: 31333524
20.12.2018 objednávka
181100117 Nákup kompletnej sady ozvučovacej techniky pozostávajúcej z PA systému, stojanov na reproduktory, bezdrôtových mikrofónov so stojanmi a ďalším príslušenstvom 738,90 MusicData s.r.o., organizačná zložka Slovensko
Pod Sokolice 6575,
91101 Trenčín
: 47694858
19.12.2018 objednávka
181100116 Nákup outdoorového prezentačného stanu s príslušenstvom (3x3m) + potlač 300 Hana Szabová STANKY HAGO
Veľký Lapáš 846
951 04 Veľký Lapáš
: 50195000
19.12.2018 objednávka
181100115 Fakturácia služieb na základe zmluvy o dielo z 12.12.2016 - vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika za 2-4. štvrťrok 2018 90 Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 88 Soblahov
: 43657125
19.12.2018 zmluva
181100114 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 42,48 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
19.12.2018 zmluva
181100113 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2018 21,08 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.12.2018 zmluva
181100112 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2018 118,68 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.12.2018 zmluva
181100111 Nákup Projektoru s príslušenstvom, premietacieho plátna a notebooku s príslušenstvom 1363,2 Pavel Scholtz
THK 2
97404 Banská Bystrica
: 43206735
11.12.2018 zmluva
181100110 Výroba magnetiek v počte 9 ks. 68,80 CTRL+C s.r.o.
Lipova 52/6
95804 Partizánske
: 46728571
11.12.2018 objednávka
181100109 Dodávka spracovania územnej koncepcie - analýzy súčasného stavu kultúrneho dedičstva v Trenčianskom kraji (50 objektov + fotografie). 9250 Bánovská regionálna rozvojová agentúra
Školská 31/22
95701 Bánovce nad Bebravou
: 45746940
10.12.2018 objednávka
181100108 Dodávka stojanu na prospekty "Zick-Zack Portable" 1 ks 129,44 A-Z Reklama CZ, s.r.o.
Melantrichova 117
46007 Liberec
: 28740653
6.12.2018 objednávka
181100107 Dvojmesačník Trenčín región č.6/2018, výroba, distribúcia, tlač 23730 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
30.11.2018 zmluva
181100106 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu , Mediálna kampaň 26706,96 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
30.11.2018 zmluva
181100105 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 7131 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
30.11.2018 zmluva
181100104 Dodávka turistického bedekra v SJ a AJ v počte 1500 ks a licencie na dotlač 5 000 ks. 15000 The Rock, s.r.o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 31386237
30.11.2018 objednávka
181100103 Nájom motorového vozidla BL047NV 10/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
30.11.2018 zmluva
181100102 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 17,28 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
14.11.2018 zmluva
181100101 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2018 28,71 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.11.2018 zmluva
181100100 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2018 138,19 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.11.2018 zmluva
181100099 Dodanie obedu zahrňujúceho polievku, hlavné jedlo a dezert ( 14,90 Eur x 12 osôb) dňa 7.10.2018 v čase od 12:30 do 14:00 hod. a prenájmu priestorov 214,15 Crazy business, s.r.o.
Holubyho 2112/6
915 01 Nové Mesto n.V.
5.11.2018 objednávka
181100098 Nájom motorového vozidla BL047NV 9/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
24.10.2018 zmluva
181100097 Tlmočenie pri príležitosti press trip-u rakúskych novinárov v termíne od 5.10.2018 do 7.10.2018. 370 Ing. Peter Kresse
Valová 4258/30
92101 Piešťany
: 33177333
17.10.2018 objednávka
181100096 Doprava mikrobusom pri príležitosti návštevy rakúskych novinárov v dňoch 5.10.2015 - 7.10.2018 ( 350 km = 252,- Eur, 5 hod. stojného 36,- Eur). 288 CHORVÁT, spol. s.r.o.
9. mája 469
91321 Trenčianska Turná
: 36321371
17.10.2018 objednávka
181100095 Objednávka večere zahrňujúca predjedlo a hlavné jedlo( 10,- Eur x 12 osôb) spolu s wellness - saunovým svetom( 7 osôb na 2 hodiny= 91,- Eur) dňa 6.10.2018 od 19:00 do 22:00 hod. 184,10 Kúpele Zelená Žaba s.r.o
17. novembra 17
914 51 Trenčianske Teplice
: 44998597
17.10.2018 objednávka
181100094 Prezentácia zariadenia Gazdovský dvor v Turej Lúke, ukážky prípravy tradičných špecialít s ochutnávkou ( formou švédskych stolov) a degustácie vrátane výkladu dňa 5.10.2018 v čase od 12:00 do 14:00 hod. pre novinárov 331,20 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.
M.R. Štefánika 560/4
Myjava
: 37923277
16.10.2018 objednávka
181100093 Obed zahrňujúci polievku, hlavné jedlo a dezert ( 12,50 Eur x 12 osôb) dňa 6.10.2018 v čase od 12:00 do 13:00 hod. 178,30 1113 Bojnice s.r.o.,
Hurbanovo námestie 1581/2
972 01 Bojnice
: 50618563
15.10.2018 objednávka
181100092 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 7131 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
15.10.2018 zmluva
181100091 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu , Mediálna kampaň. 16753,68 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
15.10.2018 zmluva
181100090 Rezervácia stola pre 11 osôb, degustácie piva pre rakúskych novinárov s výkladom a švédskymi stolmi dňa 5.10.2018 v čase od 18:00 do 20:30 hod. 278,7 Alterna Tiff, s.r.o.
Mierové Nám. 20/20
91101 Trenčín
: 45925127
15.10.2018 objednávka
181100089 Ubytovanie s raňajkami na 1 noc ( vrátane dane za ubytovanie) 7x jednolôžková izba v termíne zo 6.10.2018 na 7.10.2018. 465 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o.
Šrobárova 27/203
91451 Trenčianske Teplice
: 36334227
15.10.2018 objednávka
181100088 Ubytovanie s raňajkami na 1 noc ( vrátane dane za ubytovanie) 7x jednolôžková izba v termíne z 5.10.2018 na 6.10.2018. 571 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o
Gen. M.R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
: 36690805
12.10.2018 objednávka
181100087 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2018 87,72 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.10.2018 zmluva
181100086 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2018 14,72 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.10.2018 zmluva
181100085 POHODA 2019 129,60 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
12.10.2018 predfaktúra
181100084 Právne služby - úprava zmluvných vzťahov, všeobecných obchodných podmienok pri predaji e-vstupeniek, zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek. 960 A/K/J/K/ s.r.o.
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 50112252
28.9.2018 objednávka
181100083 Nákup 250 ks stravných lístkov v hodnote á 3,80 Eur na základe zmluvy o poskytnutí služieb pre rok 2018 954,91 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
2.10.2018 objednávka
181100082 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu. 7131 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
24.9.2018 zmluva
181100081 Dvojmesačník Trenčín región č.5/2018, výroba, distribúcia, tlač 23730 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
: 46165151
24.9.2018 zmluva
181100080 Nájom motorového vozidla BL047NV 8/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
24.9.2018 zmluva
181100079 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 1,02 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
24.9.2018 zmluva
181100078 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2018 20,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
24.9.2018 zmluva
181100077 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2018 106,64 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
24.9.2018 zmluva
181100076 Prezentácia turistických atraktivít Trenčianskehi kraja v publikácii "Cestovný lexikón SR" edícia 2018/19 v rozsahu 5/1 str. v Sj,Nj,Aj a dodanie 10 ks publikácii. 600 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
7.9.2018 objednávka
181100075 Nájom motorového vozidla BL047NV 7/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
22.8.2018 zmluva
181100074 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2018 18,4 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.8.2018 zmluva
181100073 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2018 85,37 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.8.2018 zmluva
181100072 Zlúčenie licencií ESET Smart Security Premium pre 1 PC a ESET Internet Security pre 3 PC na licenciu ESET Internet Security pre 4 PC na 2 roky 73,69 ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
: 31333532
10.8.2018 objednávka
181100071 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 7131 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
8.8.2018 zmluva
181100070 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu. mediálna kampaň 28807,38 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
8.8.2018 zmluva
181100069 Nájom motorového vozidla BL047NV 6/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
23.7.2018 zmluva
181100068 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 7131 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
27.7.2018 zmluva
181100067 Nájom motorového vozidla BL047NV 7/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
23.7.2018 zmluva
181100066 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 24,63 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
19.7.2018 zmluva
181100065 Prezentácia na festivale POHODA v dňoch 5.-8.7.2018 na letisku v Trenčíne vrátane možnosti 6000 POHODA FESTIVAL, s.r.o.,
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
: 45639043
19.7.2018 objednávka
181100064 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2018 15,22 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.7.2018 zmluva
181100063 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2018 61,58 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.7.2018 zmluva
181100062 Objednávka prezentácie v časopise My Wings CZE/ENG 7-9/2018 800 C.O.T. Europe s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha
: 25699083
13.7.2018 objednávka
181100061 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, Mediálna kampaň 23730 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
13.7.2018 zmluva
181100060 Dodávka potlače banneru o rozmere 3m x 3m, jednostranná farebná potlač, spevnené okraje bez očkovania banneru a tlač hracích kartičiek v počte 36 kusov o rozmere 70mm x 99mm, obojstranná farebná potlač, gramáž papiera 350g. 156,41 ASAPRINT TRADE s.r.o.
Električná 346/37
91101 Trenčín
: 47489316
11.7.2018 objednávka
181100059 Inzercia Kam za letom po slovensky - 1/2 farba 636 PEREX, a.s.
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 3
: 00685313
9.7.2018 objednávka
181100058 Realizácia súťaže "Krížom krajom za 100 dní" prostredníctvom mobilnej aplikácie Objavujme s umiestnením loga a bannera krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región 372 Pathfinger, s.r.o.
Tehelná 63
080 01 Prešov
: 45647968
9.7.2018 objednávka
181100057 Inzercia v turistickej ročenke "Potulky po Slovensku" v rozsahu 1/2 strany, šírka 200x125mm 840 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
9.7.2018 objednávka
181100056 Prenájom priestorov na obdobie od 1.7.2018 do 31.12.2018 570 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
8.7.2018 zmluva
181100055 Prezentácia v časopise LEO Express leto 2018 600 C.O.T. Europe s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha
: 25699083
21.6.2018 objednávka
181100054 Nájom motorového vozidla BL047NV 5/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
20.6.2018 zmluva
181100053 Nákup 250 ks stravných lístkov v hodnote 3,80 Eur na základe zmluvy o poskytnutí služieb pre rok 2018 954,91 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
18.6.2018 objednávka
181100052 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 7131 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
18.6.2018 zmluva
181100051 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 16,23 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
18.6.2018 zmluva
181100050 Dodanie autorských ilustrácii k propagačnému materiálu Krížom krajom za 100 dní 150 Mgr. Janka Danková
Za záhradou č. 825
91321 Trenčianska Turná
: 35040830
18.6.2018 objednávka
181100049 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2018 91,38 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.5.2018 zmluva
181100048 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2018 22,04 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.5.2018 zmluva
181100047 Inzercia - PR článok v magazíne RELAX 4/2018 1440 Sport media, s.r.o.
Na Hrebienku 35
811 02 Bratislava
: 43878971
11.6.2018 objednávka
181100046 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu, Mediálna kampaň 23867,46 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
11.5.2018 zmluva
181100045 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 7131 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
11.5.2018 zmluva
181100044 Nákup reklamného tovaru 4065,96 Gift Gellery s. r. o.
Galvaniho 16
82104 Bratislava
: 31347177
5.6.2018 objednávka
181100043 Nákup 500 ks Cestovateľského zápisníka Krížom krajom za 100 dní 288 Polygroup s.r.o.
Trenčianska 80
Nemšová
: 44631472
29.5.2018 objednávka
181100042 Občerstvenie, catering a ochutnávky regionálnych múčnikov na výstave Region Tour Expo 2018 v Trenčíne dňa 11.5.2018 335,78 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
29.5.2018 objednávka
181100041 Fakturácia služieb na základe zmluvy o dielo z 12.12.2016 - vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika za 1. štvrťrok 2018 30,00 Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 88 Soblahov
: 43657125
22.5.2018 zmluva
181100040 Fakturácia nákladov na výstave Region Tour Expo, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.-12.5.2018 3395,76 EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14
911 40 Trenčín
17.5.2018 prihláška
181100039 Školenie - CorelPhotoPaint základy 99,00 InSYS spo. S.r.o.
Opatovská 23
911 01 Trenčín
: 30999693
17.5.2018 prihláška
181100038 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 64,10 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
16.5.2018 zmluva
181100037 Ochutnávka 100 porcií regionálnych ovocných a zeleninových nápojov vrátane dopravy, zapožičanie inventára a obsluhy 100,00 SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Jilemnického 24
Trenčín
: 00351806
16.5.2018 objednávka
181100036 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2018 24,22 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.5.2018 zmluva
181100035 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2018 72,94 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.5.2018 zmluva
181100034 Prezentácia v časopise COT 5/2018 400,00 C.O.T. Europe s.r.o.
Táboritská 23/1000
130 00 Praha
: 25699083
14.5.2018 objednávka
181100033 Dvojmesačník Trenčín región č.3/2018, výroba, distribúcia, tlač 23730,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
11.5.2018 zmluva
181100032 Tlač propagačných brožúr o Trenčianskom kraji v počte kusov 6 000 3780,00 Media Fresh s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
: 44174128
11.5.2018 objednávka
181100031 Cyklotrialové vystúpenie Martina Behra vrátane zabezpečenia prekážok a dopravy 276,00 MAGIC PRODUKTION s.r.o.
Starhradská 10
851 05 Bratislava
: 47455993
11.5.2018 objednávka
181100030 Nájom motorového vozidla BL047NV 4/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
4.5.2018 zmluva
181100029 Školenie - CorelDraw základy 99,00 InSYS spo. S.r.o.
Opatovská 23
911 01 Trenčín
: 30999693
2.5.2018 prihláška
181100028 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie cestovného ruchu , Mediálna kampaň 32151,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
25.4.2018 zmluva
181100027 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 7131,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
25.4.2018 zmluva
181100026 Poplatok do súťaže Podnikové médium roka 2017 100,00 Klub podnikových médií
Galbavého 2
841 01 Bratislava
: 30800498
20.4.2018 prihláška
181100025 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2018 20,15 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
16.4.2018 zmluva
181100024 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2018 56,03 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
16.4.2018 zmluva
181100023 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 24,49 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
11.4.2018 zmluva
181100022 Nákup PC HP 280 G2 SFF i3-7100 a príslušenstvo 764,40 mediatip.sk, s.r.o.
Bratislavská 432/7
018 41 Dubnica n.V.
: 36013978
3.4.2018 objednávka
181100021 Nájom motorového vozidla BL047NV 3/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
9.4.2018 zmluva
181100020 Fakturácia vstupného na Juhočeskú konfereciu cestovného ruchu Travelcon v dňoch 12.-13.4.2018 na Výstavisku České Budejovice 117,96 Jihočeská centrála cestovního ruchu p.o. Jihočeského kraje
U zimního stadionu 195/2
370 76 České Budejovice
: 72053127
19.3.2018 objednávka
181100019 Dodanie 3 ks mobilných telefónov 827,00 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
19.3.2018 objednávka
181100018 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2018 17,35 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.3.2018 zmluva
181100017 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2018 53,38 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.3.2018 zmluva
181100016 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 27,96 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
14.3.2018 zmluva
181100015 Dvojmesačník Trenčín región č.2/2018, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
9.3.2018 zmluva
181100014 Aktualizácia webu, administrácia, grafické práce, tvorba a správa obsahu 14 262,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
9.3.2018 zmluva
181100013 Spoluvystavovateľský poplatok za výstavu cestovného ruchu Holiday World Praha v dňoch 15.-18.2.2018 738,60 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
: 30416094
7.3.2018
181100012 Nájom motorového vozidla BL047NV 2/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
5.3.2018 zmluva
181100011 Dodanie 50 ks stravných lístkov v hodnote á 3,80 Eur na základe zmluvy o poskytnutí služieb pre rok 2018 954,91 Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
1.3.2018 objednávka
181100010 Dodanie prenájmu 4 ks stoličiek a 1ks stolík vrátane dopravy 174,00 L´Fabrica s.r.o.
Bratislavská 31
010 01 Žilina
: 50595831
16.2.2018 objednávka
181100009 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2018 59,04 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.2.2018 zmluva
181100008 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2018 22,08 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.2.2018 zmluva
181100007 Dodanie občerstvenia pre cca 50 osôb na akciu ITF SLOVAKIATOUR 2017, konanej dňa 25.1.2018 o 9:00 hod. podla priloženej špecifikácie, vrátane inventáru, dopravy a cateringu. 346,52 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
8.2.2018 objednávka
181100006 Složby v oblasti výstavníctva - ITF SLOVAKIATOUR 2018 konaná v termíne od 25.1.2018-28.1.2018 8 598,00 INCHEBA a.s.
Viedenská cesta 3-7
Bratislava
: 00211087
8.2.2018 prihláška
181100005 Dvojmesačník Trenčín región č.I-II/2018, výroba, distribúcia, tlač 23 730,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
6.2.2018 zmluva
181100004 Dodanie realizácie výstavnej expozície spolu s vypracovaním graf. návrhu a posk. všetkých špecif. služ., súvisiacich s jeho prevádzkou, na výstave cest. ruchu ITF Slovakiatour 2018 25.-28.1.2018 - dodanie 24.1.2018 do 18:00 h. 7 581,60 SATA service, spol. s.r.o.
Černyševského 26
951 01 Bratislava
: 35682671
6.2.2018 objednávka
181100003 Dodanie sólo akrobatického vystúpenia v trvaní 5. min. dňa 25.1.2018 v Inchebe v stánku KOCR Trenčín región 300,00 Show support s.r.o
Palkovičova 245/15
821 08 Bratislava
: 50474065
6.2.2018 objednávka
181100002 Nájom motorového vozidla BL047NV 1/2018 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.1.2018 zmluva
181100001 Prenájom priestorov na obdobie od 1.12018 do 30.06.2018 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
8.1.2018 zmluva
171100097 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 90,22 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
11.1.2018 zmluva
171100096 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2017 19,82 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.1.2018 zmluva
171100095 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2017 54,44 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.1.2018 zmluva
171100094 Nájom motorového vozidla BL047NV 11/2017 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
21.12.2017 zmluva
171100093 Dodávka dohodnutého predmetu diela na základe Zmluvy o umeleckej spolupráci a vyhotovení audiovizuálneho diela č. 10/2017 zo dňa 16.6.2017 4000,00 Martina Horňáková
Soblahovská 1112/43
911 01 Trenčín
: 50213423
21.12.2017 zmluva
171100092 Dotlač 60 ks brožúr 672,96 Media Fresh s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
: 44174128
20.12.2017 zmluva
171100091 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 34,96 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
20.12.2017 zmluva
171100090 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2017 25,36 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.12.2017 zmluva
171100089 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2017 60,49 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
11.12.2017 zmluva
171100088 Kompatibilný toner 21,40 Gigaprint. Sk s.r.o.
Kuzmániho 30
Trenčín
: 50370294
13.11.2017
171100087 Dodanie 6 ks NARUMX1001UMAX chytrý náramok U Band a doprava 122,84 PARTNER Retail s.r.o.
Klincová 37
83101 Bratislava
: 48127124
9.11.2017
171100086 Nájom motorového vozidla BL047NV 10/2017 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
4.12.2017 zmluva
171100085 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2017 72,25 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
22.11.2017 zmluva
171100084 Dodávka 250 ks stravných lístkov v hodnote á 3,80 Eur na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. Z201719585_Z zo dňa 2.5.2017 938,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
22.11.2017 objednávka
171100083 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2017 16,72 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.11.2017 zmluva
171100082 Dvojmesačník Trenčín región č.VII/2017, výroba, distribúcia, tlač 15244,80 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
15.11.2017 zmluva
171100081 Sokoliarske vystúpenie s dravcami v trvaní min. 15 min. v Bojniciach v areáli sokoliarov Aquila dňa 5.10.2017 v čase od 12:00 hod. 400,00 Hieraaetus z Bojníc o.z.
Zámok a okolie 946/1
972 01 Bojnice
: 34059661
9.11.2017 objednávka
171100080 Zabezpečenia info cesty pre zahraničných novinárov v dňoch 3.-5.10.2017 v Trenčianskom kraji vrátane výberu médií, spracovania podkladov a monitoringu tlače 1500,00 B.H. PUBLIC RELATIONS & PROMOTION
Zochova 16/VIII, P.O.BOX 35
814 99 Bratislava
: 44898541
9.11.2017 objednávka
171100079 Obed pre 18 osôb v reštaurácii Hotela pod zámkom dňa 5.10.2017 od 13:00 hod. v cene 10,- Eur/ osoba ( polievka, hlavné jedlo, káva) a nealko nápoje. 195,00 1113 Bojnice s.r.o.,
Hurbanovo námestie 1581/2
972 01 Bojnice
: 50618563
31.10.2017 objednávka
171100078 Prezentácia na festivale POHODA 2017- reklamné služby pre KOCR Trenčín Región a umiestnenie prezentačného stánku 3x3m. 6000,00 POHODA FESTIVAL, s.r.o.,
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
: 45639043
30.10.2017 objednávka
171100077 Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a činnosti pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2017 30,00 Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 88 Soblahov
: 43657125
30.10.2017 zmluva
171100076 Ubytovanie na 1 noc (4.-5.10.2017) pre účastníkov press tripu v Hoteli Elizabeth, konkrétne 10 dvojlôžkových izieb v cene 75,- Eur/izba a prenájom rokovacej miestnosti. 837,00 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o
Gen. M.R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
: 36690805
26.10.2017 objednávka
171100075 Nájom motorového vozidla BL047NV 9/2017 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
25.10.2017 zmluva
171100074 Právne služby 550,00 A/K/J/K/ s.r.o.
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 50112252
24.10.2017 objednávka
171100073 Zabezpečenie Dobovej večere na TN hrade pre 17 osôb dňa 4.10.2017 v čase od 20:00 do 22:00 hod. vrátane dopravy, cateringu, obslužného personálu a prenájmu. 772,30 SYNOT GASTRO SLOVAKIA s.r.o
Gen. M.R. Štefánika 2
911 01 Trenčín
: 36690805
17.10.2017 objednávka
171100072 SERVIS pre PREMIUM 2018 - zákaznícka podpora 133,20 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
17.10.2017 zmluva
171100071 Obed pre 17 osôb - polievka, hlavné jedlo, kávu a nealkoholické nápoje dňa 4.10.2017 od 12:00 hod. v reštaurácii KZZ. 200,00 Kúpele Zelená Žaba s.r.o
17. novembra 17
914 51 Trenčianske Teplice
: 44998597
17.10.2017 objednávka
171100070 Prezentácia zariadenia Gazdovský dvor v Turej Lúke, ukážku prípravy tradičných špecialít s ochutnávkou a degustáciou dňa 3.10.2017 v čase od 16:00 do 17:00 hod. 200,00 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.
M.R. Štefánika 560/4
Myjava
: 37923277
17.10.2017 objednávka
171100069 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2017 15,67 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.10.2017 zmluva
171100068 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2017 66,38 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.10.2017 zmluva
171100067 Ubytovanie a daň za ubytovanie v termíne od 4.10.-5.10.2017 pre jednu osobu 51,00 Ing. Jana Mičegová
Matúšova 23
911 01 Trenčín
: 36876577
10.10.2017 objednávka
171100066 Večera a ubytovanie na 1 noc (vrátane dane za ubyt.) v Agropenzióne Adam dňa 3.10.2017 pre 16 osôb a prenájom rokovacích priestorov. 1082,78 TBS, a.s
Športová 1
916 01 Stará Turá
: 36303241
10.10.2017 objednávka
171100065 Doprava mikrobusom (19+1+1) pre zahraničných novinárov v dňoch 3.-5.10.2017 v rámci info cesty mapujúcej turistické atraktivity Trenčianskeho kraja. 920,00 DPP Briatka, s.r.o.,
Šoltésovej 971/36
4712771 Nováky
: 47127716
10.10.2017 objednávka
171100064 Dvojmesačník Trenčín región č.VI/2017, výroba, distribúcia, tlač 23280,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
8.9.2017 zmluva
171100063 Nájom motorového vozidla BL047NV 8/2017 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.9.2017 zmluva
171100062 Nájom motorového vozidla BL047NV 7/2017 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
8.9.2017 zmluva
171100061 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2017 20,83 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
20.9.2017 zmluva
171100060 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 69,77 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
16.8.2017 zmluva
171100059 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2017 62,62 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
20.9.2017 zmluva
171100058 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 63,80 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
16.10.2017 zmluva
171100057 Rozšírenie k EAV-0157561066 z 2 PC na 3 PC na 1 rok 28,64 ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
: 31333532
15.8.2017 zmluva
171100056 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2017 60,72 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.8.2017 zmluva
171100055 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2017 24,36 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.8.2017 zmluva
171100054 Refakturácia DC dobíjania v súlade so Zmluvou o prenechaní vozidla do užívania č. 2017/0229 207,05 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
4.8.2017 zmluva
171100053 Dodávka 250 ks stravných lístkov v hodnote á 3,80 Eur na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. Z201719585_Z zo dňa 2.5.2017 938,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
2.8.2017 objednávka
171100052 Nájom motorového vozidla BL047NV 6/2017 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
27.7.2017 zmluva
171100051 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2017 28,02 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
26.7.2017 zmluva
171100050 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2017 66,31 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
26.7.2017 zmluva
171100049 Inzercia - propagácia kry "Hravé hrady Trenčianskeho kraja" v termíne júl 2017 450,00 Media Czech, s.r.o.
Vodičkova 12/5
120 00 Praha
: 24804711
12.7.2017 objednávka
171100048 Inzercia v publikácii Cestovný lexikon Slovenskej republiky 2017/2018 v rozsahu 5/1 str. v SJ,NJ,AJ. Súčasťou objednávky je dodanie 40 ks predmetných publikácii. 1800,00 ASTOR Slovakia s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
: 36218146
11.7.2017 objednávka
171100047 Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2017 30,00 Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 88 Soblahov
: 43657125
11.7.2017 zmluva
171100046 Technická realizácia hry" Hravé hrady Trenčianskeho kraja v termíne 1.7.2017-31.10.2017 743,20 Pathfinger, s.r.o.
Tehelná 63
080 01 Prešov
: 45647968
11.7.2017 objednávka
171100045 Inzercia v rozsahu 1/2 strany v letnej prílohe denníka Pravda " Kam za letom na Slovensku, ktorá bude publikovana 6.7.2017 636,00 PEREX, a.s.
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 3
: 00685313
10.7.2017 objednávka
171100044 Prenájom priestorov na obdobie od 1.7.2017 do 31.12.2017 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
: 36126624
10.7.2017 zmluva
171100043 Dvojmesačník Trenčín región č.IV-V/2017, výroba, distribúcia, tlač 46560,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
3.7.2017 zmluva
171100042 Nájom motorového vozidla BL047NV 5/2017 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
26.6.2017 zmluva
171100041 Inzercia v periodiku Potulky po Slovensku 2017, turistická ročenka, dátum uverejnenia 21.6.2017, rozmer inzerátu 1/2 strana šírka 200x výška 125 mm+ spadavka 5mm. 840,00 Petit Press a.s. - divízia Bratislava
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
: 35790253
26.6.2017 objednávka
171100040 Účastnícky poplatok na TREND Marketing Summit - 1 účastník 334,80 News and Media Holding a.s.
Bajkalská 19B
932 15 Bratislava
: 47256281
14.6.2017 prihláška
171100039 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2017 30,52 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.6.2017 zmluva
171100038 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2017 63,07 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.6.2017 zmluva
171100037 Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a činnosti pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2017 30,00 Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 88 Soblahov
: 43657125
12.6.2017 zmluva
171100036 Inzercia v magazíne Relax 1440,00 Sport media, s.r.o.
Na Hrebienku 35
811 02 Bratislava
: 43878971
6.6.2017 objednávka
171100035 Inštalácia Goldsprint na evente dňa 12.5.2017 768,00 FOUFOU s.r.o., Cintorínska 31, 900 28 Bratislava, IČO: 35909226 12.5.2017 objednávka
171100034 Nájom motorvého vozidla Nissan Leaf EČV BL047NV 510,55 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
25.5.2017 zmluva
171100033 Výstava Region Tour Expo v termíne 12.-13.5.2017 3035,76 EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14
911 40 Trenčín
22.5.2017 prihláška
171100032 Občerstvenie pre cca 50 osôb 208,30 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
19.5.2017 objednávka
171100031 Výroba cykloturistických máp Trenčianskeho kraja v počte 2 000 ks. 5083,2 Slovenský cykloklub, Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, IČO:
Námestie Slobody 1716/6
921 01 Piešťany
: 34009388
17.5.2017 objednávka
171100030 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2017 20,05 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.5.2017 zmluva
171100029 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2017 58,03 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.5.2017 zmluva
171100028 Práce na projekte Trenčín región web ecosystem, tvorba obsahu a iné 45502,20 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
17.5.2017 zmluva
171100027 Vystúpenie Folklórnej tanečnej skupiny Trúfalci na veľtrhu cestovného ruchu Region Tour 2017 na otvorení expozície KOCR Trenčín región dňa 12.5.2017 100,00 Janka Červeňanová
Mníchova Lehota 110
913 21 Mníchova Lehota
12.5.2017 objednávka
171100026 Objednávka Raznice 1ks, Trenčím región znak- 30 ks 144,00 Victoria Ag Art, s.r.o.
Šancová 41
83104 Bratislava
10.5.2017 objednávka
171100025 Dodávka 250 ks stravných lístkov v hodnote á 3,80 Eur na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. Z201719585_Z zo dňa 2.5.2017 938,50 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
: 31396674
11.5.2017 objednávka
171100024 Dodávka druhov propagačných brožúr o Trenčianskom kraji v 3 jazykových mutáciách v počte 3 000 ks. 13311,6 Media Fresh s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
: 44174128
11.5.2017 objednávka
171100023 Nájom motorového vozidla BL047NV 599,96 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
28.4.2017 zmluva
171100022 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2017 55,36 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.4.2017 zmluva
171100021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2017 21,89 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.4.2017 zmluva
171100020 Práce na web ecosystéme, Web servis, grafické práce, tvorba obsahu a iné uvedené v špecifikácii služieb pre rok 2017 25308,70 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
10.4.2017 zmluva
171100019 Storno Zrušené 30.11.-0001
171100018 Účastnícky poplatok za zimné stretnutie riaditeľov OOCR 107,00 Nízke Tatry Juh
Mýto pod Ďumbierom 64
Mýto pod Ďumbierom
: 42299381
4.4.2017 x
171100017 Poradenstvo a vypracovanie metodiky verejného obstarávania 570,00 Procure Advisory Partner s.r.o.
Štúrova 12
Bratislava
: 46670467
15.3.2017 objednávka
171100016 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2017 24,03 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.3.2017 zmluva
171100015 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-28.2.2017 57,54 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.3.2017 zmluva
171100014 Školenie 2 zamestnancov KOCR 20,00 Visibility s.r.o.
Pánska 14
Bratislava
: 44927991
13.3.2017 x
171100013 Dvojmesačník trenčín región č.1/2017, výroba, distribúcia, tlač 23280,00 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
8.3.2017 zmluva
171100012 250 ks stravných lístkov na rok 2017 po 3,80 Eur. 967,10 VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
: 35683813
22.2.2017 objednávka
171100011 Práce na projekte Trenčín región ecosystem, web servis, grafické práce 47052,60 Wazzupa s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
22.2.2017 zmluva
171100010 Občerstvenie pre cca 30 osôb 244,40 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
10.2.2017 objednávka
171100009 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2017 23,52 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.2.2017 zmluva
171100008 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2017 72,38 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.2.2017 zmluva
171100007 Objednávka služieb v oblasti výstavníctva na akciu ITF SLOVAKIATOUR 2017 6698,40 INCHEBA a.s.
Viedenská cesta 3-7
Bratislava
: 00211087
9.2.2017 objednávka
171100006 Objednávka 2 ks preukazov á 42,- € 84,00 INCHEBA a.s.
Viedenská cesta 3-7
Bratislava
: 00211087
9.2.2017 objednávka
171100005 Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt " Kulturní a historické dedictvi jako atribut národního uvedomeni" 35,00 Štátna ochrana prírody
Tajovského 28B
Banská Bystrica
: 17058520
7.2.2017 objednávka
171100004 Úrok z omeškania 1,43 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
31.1.2017 zmluva
171100003 Nákup 1000 ks A2/20 blokov 270,00 Polygroup s.r.o.
Trenčianska 80
Nemšová
: 44631472
23.1.2017 objednávka
171100002 Vernostná licencia 2PC na 1 rok 39,12 ESET spol. s.r.o.
Einsteinova 24
Bratislava
: 31333532
14.1.2017 zmluva
171100001 Prenájom priestorov na obdobie od 1.1.2017 do 30.6.2017 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
11.1.2017 zmluva
161100058 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2016 19,07 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2016 zmluva
161100057 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2016 57,70 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2016 zmluva
161100056 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-propagácia a realizácia média plánu 62589,22 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
31.12.2016 zmluva
161100055 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-propagácia a realizácia média plánu 77807,11 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
20.12.2016 zmluva
161100054 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-propagácia a realizácia média plánu 23280,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
20.12.2016 zmluva
161100053 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2016 55,26 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
14.12.2016 zmluva
161100052 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2016 17,40 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
14.12.2016 zmluva
161100051 Právne poradenstvo 240,00 Advokátska kancelária JUDr. Martin Buraj s.r.o.
Jilemnického 532/2
Trenčín
: 50538209
9.12.2016 objednávka
161100050 250 ks stravných lístkov na rok 2016 po 3,80 Eur. 967,10 VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
: 35683813
18.11.2016 zmluva
161100049 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-propagácia a realizácia média plánu 23983,20 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
22.11.2016 zmluva
161100048 Program POHODA 2017 PREMIUM, zákl. verzia 132,00 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
31.10.2016 zmluva
161100047 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2016 55,50 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.11.2016 zmluva
161100046 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2016 103,92 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.11.2016 zmluva
161100045 Reflexné pásky + potlač 2x loga 1F čierna - 200 ks 174,00 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger
Agátová 18
Malinovo
: 32830254
8.11.2016 objednávka
161100044 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-4 číslo dvojmesačníka 23280,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
8.11.2016 zmluva
161100043 Služba za osobnú prepravu po území SR a Poľskej republiky 460,00 Miloš Kohút - JoMi CAR
M.R.Štefánika 614/5
Trenčianske Teplice
: 41130961
7.10.2016 objednávka
161100042 Toner OKI 44973536Bk+CMY-C301/C321/MC342 - kompatibilný multipack 153,86 Gigaprint. Sk s.r.o.
Kuzmániho 30
Trenčín
: 50370294
27.10.2016 objednávka
161100041 Samsung Galaxy J3 89,00 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
24.10.2016 zmluva
161100040 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2016 26,50 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.10.2016 zmluva
161100039 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2016 53,75 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.10.2016 zmluva
161100038 Občerstvenie a catering pre  30 osôb    ( hudobníkov) na podujatie Soirée s operetou a piknikom, ktoré sa uskutoční dňa 14.8.2016 na Trenčianskom hrade. 195,00 Panorama Club - EVENTY s.r.o.
Palackého 29
Trenčín
: 44463031
20.9.2016 objednávka
161100037 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-Webservis 70413,21 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
14.9.2016 objednávka
161100036 Doprava tovaru - reklamný stojan s klip rámom vo formáte A1, katalógove číslo:STA1xA v množstve 10 ks z Karvinej do Trenčína. 41,00 Legat Trade s.r.o.
Husova 819
Karviná
: 27770494
14.9.2016 objednávka
161100035 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2016 30,56 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.9.2016 zmluva
161100034 Telekomunikačné služby za obdobie 1.8.-31.8.2016 52,80 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.9.2016 zmluva
161100033 Licenčná odmena za Operetu Láska na Považí na Trenčiandkom hrade 66,60 LITA autorská spoločnosť
Mozartova 9
Bratislava
: 00420166
13.9.2016 zmluva
161100032 Zabezpečenie zdravotníckeho dozoru dňa 14.8.2016 na akcii Opereta s piknikom na Trenčianskom hrade 120,00 RZP a.s.
Legionárska 7158/5
Trenčín
: 36331023
25.8.2016 objednávka
161100031 Maľovanie na tvár v detskom kútiku na Soirée s operetou a piknikom na Trenčianskom hrade dňa 14.8.2016  na dve hodiny á 30,- Eur/hod. 60,00 Iveta Petrovská
Cintorínska 37
Trenčín
: 40501833
24.8.2016 objednávka
161100030 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2016 52,09 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
23.8.2016 zmluva
161100029 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2016 30,23 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
23.8.2016 zmluva
161100028 Opereta Láska na Považí na Trenčianskom hrade dňa 14.8.2016 4900,00 Metropolitný orchester Bratislava
OZ. Palisády 26
Bratislava
: 31808930
23.8.2016 zmluva
161100027 200 ks stravných lístkov na rok 2016 po 3,80 Eur. 773,68 VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
: 35683813
10.8.2016 zmluva
161100026 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK -práce na web ecosystem, promovideo, POS predmety, prezentácia na POHODE, outdoor stanok, doplnky, fotostena 63060,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
1.8.2016 objednávka
161100025 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2016 37,66 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.7.2016 zmluva
161100024 Telekomunikačné služby za obdobie 1.6.-30.6.2016 63,94 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
12.7.2016 zmluva
161100023 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK- dvojmesačník júl/august 2016 - výroba, distribúcia, tlač, inzercia v denníku Pravda a cestovny lexikon Slovenska 26040,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
12.7.2016 objednávka
161100022 Služby spojené s užívaním priestorov od 1.7.2016 do 31.12.2016 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
4.7.2016 zmluva
161100021 Vystúpenie FS Kolíska na akcii " Hradná časovka" dňa 10.6.2016 na Mierovom námestí v Trenčíne 100,00 Občianske združenie folklórneho súboru KOLÍSKA
Gagarinova 1266/57
Dubnica nad Váhom
: 42373531
4.7.2016 objednávka
161100020 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-návrh a tlač propagačných materiálov, inzercia, usporiadanie eventov, branding KOCR, návrh a výroba indoor a outdoor stanku, výroba POS predmetov 24766,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
22.6.2016 objednávka
161100019 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2016 62,41 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.6.2016 zmluva
161100018 Telekomunikačné služby za obdobie 1.5.-31.5.2016 30,35 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.6.2016 zmluva
161100017 Prezentácia objednávateľa počas medzinárodného festivalu ľudových remeselníkovb" Ľudové umelecké remeslá 2016" v dňoch 13.-14. 5.2016 500,00 Občianske združenie TRADIČNÉ ĽUDOVÉ REMESLÁ
Strečanskeho 21/602
Leopoldov
: 37995499
25.5.2016 zmluva
161100016 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-branding KOCR, Návrh CI, Návrh DM, grafické práce 25200,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
6.5.2016 objednávka
161100015 Občerstvenie pre cca 40 osob na termín 13.5.2016 na výstavu REGIÓN TOUR EXPO 195,00 SOŠ obchodu a služieb Púchov
Ul 1. mája 1264
Púchov
: 00158569
26.5.2016 objednávka
161100014 Objednávka 6 ks barových stoličiek na výstavu REGIÓN TOUR EXPO 122,40 LOCO Expo s.r.o.
K výstavisku 623 911 01 Trenčín
Trenčín
: 36300861
14.5.2016 objednávka
161100013 Výroba disrtibúcia a tlač dvojmesačníka Trenčín Región v náklade cca 80 000 ks 19200,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
10.5.2016 objednávka
161100012 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2016 65,21 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.5.2016 zmluva
161100011 Telekomunikačné služby za obdobie 1.4.-30.4.2016 48,91 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
10.5.2016 zmluva
161100010 200 ks stravných lístkov na rok 2016 po 3,80 Eur. 773,68 VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
: 35683813
22.3.2016 objednávka
161100009 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2016 63,20 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.4.2016 zmluva
161100008 Telekomunikačné služby za obdobie 1.3.-31.3.2016 30,68 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
13.4.2016 zmluva
161100007 Opatrenia na podporu rozvoja a popularizácie CR v TSK-Webservis 75600,00 euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
: 46165151
7.4.2016 objednávka
161100006 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-29.2.2016 62,15 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.3.2016 zmluva
161100005 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.-29.2.2016 29,15 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
17.3.2016 zmluva
161100004 PC,fotoaparát 1378,00 FaxCopy Pro s.r.o.
Domkárska 15
Bratislava
: 47076178
9.3.2016 zmluva
161100003 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2016 60,88 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.2.2016 zmluva
161100002 Telekomunikačné služby za obdobie 1.1.-31.1.2016 28,49 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.2.2016 zmluva
161100001 Prenájom priestorov na obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 570,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
27.1.2016 zmluva
151100037 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2015 24,35 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2015 zmluva
151100036 Telekomunikačné služby za obdobie 1.12.-31.12.2015 62,77 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
31.12.2015 zmluva
151100035 200 ks stravných lístkov na rok 2016 po 3,80 Eur. 773,68 VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
: 35683813
30.12.2015 Objednávka č. 152000024
151100034 nákup výpočtovej techniky 1440,00 iLO s.r.o.
Martinčekova 13
Bratislava
: 47156074
30.11.-0001 zmluva
151100033 bagety 30 ks á 1,30 Eur 39,00 Gastrocentrum TN s.r.o.
Hviezdoslavova 5
Trenčín
: 00315806
29.12.2015 Objednávka č. 152000023
151100032 občerstvenie pre zamestnancov KOCR pri príležitosti podujatia " Vyhodnotenie roka 2015" dňa 11.12.2015 pre 3 osoby á 7,90 Eur 23,70 SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Jilemnického 24
Trenčín
: 00351806
22.12.2015 Objednávka č. 152000019
151100031 dodávka 85 ks balónov á 0,40 Eur bez DPH 34,00 Dana Kalafutová BALÓNSERVIS
Ge. Viesta 36
Trenčín
: 40820335 
22.12.2015 Objednávka č. 152000022
151100030 pánske tričko s obojstrannou potlačou  - 50 ks a dámske tričko s obojstrannou potlačou  - 50 ks. 835,20 T štúdio s.r.o.
Jiráskova 169
Stará Turá
: 34120866
22.12.2015 Objednávka č. 152000020
151100029 prenájom zvukovej techniky na deň 17.12.2015 400,00 PRO SOUN s.r.o.
Sklárska 170/7
Nemšová
22.12.2015 Objednávka č. 152000021
151100028 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2015 60,86 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.12.2015 zmluva
151100027 Telekomunikačné služby za obdobie 1.11.-30.11.2015 35,62 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
18.12.2015 zmluva
151100026 Toner 37,47 Soft - Tech s.r.o
Krátka 1653/3
Stropkov
: 45917272
4.12.2015 Objednávka č. 152000018
151100025 Toner 114,18 Cetria s.r.o.
Lúky 180
Lúky
: 28650336
4.12.2015 Objednávka č. 152000017
151100024 Register ubytovacích zariadení 9,08 Štatistický úrad- pracovisko ŠÚ SR v Prešove
Plzenská 2 080 16 Prešov
Prešov
: 00166197
1.12.2015 x
151100023 Program POHODA 2016 PREMIUM- predplatné 121,20 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
21.10.2015 Objednávka č. 152000015
151100022 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2015 58,34 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.10.2015 Zmluva
151100021 Telekomunikačné služby za obdobie 1.10.-31.10.2015 22,79 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.10.2015 Zmluva
151100020 Zabezpečenie koncertu vážnej hudby 300,00 Súkromná základná umelecká škola STELLA
Hliny 1414/6
Považská Bystrica
: 36127159
26.10.2015 Objednávka č. 152000010
151100019 Telekomunikačné služby za obdobie 1.9.-30.9.2015 36,22 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
15.10.2015 Zmluva
151100018 Mobilné telefóny 2ks LenovoA6000  58,06 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
8.10.2015 Zmluva
151100017 Vystúpenie hudobnej skupiny- " Ešte dúšok leta 2015 " 500,00 TRADITION
Matičná 11
Bratislava
: 42179858
8.10.2015 Objednávka č. 152000011
151100016 Fúkanie balónov Héliom 150 ks 60,00 Dana Kalafutová BALÓNSERVIS
Ge. Viesta 36
Trenčín
: 40820335 
8.10.2015 Objednávka č. 152000016
151100015 Prehliadka gazdovského dvora, prenájom, vystúpenie FS, tlmočnícke služby 18.9.2015 365,00 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o.
M.R. Štefánika 560/4
Myjava
: 37923277
2.10.2015 Objednávka č. 152000014
151100014 Pódium s rozmerom 9x7 m na vystúpenie hudobných telies počas programu na Baníckom jarmoku  v Prievidzi v dňoch 18.-20.9.2015 950,00 Ľuboš Hagovský Wazowski
J.Palárika 17/23
Prievidza
: 37463152
2.10.2015 Objednávka č. 152000012
151100013 Tvorivé dielne pre deti v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015 19.9.2015 200,00 Petra Hulková
Rozkvet 2017/9
Považská Bystrica
: 40709850
30.9.2015 Objednávka č. 152000008
151100012 Zabezpečenie hudobného programu v hoteli Elizabeth v Trenčíne 18.9.2015 450,00 Prusty s.r.o.
Olbrachtova 26
Trenčín
: 47254033
28.9.2015 Objednávka č. 152000013
151100011 Stravné lístky 200 ks. á 3,80 Eur 773,68 VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
: 35683813
3.9.2015 Objednávka č. 152000007
151100010 tlač propagačných materiálov:pozvánka - formát A6, farebne, obojstranne - 50 ks, plagát- formát A3, farebne - 50 ks, plagát- formát A4, farebne - 30 ks 74,50 VRBATA s.r.o.
Robotnícka 4465
Považská Bystrica
: 37923277
17.9.2015 Objednávka č. 152000009
151100009 Telekomunikačné služby 1.8.-31.8.2015 35,44 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
7.9.2015 zmluva
151100008 Ubytovanie pre 38 členov dychového orchestra Mór na 1 noc v hoteli Slovakia v rámci podujatia "Festival dychových orchestrov" 950,00 Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
T.G. Masaryka 21
Trenčianske Teplice
: 34129316
11.9.2015 Objednávka č. 152000006
151100007 Ubytovanie pre 26 členov dychového orchestra Štós na 1 noc v hoteli Slovakia v rámci podujatia "Festival dychových orchestrov" 650,00 Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
T.G. Masaryka 21
Trenčianske Teplice
: 34129316
11.9.2015 Objednávka č. 152000005
151100006 Ubytovanie pre 18 členov Dychového orchestra mladých Košice na 2 noci v hoteli Slovakia v rámci podujatia "Festival dychových orchestrov" 900,00 Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
T.G. Masaryka 21
Trenčianske Teplice
: 34129316
11.9.2015 Objednávka č. 152000004
151100005 Občerstvenie počas podujatia "Obecné hody" v Plevníku-Drienovom 250,00 Jozef Janech - Prevádzka: Čarovná záhrada
Plevník - Drienové č. 389
Plevník - Drienové
: 44851286
28.8.2015 Objednávka č. 152000003
151100004 Občerstvenie pre prednášajúcich a účastníkov podujatia Perzeidy 2015 190,00 Realcom IK s.r.o.
Šoltésovej 1715/234
Považská Bystrica
: 36337820
27.8.2015 Objednávka č. 152000002
151100003 Telekomunikačné služby za obdobie 1.7.-31.7.2015 0,72 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
: 31340890
26.8.2015 Zmluva_TELEKOM_072015
151100002 Služby spojené s užívaním priestorov od 1.8.2015 do 31.12.2015 475,00 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
: 36126624
10.8.2015 Zmluva_TELEKOM_072015
151100001 Program POHODA 2015 PREMIUM, zákl. verzia 264,00 STORMWARE s.r.o
Matúšova 48
Bratislava
: 36244791
5.8.2015 Objednávka č. 152000001

Mohlo by vás zaujímať

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…

Trenčiansky hrad

HISTÓRIA. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne…