Medzinárodná spolupráca

Kultúrne a historické dedičstvo ako základný atribút národného povedomia

Hlavným cieľom projektu je oboznámiť a informovať obyvateľov či návštevníkov trenčianskeho regiónu a Východnej Moravy o zaujímavých miestach, kultúrnom dedičstve a prírodných atraktivitách v Zlínskom a Trenčianskom kraji. Zároveň je poslaním projektu motivovať na návštevu týchto miest, spoznávať známe či menej známe turistické poklady a tým zabezpečiť prehĺbenie záujmu o spoločnú históriu.

Prečítať viac

Fenomén Baťa a jeho kultúrny a historický odkaz

Ikona obuvníckeho priemyslu, známa nielen v Českej republike, ale i vo svete, vytvorila odkaz, ktorý je potrebné zachovať. Reč je o jednej z najznámejších značiek svojej doby – Baťa. Rodina, ktorá sa na čele s Tomášom Baťom, postarala o ekonomický a technologický rozmach Východnej Moravy, viedla svoje kroky i na územie Trenčianskeho kraja. S cieľom zachovať tento odkaz a priblížiť ho aj mladšej generácii bol realizovaný medzinárodný projekt, prepájajúci Trenčiansky a Zlínsky kraj.

Prečítať viac

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Medzinárodný projekt Cyrilo-metodská cesta, na ktorom participuje i krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región je súčasťou zoznamu certifikovaných kultúrnych trás. Zároveň je prvým svojho druhu so zameraním na slovanské kultúrne dedičstvo. Aktivita sľubuje pre všetky partnerské regióny možnosť na rozvoj medzinárodného kultúrneho cestovného ruchu. Jedným z kultúrnych objektov, ktoré sú súčasťou bohatej siete cyrilo-metodských miest a reprezentuje trenčiansky región je najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka pri Trenčíne.

Prečítať viac