Medzinárodná spolupráca

Kultúrne a historické dedičstvo ako základný atribút národného povedomia

Hlavným cieľom projektu je oboznámiť a informovať obyvateľov či návštevníkov trenčianskeho regiónu a Východnej Moravy o zaujímavých miestach, kultúrnom dedičstve a prírodných atraktivitách v Zlínskom a Trenčianskom kraji. Zároveň je poslaním projektu motivovať na návštevu týchto miest, spoznávať známe či menej známe turistické poklady a tým zabezpečiť prehĺbenie záujmu o spoločnú históriu.

Prečítať viac

Fenomén Baťa a jeho kultúrny a historický odkaz

Ikona obuvníckeho priemyslu, známa nielen v Českej republike, ale i vo svete, vytvorila odkaz, ktorý je potrebné zachovať. Reč je o jednej z najznámejších značiek svojej doby – Baťa. Rodina, ktorá sa na čele s Tomášom Baťom, postarala o ekonomický a technologický rozmach Východnej Moravy, viedla svoje kroky i na územie Trenčianskeho kraja. S cieľom zachovať tento odkaz a priblížiť ho aj mladšej generácii bol realizovaný medzinárodný projekt, prepájajúci Trenčiansky a Zlínsky kraj.

Prečítať viac

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Medzinárodný projekt Cyrilo-metodská cesta, na ktorom participuje i krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región je súčasťou zoznamu certifikovaných kultúrnych trás. Zároveň je prvým svojho druhu so zameraním na slovanské kultúrne dedičstvo. Aktivita sľubuje pre všetky partnerské regióny možnosť na rozvoj medzinárodného kultúrneho cestovného ruchu. Jedným z kultúrnych objektov, ktoré sú súčasťou bohatej siete cyrilo-metodských miest a reprezentuje trenčiansky región je najstaršie pútnické miesto na Slovensku Skalka pri Trenčíne.

Prečítať viac

História včera a dnes

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región v snahe prezentovať obraz možnej podoby vybraných hradov a hradných zrúcanín trenčianskeho regiónu a Zlínskeho kraja vytvorila v spolupráci s odborníkmi publikáciu "História včera a dnes". Tá na svojich stránkach porovnáva súčasnú podobu hradných múrov s líniovými kresbami akademickej rekonštrukcie hradov. Viac ako 70 stranová publikácia je výsledkom spolupráce KOCR Trenčín región a Centrály cestovného ruchu Východnej Moravy. Organizácie opäť spojili svoje sily a v rámci programu medzinárodnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ vytvorili pútavý materiál, ktorý bude pre verejnosť dostupný priamo na hradoch alebo v informačných centrách Trenčianskeho a Zlínskeho kraja.

Prečítať viac