vitajtev trenčianskom kraji

Objavujte všetky skryté poklady z rôznych kútov nášho kraja.

4°C

jasno

Zmluvy KOCR

Číslo

Názov

Zmluvná strana

Dátum uzavretia

Dátum účinnosti

PDF

16/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
13.6.2023 15.6.2023 Zmluva č. 16
15/2023 Zmluva o zabezpečení podujatia Spektrum SZ OZ
Prosné 172
01801 Udiča
Ičo: 50449982
31.5.2023 3.6.2023 Zmluva č. 15
14/2023 Zmluva o umeleckej spolupráci a vyhotovení audiovizuálneho diela LUAN, občianske združenie
Kniežaťa Pribinu 24
911 01 Trenčín
Ičo: 42374286
31.5.2023 2.6.2023 Zmluva č. 14
13/2023 Zmluva o službách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BWSS, s.r.o.
Gagarinova 1009/38
01841 Dubnica nad Váhom
Ičo: 47707071
5.5.2023 24.5.2023 Zmluva č. 13
12/2023 Zmluva o zabezpečení podujatia KST Manín Považská Teplá
Považská Teplá 5
017 05 Považská Bystrica
Ičo: 36120596
11.4.2023 12.4.2023 Zmluva č. 12
11/2023 Komisionárska zmluva ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
Ičo: 47977329
27.3.2023 28.3.2023 Zmluva č. 11
10/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
911 01 Trenčín
Ičo: 34059202
16.3.2023 22.3.2023 Zmluva č. 10
9/2023 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo zo dňa 12.12.2016 Miroslav Ďuráči
Soblahov 448
913 88 Soblahov
Ičo: 43657125
8.3.2023 17.3.2023 Zmluva č. 9
8/2023 Nájomná zmluva č. 140024881 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava
Ičo: 47977329
23.2.2023 10.3.2023 Zmluva č. 8
7/2023 Poistná zmluva PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Ičo: 50659669
27.2.2023 1.3.2023 Zmluva č. 7
6/2023 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
20.2.2023 21.2.2023 Zmluva č. 6
5/2023 Zmluva o poskytovaní služieb FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
Ičo: 50469894
1.2.2023 4.2.2023 Zmluva č. 5
4/2023 Zmluva o poskytovaní služieb KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
Ičo: 31393039
27.1.2023 2.2.2023 Zmluva č. 4
3/2023 Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie a pripojení inštalovaného zariadenia Verejno-prospešné služby, m.p.o
Mierové námestie 21
914 41 Nemšová
Ičo: 35604956
23.1.2023 25.1.2023 Zmluva č. 3
2/2023 Zmluva o poskytovaní služieb propagácie rozvoja cestovného ruchu Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
Ičo: 37191705
13.1.2023 14.2.2023 Zmluva č. 2
1/2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Ičo: 44783990
9.1.2023 14.2.2023 Zmluva č. 1
28/2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve PO č. 12/2022-2027 Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo
Školská 18B
91441 Nemšová
Ičo: 34001123
19.12.2022 21.12.2022 Zmluva č. 28
27/2022 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
19.12.2022 21.12.2022 Zmluva č. 27
26/2022 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horné Považie
Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
Ičo: 42274818
30.11.2022 2.12.2022 Zmluva č. 26
25/2022 Zmluva o dielo QEX, a.s.
Brnianska č.1
91105 Trenčín
Ičo: 00587257
23.11.2022 25.11.2022 Zmluva č. 25
24/2022 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
21.11.2022 24.11.2022 Zmluva č. 24
23/2022 Zmluva o zabezpečení podujatia CK EPIC Dohňany
Dohňany 68
020 51 Dohňany
Ičo: 36129437
6.10.2022 14.10.2022 Zmluva č. 23
22/2022 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
14.9.2022 15.9.2022 Zmluva č. 22
21/2022 Zmluva o zabezpečení podujatia Slovenský zväz cyklistiky, o.z.
Junácka 6
831 04 Bratislava
Ičo: 00684112
12.9.2022 13.9.2022 Zmluva č. 21
20/2022 Zmluva o zabezpečení podujatia Martin Vlnka s.r.o.
Veľké Stankovce 762
913 11 Trenčianske Stankovce
Ičo: 45656771
2.9.2022 3.9.2022 Zmluva č. 20
19/2022 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie
Kálnica 100
916 37 Kálnica
Ičo: 50113577
25.8.2022 3.9.2022 Zmluva č. 19
18/2022 Zmluva o vytvorení diela iMedia, s.r.o.
Námestie SNP 3
917 01 Trnava
Ičo: 31487861
18.8.2022 19.8.2022 Zmluva č. 18
17/2022 Zmluva o umeleckej spolupráci a vyhotovení audiovizuálneho diela LUAN, občianske združenie
Kniežaťa Pribinu 24
911 01 Trenčín
Ičo: 42374286
18.8.2022 19.8.2022 Zmluva č. 17
16/2022 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
21.7.2022 23.7.2022 Zmluva č. 16
15/2022 Zmluva o poskytovaní služieb VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
Ičo: 52820661
6.7.2022 8.7.2022 Zmluva č. 15
14/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
23.6.2022 1.7.2022 Zmluva č. 14
13/2022 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
M.R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
16.6.2022 18.6.2022 Zmluva č. 13
12/2022 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
M.R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
16.6.2022 18.6.2022 Zmluva č. 12
11/2022 Zmluva o vytvorení diela MALDRE s.r.o.
Mníchova Lehota 309
913 21 Mníchova Lehota
Ičo: 46660844
6.6.2022 8.6.2022 Zmluva č. 11
10/2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Ičo: 37808427
25.5.2022 27.5.2022 Zmluva č. 10
9/2022 Nájomná zmluva PO č. 12/2022-2027 Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo
Školská 18B
91441 Nemšová
Ičo: 34001123
14.4.2022 1.6.2022 Zmluva č. 9
8/2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
Ičo: 00351806
10.5.2022 27.5.2022 Zmluva č. 8
7/2022 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
28.4.2022 29.4.2022 Zmluva č. 7
6/2022 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
M.R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
27.4.2022 28.4.2022 Zmluva č. 6
5/2022 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
M.R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
27.4.2022 28.4.2022 Zmluva č. 5
4/2022 Zmluva o zabezpečení podujatia KST Manín Považská Teplá
Považská Teplá 5
017 05 Považská Bystrica
Ičo: 36120596
7.4.2022 9.4.2022 Zmluva č. 4
3/2022 Zmluva o poskytovaní služieb KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
Ičo: 31393039
21.3.2022 22.3.2022 Zmluva č. 3
2/2022 Zmluva o poskytovaní služieb FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
Ičo: 50469894
8.3.2022 9.3.2022 Zmluva č. 2
1/2022 Zmluva o poskytovaní služieb propagácie rozvoja cestovného ruchu regiónu Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
Ičo: 37191705
7.3.2022 8.3.2022 Zmluva č. 1
30/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. IS04819, č.3/2021 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Ičo: 44783990
20.12.2021 21.12.2021 Zmluva č. 30
29/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
9.12.2021 10.12.2021 Zmluva č. 29
28/2021 Kúpna zmluva č. Z202123684_Z Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23
08001 Prešov
Ičo: 41751477
26.11.2021 26.11.2021 Zmluva č. 28
27/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
25.11.2021 25.11.2021 Zmluva č. 27
26/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
10.11.2021 10.11.2021 Zmluva č. 26
25/2021 Zmluva o vytvorení diela ARDSYSTÉM, s.r.o
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina
Ičo: 36397563
10.11.2021 11.11.2021 Zmluva č. 25
24/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Palackého 27
911 01 Trenčín
Ičo: 34059202
8.11.2021 9.11.2021 Zmluva č. 24
23/2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva EVERTEC, s.r.o.
Svetlá 10
81102 Bratislava
Ičo: 53543190
5.11.2021 5.11.2021 Zmluva č. 23
22/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horné Považie
Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
Ičo: 42274818
25.10.2021 26.10.2021 Zmluva č. 22
21/2021 Zmluva o zabezpečení podujatia Martin Vlnka s.r.o.
Veľké Stankovce 762
913 11 Trenčianske Stankovce
Ičo: 45656771
14.9.2021 15.9.2021 Zmluva č. 21
20/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
10.9.2021 10.9.2021 Zmluva č. 20
19/2021 Zmluva o zabezpečení podujatia Slovenský zväz cyklistiky, o.z.
Junácka 6
831 04 Bratislava
Ičo: 00684112
30.8.2021 31.8.2021 Zmluva č. 19
18/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie
Kálnica 100
916 37 Kálnica
Ičo: 50113577
25.8.2021 26.8.2021 Zmluva č. 18
17/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
28.7.2021 9.8.2021 Zmluva č. 17
16/2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Ičo: 37808427
4.8.2021 7.8.2021 Zmluva č. 16
15/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenechaní motorového vozidla do užívania Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
Ičo: 36126624
14.7.2021 15.7.2021 Zmluva č. 15
14/2021 Zmluva o zabezpečení podujatia KST Manín Považská Teplá
Považská Teplá 5
017 05 Považská Bystrica
Ičo: 36120596
13.7.2021 14.7.2021 Zmluva č. 14
13/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Jilemnického 24
Trenčín
Ičo: 00351806
11.6.2021 14.6.2021 Zmluva č. 13
12/2021 Zmluva o zabezpečení podujatia OZ xRoad
Cibislávska 1025/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
Ičo: 42280478
10.6.2021 11.6.2021 Zmluva č. 12
11/2021 Zmluva o umeleckej spolupráci a vyhotovení audiovizuálneho diela Lets MOVE, s.r.o.
Hrádzová 111/6
91105 Trenčín
Ičo: 51230038
4.6.2021 7.6.2021 Zmluva č. 11
10/2021 Zmluva o poskytovaní služieb propagácie rozvoja cestovného ruchu regiónu VK Marketing s.r.o.
Slnečná 1939/4
92705 Šaľa
Ičo: 52820661
3.6.2021 4.6.2021 Zmluva č. 10
9/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
1.6.2021 2.6.2021 Zmluva č. 9
8/2021 Zmluva o poskytovaní služieb KOLOS, s.r.o.
Krasovského 14
85101 Bratislava
Ičo: 31393039
6.5.2021 6.5.2021 Zmluva č. 8
7/2021 Zmluva o poskytovaní služieb FIPROSS, s.r.o.
Seberíniho 1
82103 Bratislava
Ičo: 50469894
3.5.2021 5.5.2021 Zmluva č. 7
6/2021 Zmluva o poskytovaní služieb propagácie rozvoja cestovného ruchu regiónu Radovan Stoklasa - FOTO STOKLASA
Veľké Stankovce 895
91311 Trenčianske Stankovce
Ičo: 37191705
30.4.2021 30.4.2021 Zmluva č. 6
5/2021 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20215769_Z Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Ičo: 31396674
30.3.2021 30.3.2021 Zmluva č. 5
4/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
23.3.2021 24.3.2021 Zmluva č. 4
3/2021 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
19.3.2021 22.3.2021 Zmluva č. 3
2/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
9.2.2021 12.2.2021 Zmluva č. 2
1/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenechaní motorového vozidla do užívania Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
Ičo: 36126624
15.1.2021 15.1.2021 Zmluva č. 1
31/2020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
14.10.2020 30.12.2020 Zmluva č. 31
30/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
22.12.2020 30.12.2020 Zmluva č. 30
29/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horná Nitra Bojnice 22.12.2020 23.12.2020 Zmluva č. 29
28/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 3.12.2020 4.12.2020 Zmluva č. 28
27/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 3.12.2020 4.12.2020 Zmluva č. 27
26/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 3.12.2020 4.12.2020 Zmluva č. 26
25/2020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. ISO4819, č. 2/2020 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Ičo: 44783990
1.12.2020 1.12.2020 Zmluva č. 25
24/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 30.11.2020 30.11.2020 Zmluva č. 24
23/2020 Dodatok k Zmluve o vytvorení diela Yahart, s.r.o.
Hurbanova 586/19
920 01 Hlohovec
Ičo: 50470647
25.11.2020 26.11.2020 Zmluva č. 23
22/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 19.11.2020 20.11.2020 Zmluva č. 22
21/2020 Zmluva o vytvorení diela Octopus online, s.r.o.
Palárikova 3158/6
81105 Bratislava
Ičo: 35689871
23.10.2020 24.10.2020 Zmluva č. 21
20/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horné Považie 22.10.2020 23.10.2020 Zmluva č. 20
19/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie
Kálnica 100
916 37 Kálnica
Ičo: 50113577
23.9.2020 24.9.2020 Zmluva č. 19
18/2020 Zmluva o vytvorení diela Yahart, s.r.o.
Hurbanova 586/19
920 01 Hlohovec
Ičo: 50470647
17.8.2020 18.8.2020 Zmluva č. 18
17/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
5.8.2020 6.8.2020 Zmluva č. 17
16/2020 Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových kurzov pre zamestnancov krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región MACON s.r.o.
Brezová 488/4
031 04 Liptovský Mikuláš
Ičo: 47603267
3.8.2020 4.8.2020 Zmluva č. 16
15/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 30.7.2020 30.7.2020 Zmluva č. 15
14/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
24.7.2020 27.7.2020 Zmluva č. 14
13/2020 Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek Lucia Šandrik - Pozitivo
M. R. Štefánika 55/2
957 01 Bánovce nad Bebravou
Ičo: 42026199
22.7.2020 23.7.2020 Zmluva č. 13
12/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 15.7.2020 17.7.2020 Zmluva č. 12
11/2020 Zmluva o umeleckej spolupráci a vyhotovení audiovizuálneho diela UpArt pictures, s.r.o.
Svetlá 3
81102 Bratislava
Ičo: 50213423
6.7.2020 7.7.2020 Zmluva č. 11
10/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 29.6.2020 30.6.2020 Zmluva č. 10
9/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 29.6.2020 30.6.2020 Zmluva č. 9
8/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 19.6.2020 22.6.2020 Zmluva č. 8
7/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 18.6.2020 19.6.2020 Zmluva č. 7
6/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
4.5.2020 5.5.2019 Zmluva č. 6
5/2020 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
27.4.2020 28.4.2020 Zmluva č. 5
4/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. 15/2015 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
Ičo: 46165151
17.4.2020 17.4.2020 Zmluva č. 4
3/2020 Zmluva o poskytovaní služieb Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Ičo: 31396674
23.3.2020 23.3.2020 Zmluva č. 3
2/2020 Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek EUROCOM & Co, s.r.o.
Hotel Gino Park Palace, Orlové 116
017 01 Považská Bystrica
Ičo: 35761172
19.2.2020 20.2.2020 Zmluva č. 2
1/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. IS04819, č.1/2019 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Ičo: 44783990
7.1.2020 28.1.2020 Zmluva č. 1
21/2019 Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek EUROCOM & Co, s.r.o.
Hotel Gino Park Palace, Orlové 116
017 01 Považská Bystrica
Ičo: 35761172
17.12.2019 17.12.2019 Zmluva č. 21
20/2019 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horné Považie 4.12.2019 4.12.2019 Zmluva č. 20
19/2019 Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek Obec Čachtice
Malinovského 769
91621 Čachtice
Ičo: 00311464
26.11.2019 26.11.2019 Zmluva č. 19
18/2019 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie
Kálnica 100
916 37 Kálnica
Ičo: 50113577
22.11.2019 22.11.2019 Zmluva č. 18
17/2019 Zmluva o kreatívne dielo Mgr. Michal Pavlov
Ičo: 52432084
18.11.2019 19.11.2019 Zmluva č. 17
16/2019 Licenčná zmluva Mgr. Michal Pavlov
Ičo: 52432084
18.11.2019 19.11.2019 Zmluva č. 16
15/2019 Zmluva o akceptácii platobných kariet Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
Ičo: 31320155
24.10.2019 25.10.2019 Zmluva č. 15
14/2019 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 30.9.2019 30.9.2019 Zmluva č. 14
13/2019 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horná Nitra Bojnice 24.9.2019 25.9.2019 Zmluva č. 13
12/2019 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 17.9.2019 18.9.2019 Zmluva č. 12
11/2019 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie 18.9.2019 18.9.2019 Zmluva č. 11
10/2019 Zmluva o vzájomnej spolupráci Mgr. Anna Tásler Onderková
Továrenská 4
81109 Bratislava
3.9.2019 4.9.2019 Zmluva č. 10
9/2019 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 28.8.2019 30.8.2019 Zmluva č. 9
8/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 15/2015 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
Ičo: 46165151
27.8.2019 28.8.2019 Zmluva č. 8
7/2019 Zmluva o spolupráci Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice
M.R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
12.8.2019 13.8.2019 Zmluva č. 7
6/2019 Nájomná zmluva Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
Ičo: 34059199
23.7.2019 23.7.2019 Zmluva č. 6
5/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
19.6.2019 21.6.2019 Zmluva č. 5
4/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci č.15/2015 01PEOPLE s.r.o
k Baťáku 25
90901 Skalica
Ičo: 46165151
18.6.2019 18.6.2019 Zmluva č. 4
3/2019 Zmluva o spolupráci a propagácii MediaNet - TV Production, Wojciech Lubinski, Grzegorz Skrzypak, spoločnosť občianskeho práva
ul. Przybyszewskiego 17B
30-128 Krakov
Ičo: 120833000
29.3.2019 24.4.2019 Zmluva č. 3
2/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Ičo: 31396674
7.3.2019 8.3.2019 Zmluva č. 2
01/2019 Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov č. IS04819 ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Ičo: 44783990
8.1.2019 16.1.2019 Zmluva č. 1
15/2018 Dohoda o publikovaní Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
96900 Banská Štiavnica
Ičo: 35998652
6.12.2018 6.12.2018 Zmluva č. 15
14/2018 Kúpna zmluva DMC, s.r.o.
Riečna 2541/3
94201 Šurany - Časť Nitriansky Hrádok
Ičo: 36777455
6.12.2018 6.12.2018 Zmluva č. 14
13/2018 Kúpna zmluva Pavel Scholtz
THK 2
97404 Banská Bystrica
Ičo: 43206735
20.11.2018 20.11.2018 Zmluva č. 13
12/2018 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horné Považie 26.11.2018 26.11.2018 Zmluva č. 12
11/2018 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horná Nitra Bojnice 8.11.2018 9.11.2018 Zmluva č. 11
10/2018 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie
Kálnica 100
916 37 Kálnica
Ičo: 50113577
27.8.2018 28.8.2018 Zmluva č. 10
9/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
17.7.2018 19.7.2018 Zmluva č. 9
8/2018 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice
M. R. Štefánika 4
91451 Trenčianske Teplice
Ičo: 42274885
1.6.2018 2.6.2018 Zmluva č. 8
7/2018 Kúpna zmluva Gift Gellery s. r. o.
Galvaniho 16
82104 Bratislava
Ičo: 31347177
19.4.2018 20.4.2018 Zmluva č. 7
6/2018 Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Ičo: 00156621
16.4.2018 2.5.2018 Zmluva č. 6
5/2018 Kúpna zmluva mediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7
018 41 Dubnica nad Váhom
Ičo: 36013978
29.3.2018 29.3.2018 Zmluva č. 5
4/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
23.2.2018 23.2.2018 Zmluva č. 4
3/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
23.2.2018 23.2.2018 Zmluva č. 3
2/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
23.2.2018 23.2.2018 Zmluva č. 2
1/2018 Zmluva o poskytovaní služieb Up Slovensko, s. r. o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Ičo: 31396674
13.2.2018 15.2.2018 Zmluva č. 1
16/2017 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horné Považie
Centrum 16/21
017 01 Považská Bystrica
Ičo: 42274818
5.12.2017 6.12.2017 Zmluva č. 16
15/2017 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie
Kálnica 100
916 37 Kálnica
Ičo: 50113577
22.8.2017 22.8.2017 Zmluva č. 15
14/2017 Zmluva o spolupráci Občianske združenie Hrad Uhrovec
Stavbárska 24
021 07 Bratislava
Ičo: 42415101
16.8.2017 17.8.2017 Zmluva č. 14
13/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č.6
810 05 Bratislava
Ičo: 30416094
18.7.2017 21.7.2017 Zmluva č. 13
12/2017 Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Ičo: 00699021
14.7.2017 19.7.2017 Zmluva č. 12
11/2017 Príkazná zmluva Rastislav Guga 16.6.2017 19.6.2017 Zmluva č. 11
10/2017 Zmluva o umeleckej spolupráci a vyhotovení audiovizuálneho diela Martina Horňáková 16.6.2017 19.6.2017 Zmluva č. 10
9/2017 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Jilemnického 24
Trenčín
Ičo: 00351806
25.5.2017 25.5.2017 Zmluva č.9
8/2017 Zmluva o spolupráci OOCR Región HORNÁ NITRA-BOJNICE
Sládkovičova ul. 210/50
972 01 Bojnice
Ičo: 42274770
17.5.2017 17.5.2017 Zmluva č.8
7/2017 Zmluva o propagácii OZ Tradičné ľudové remeslá 10.5.2017 11.5.2017 Zmluva č.7
6/2017 Zmluva o poskytovaní služieb LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
Ičo: 31396674
2.5.2017 2.5.2017 Zmluva č.6
5/2017 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 2.5.2017 2.5.2017 Zmluva č.5
4/2017 Zmluva o prenechaní motorového vozidla do užívania Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
Ičo: 36126624
28.3.2017 29.3.2017 Zmluva č.4
3/2017 Dohoda o odbornej praxi študenta Natália Valois - SPU Nitra 14.3.2017 15.3.2017 Zmluva č.3
2/2017 Príkazná zmluva Mária Mizeráková 24.1.2017 25.1.2017 Zmluva č.2
1/2017 Príkazná zmluva Janka Danková 5.1.2017 5.1.2017 Zmluva č.1
15/2016 Zmluva o darovaní hnuteľných vecí Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín 14.12.2016 15.12.2016 Zmluva č.15
14/2016 Zmluva o dielo Miroslav Ďuráči 12.12.2016 12.12.2016 Zmluva č.14
13/2016 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
31.10.2016 31.10.2016 Zmluva č.13
12/2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
24.10.2016 24.10.2016 Zmluva č.12
11/2016 Zmluva o zabezpečení realizácie praktického vyučovania SOŠ Handlová
Lipová 8
Handlová
3.10.2016 4.10.2016 Zmluva č.11
10/2016 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horné Považie 22.8.2016 22.8.2016 Zmluva č.10
9/2016 Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek Mesto Trenčín 1.8.2016 2.8.2016 Zmluva č.9
8/2016 Zmluva o umeleckom vystúpení Metropolitný orchester Bratislava
OZ. Palisády 26
Bratislava
Ičo: 31808930
1.8.2016 2.8.2016 Zmluva č.8
7/2016 Zmluva o spolupráci Trenčianske múzeum v Trenčíne 1.8.2016 2.8.2016 Zmluva č.7
6/2016 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčín a okolie 12.7.2016 13.7.2016 Zmluva č.6
5/2016 Zmluva o spolupráci OOCR Región Horná Nitra Bojnice 16.6.2016 16.6.2016 Zmluva č.5
4/2016 Zmluva o spolupráci OOCR Trenčianske Teplice 10.6.2016 10.6.2016 Zmluva č.4
3/2016 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania SOŠ Handlová
Lipová 8
Handlová
23.5.2016 24.5.2016 Zmluva č.3
2/2016 Zmluva o propagácii OZ Tradičné ľudové remeslá 10.5.2016 11.5.2016 Zmluva č.2
1/2016 Kúpna zmluva FaxCopy Pro s.r.o.
Domkárska 15
Bratislava
Ičo: 47076178
24.2.2016 25.2.2016 Zmluva č.1
15/2015 Zmluva o spolupraci euroap s.r.o.
k Baťáku 25
Skalica
Ičo: 46165151
22.12.2015 22.12.2015 Zmluva č.15
14/2015 Príkazná zmluva Pavol Kovalíček 17.12.2015 18.12.2015 Zmluva č.14
13/2015 Kúpna zmluva č. Z201539509_Z iLO s.r.o.
Martinčekova 13
Bratislava
Ičo: 47156074
7.12.2015 8.12.2015 Zmluva č.13
12/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. 2015/0411 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
Ičo: 36126624
26.11.2015 27.11.2015 Zmluva č.12
11/2015 Zmluva o poskytnuti dotacie na rok 2015 OOCR Región Horná Nitra Bojnice 24.11.2015 25.11.2015 Zmluva č.11
10/2015 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 9.11.2015 11.11.2015 Zmluva č.10
9/2015 Zmluva o poskytnuti dotacie na rok 2015 OOCR Región Horné Považie 28.10.2015 29.10.2015 Zmluva č.9
8/2015 Zmluva o poskytovani praktickeho vyucovania SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Jilemnického 24
Trenčín
Ičo: 00351806
8.10.2015 12.10.2015 Zmluva č.8
7/2015 Zmluva o poskytovani praktickeho vyucovania SOŠ obchodu a služieb Trenčín
Jilemnického 24
Trenčín
Ičo: 00351806
8.10.2015 12.10.2015 Zmluva č.7
6/2015 Zmluva - T-Mobile Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
5.10.2015 8.10.2015 Zmluva č.6
5/2015 Zmluva - T-Mobile Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
5.10.2015 8.10.2015 Zmluva č.5
4/2015 Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B
Bratislava
Ičo: 35683813
2.9.2015 3.9.2015 Zmluva č.4
3/2015 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s. 19.8.2015 28.8.2015 Zmluva č.3
2/2015 Zmluva o výpožičke Trenčiansky samosprávny kraj
K dolne stanici 7282/20A
Trenčín
Ičo: 36126624
29.7.2015 3.8.2015 Zmluva č.2
1/2015 Dohoda o zmene v osobe ucastnika zmluvy Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Ičo: 31340890
23.7.2015 24.7.2015 Zmluva č.1
2015/0411-3 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 2015/0411 zo dňa 29.07.2015 Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
Ičo: 36126624
22.3.2023 1.4.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2015/0411-3

Mohlo by vás zaujímať

Zámok Bojnice

HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského…

Kúpele Zelená žaba

. Mesto Trenčianske Teplice leží severovýchodne od Trenčína na úpätí Strážovských…